Utløpt

Financial Controller 50 % stilling

Arbeidsgiver
Norges Handikapforbund
Stillingstittel
Financial Controller
Frist
Frist utløpt
Varighet
Engasjement

NHF´s krav om likestilling dreier seg om grunnleggende menneskerettigheter, også i vår internasjonale programvirksomhet. NHF støtter funksjonshemmedes organisasjoner i kampen mot diskriminering, og myndigheter i utvikling av lokalbaserte rehabiliteringsprogram. Målet er full deltakelse for alle funksjonshemmede.

NHF har for tiden samarbeidspartnere i Palestina, Lesotho, Malawi, Tanzania, Uganda og Zambia, og er en aktiv aktør i International Disability and Development Consortium.

Norges Handikapforbund er en av grunnorganisasjonene i Atlas-alliansen. Det internasjonale arbeidet vårt er først og fremst støttet av Norad.

 

 

NHF

har stilling ledig som

 

Financial Controller

(Søknadsfrist: 01.10.2017)

 

NHF søker en Financial Controller til vårt internasjonale arbeid. Stillingen er et ettårig 50% engasjement Internasjonalavdeling har et ønske om å videreføre stillingen etter de 12 månedene, men dette vil avhenge av utfallet av en pågående gjennomgang av organisasjonsstrukturen i NHF. 

 

Stillingen innebærer selvstendig arbeid og tett samarbeid med andre rådgivere ved avdelingen, og med den øvrige økonomistaben i NHF.  

Financial Controller forventes å ha en proaktiv tilnærming til sine oppgaver.

 

Ansvarsområder som ligger til stillingen

 

  • Sørge for at avdelingen følger retningslinjer og lover både internt i NHF, i NORAD og i de landene vi arbeider i.
  • Lede avdelingens budsjett- og regnskapsprosesser.  
  • Kontrollere at økonomistyringen fungerer tilfredsstillende og at rutiner følges slik at økonomisk kontroll og oversikt er sikret.
  • Overvåke den økonomiske utviklingen i programmene i samarbeid med bistandsrådgiverne, fra søknad og budsjett til rapportering og regnskap til donor. Dette innebærer også å rapportere avvik og anbefale korrigerende tiltak underveis.
  • Bistå bistandsrådgivere i deres arbeid, inkludert deltagelse på prosjektreiser ved behov for økonomi gjennomganger, anti-korrupsjonsarbeid og andre relaterte oppgaver.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Relevant høyere utdanning innen økonomi/regnskap, fortrinnsvis siviløkonom/ høyskole og universitet utover 3 år.
  • Gjerne praksis fra overordnet økonomistyring og med god, praktisk økonomisk forståelse.
  • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
  • Evne til samarbeid, fleksibilitet og krysskulturell kommunikasjon.

 

Det er viktig for oss at du deler vårt engasjement for rettighetsbasert utviklingsarbeid. Stillingens innhold vil kunne tilpasses noe etter søkers spesifikke kompetanse.  Vi tilbyr varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig engasjert og spennende miljø.  

 

Stillingen innebærer noe reisevirksomhet.

 

NHF er IA-bedrift og er opptatt av mangfold. NHF ønsker et samfunn for alle, hvor ingen diskrimineres på grunnlag av funksjonsevne, seksuell orientering, genetisk arv, biologiske egenskaper, kultur, tro og overbevisning. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, legning, religiøs overbevisning, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Ved ellers like kvalifikasjoner vil personer med funksjonsnedsettelse bli prioritert.

 

Tiltredelse så snart som mulig. Stillingen lønnes i henhold til NHFs regulativ/lønnes etter avtale. NHF tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger.
Kort søknad med CV og referanser sendes innen 1. oktober på e-post: stillinger@nhf.no

For nærmere informasjon om stillingen: Kontakt avdelingsleder Svein Brodtkorb på telefon 24 10 24 81 / 99 62 44 07 eller per e-post: svein.brodtkorb@nhf.no

Merk søknad: NHF-IA:FC 2017

Om arbeidsgiveren

Norges Handikapforbund (NHF) er en hovedorganisasjon av og for bevegelseshemmede, og har ca. 15.000 medlemmer gjennom 300 lokallag, 12 landsforeninger, samt eget ungdomsforbund.
Vi er en menneskerettighetsorganisasjon som jobber for et samfunn der mennesker med funksjonsnedsettelser har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser. Vårt interessepolitiske arbeid bygger på synet om at alle mennesker er likeverdige, og målet for vår virksomhet er et samfunn for alle. Ved vårt hovedkontor i Galleri Oslo er vi ca. 35 ansatte. I tillegg kommer ansatte ved våre 9 regionkontorer og uteansatte i vår internasjonale programvirksomhet.

Nettverk
Facebook
Sektor
Organisasjoner
Sted
Norges Handikapforbund, PB 9217 Grønland
0134 Oslo
Bransje
Ideelle organisasjoner
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap / Controller

Nøkkelord

Internasjonal, bistand, menneskerettigheter, økonomi, likestilling

Rapporter annonse

FINN-kode: 104368587

Sist endret: 26. okt 2017 14:20

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Svein Brodtkorb
Stillingstittel
Leder internasjonal avdeling
Telefon
Vis telefonnummer
Mobil
Vis telefonnummer

Norges Handikapforbund, PB 9217 Grønland, 0134 Oslo

Rapporter annonse

FINN-kode: 104368587

Sist endret: 26. okt 2017 14:20