Utløpt

Brynekyrkja søkjer ungdomsarbeidar

Arbeidsgiver
Time kyrkjelege fellesråd
Stillingstittel
Ungdomsarbeidar i Brynekyrkja 30 - 70% stilling (inntil 50% fast stilling)
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Likar du å tenkje nytt?
Likar du å arbeide med nye prosjekt?
Ønskjer du å byggje kyrkjelyd for ungdom på Bryne?

Kanskje er du den vi leiter etter og vil ha med på laget. Dette er eit unikt høve for deg som ønskjer å byggje kyrkjelyd for ungdom på Bryne, i ein spennande kyrkjelyd i Den norske kyrkje.

Arbeidsoppgåver
°    Byggje kyrkjelyd med og for ungdom
°    Leie arbeidet med å starte opp nytt tilbod for ungdom i Brynekyrkja
°    Leie arbeidet med å knyte Brynekyrkja sitt ungdomsarbeid opp mot leieartreningskonseptet Follow me
°    Gje ungdom hjelp til å vekse som etterfølgjarar av Jesus
°    Vere med i gjennomføringa av 9:13 og vere eit bindeledd mellom tweensarbeidet og ungdomsarbeidet i Brynekyrkja
°    Vere med i gjennomføringa av konfirmantarbeidet i kyrkjelyden saman med andre tilsette og frivillige
°    Rekruttere, utruste og rettleie frivillige medarbeidarar
°    Endeleg stillingsbeskriving og arbeidsplan blir utarbeidd i samarbeid med den som blir tilsett
°    Arbeidet inneber ettermiddag/kvelds- og helgearbeid
Kvalifikasjonar:
°    Ønskjeleg med
o    Erfaring og engasjement for ungdomsarbeid
o    Erfaring med kyrkjelydsarbeid og trusopplæring
Personlege eigenskapar
°    Kreativ og nytenkjande
°    Engasjert og initiativrik
°    Fleksibel og løysingsorientert
°    Gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med ungdom
°    Strukturert og god på å planlegge langsiktig
°    Evne til å jobbe strukturert, sjølvstendig og i samarbeid med stab og frivillige
°    Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar


Vi tilbyr
°    Nybrotsarbeid i ein spanande kyrkjelyd i vekst
°    Godt og inspirerande arbeidsmiljø på Time kyrkjekontor
°    Utfordrande arbeidsoppgåver og engasjerte kollegaer
°    Løn etter avtaleverket på kyrkjeleg sektor
°    Medlemskap i KLP
°    Fleksible avspaseringsordningar

Me gjer oppmerksam på at me har fleire stillingar ledig og at dei ulike stillingane kan kombinerast til ei større stilling. Tidspunkt for oppstart etter avtale.
Den som blir tilsett må leggje fram tilfredsstillande politiattest (barneomsorgsattest). Opplysningar om samlivsform vil kunne bli innhenta og vektlagt ved tilsetjing , jamfør Arbeidsmiljølova § 13,3. Søkjarar må kunne identifisere seg med kyrkjas verdigrunnlag og vere medlem i kyrkja.

Spørsmål vedr. stillinga kan rettast til dagleg leiar Bjørn Inge Hauge tlf. 48127481 eller kyrkjeverje Gunnar Stone Bjorland tlf. 962 32 582

Fullstendig utlysingstekst finn du på www.brynekyrkja.no og på www.finn.no


Søknadsfrist: 17. november 2017

Send søknad med cv og referansar til:
Time kyrkjelege fellesråd,
Postboks 373, 4349 Bryne

eller epost: kyrkjekontoret@time-kyrkja.no

Nettverk
Facebook
Sektor
Organisasjoner
Sted
4349 Bryne
Bransje
Kirke og menighet
Stillingsfunksjon
Menighetsarbeid

Rapporter annonse

FINN-kode: 107659211

Sist endret: 13. des 2017 12:00

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bjørn Inge Hauge
Mobil
Vis telefonnummer
Kontaktperson
Gunnar Stone Bjorland
Mobil
Vis telefonnummer

Rapporter annonse

FINN-kode: 107659211

Sist endret: 13. des 2017 12:00