Utløpt

Personal- og organisasjonssjef på Norges største videregående skole

Arbeidsgiver
Sandefjord videregående skole
Stillingstittel
Personal- og organisasjonssjef
Sted
Sandefjord
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Bli kjent med Vestfold fylkeskommune

Stillingen som Personal- og organisasjonssjef er en stabsfunksjon, rapporterer til rektor, og inngår i skolens ledergruppe. Personal- og organisasjonssjefen (PO) er ansvarlig for den overordnede personalpolitikken for alle ansatte, og kvaliteten i arbeidet med lønn og personalspørsmål for hele virksomheten. PO skal jobbe tett med de personalansvarlige og tillitsvalgte slik at personalarbeidet er helhetlig og i tråd med lov- og avtaleverk i alle ledd.  PO har ansvar for overgripende prosesser innenfor organisasjonsutvikling, rekruttering, kompetanseutvikling og strategisk virksomhetsplanlegging. PO skal stimulere medarbeiderne til å tenke helhetlig og på tvers av avdelinger og fagområder, og sørge for at virksomhetens personale og kompetanse utvikles og brukes til skolens beste.

Informasjon om skolen finner du på: http://www.vfk.no/sandefjord-vgs/

Ansvar/hovedaktiviteter:

-den overordnede personalpolitikken for alle ansatte
-rutineutvikling og implementering/oppfølging på personalområdet
-koordinering og kvalitetssikring av rekrutteringsarbeid og avslutning av arbeidsforhold
-bistå i rekrutteringsarbeid, og delta aktivt i dette ift lederstillinger og andre nøkkelstillinger
-kvalitetssikring og prosessledelse i personalsaker
-endelig stillingsplan og tilsettinger/omplassering
-lønnsforhold, ansiennitet og pensjonsforhold i hht avtaleverket
-at virksomheten er orientert om avtaleverk, forskrifter og lovverk
-koordinering og ledelse av arbeid knyttet til lokale lønnsforhandlinger
-arbeidsmiljøsaker relatert til personalarbeidet og til AMU. Leder i AMU i arbeidsgivers -lederperioder
-IA, herunder AKAN
-Planlegger og tilrettelegger ledermøtene med agenda og saksframlegg
-tilrettelegging/saksforberedelse og referater fra rektors drøftingsmøter med organisasjonene
-personalseminar og kursing i personalarbeid og bistå linja med koordinering av skolens -planleggingsdager og kompetanseutviklingsopplegg.
-strategisk arbeid med kommunikasjon i virksomheten
-organisasjonsutviklingsprosesser og oppdatering av organisasjonsmodellen
-lederstøtte og veiledning på personalarbeid, sykefraværsoppfølging og prosesser i avdelingene
-bistå ifm. medarbeiderutvikling, herunder HKI, støttefunksjons-målinger, utviklingssamtaler, -nyansatt-oppfølging, analyse og forbedringstiltak
-kvalitetssikring av skolens prosesser innen introduksjon og oppfølging av nyansatte
-ajourført og korrekt personalarkiv

Det kan bli endringer i arbeidsoppgavene.

Hva ønsker vi?

- Bred ledererfaring
- Erfaring fra personal- og organisasjonsfunksjon i større virksomheter
- Kjennskap til lover og regler for videregående opplæring
- Engasjert, resultat- og utviklingsorientert
- Gode kommunikasjonsferdigheter
- God relasjonsbygger
- Gode samarbeidsevner
- Strukturert og systematisk arbeidsform
- Utdanning fra universitet / høgskole
- Pedagogisk utdanning er en fordel
- Skolelederutdanning er en fordel

Om arbeidsgiveren

Fylkeskommunen legger til rette for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, påvirker
arealbruken, bevarer kulturminner, landskap og miljøkvaliteter. Fylkeskommunen leverer
tjenester til innbyggerne innen videregående opplæring, kollektivtrafikk, fylkesveier,
tannhelse, kultur og idrett.

Fylkestinget og fylkesordfører er øverste folkevalgte ledelse. Fylkesrådmannen leder
administrasjonen. Det er omtrent 2200 medarbeidere i fylkeskommunen, hvorav rundt 1800 i utdanningssektoren.

Sandefjord videregående skole fungerer som et minisamfunn med ca. 2.100 elever og ca. 380 ansatte, organisert i 21 avdelinger med 9 utdanningsprogrammer innenfor studie- og yrkesforberedende programmer. Vi tilbyr de fleste utdanningsprogrammene innen videregående opplæring; International Baccalaureate Diploma Programme (IB), samt en egen avdeling for tilrettelagt opplæring.
Skolens visjon er: Mangfold og muligheter, hvor kunnskap og trivsel former din framtid. Mer informasjon om skolen finner du på http://www.vfk.no/sandefjord-vgs/

Nettverk
Facebook Twitter
Tiltredelse
Gjerne 15. september 2017
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
KROKEMOVEIEN 4
3214 Sandefjord
Lønn
Etter avtale
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
HR, personal og rekruttering
Ledelse

Nøkkelord

Personalleder, organisasjonsutvikling, virksomhetsplanlegging, skole

Rapporter annonse

FINN-kode: 99298143

Sist endret: 28. jun 2017 15:27

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Harald Møller
Stillingstittel
Rektor
Telefon
416 96 925
Følg firma
316 følger dette firmaet

KROKEMOVEIEN 4, 3214 Sandefjord

Rapporter annonse

FINN-kode: 99298143

Sist endret: 28. jun 2017 15:27