Utløpt

Space Norway AS - Leder Infrastruktur

Arbeidsgiver
Space Norway AS
Stillingstittel
Leder Infrastruktur
Sted
Skøyen
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Om infrastrukturavdelingen

Infrastrukturavdelingen har ansvaret for fiberkabelen til Svalbard, og teller p.t to ansatte. Begge med svært høy kabelfaglig kompetanse. Ansvarsområdene til avdelingen vil utvides og utvikles i takt med ambisjoner og mål som realiseres.

Bakgrunn for rekrutteringen

Leder for infrastruktur- Oddvar Midtkandal, går av med pensjon.

Overordnete ansvarsområder

Som leder av infrastrukturavdelingen i Space Norway vil du jobbe langs flere akser. Først og fremst er det forventninger knyttet til det strategiske perspektivet. Se sammenhenger, tenke i et romrelatert mulighetsperspektiv, evne og vilje til å bruke egen kompetanse til å bidra i videreutviklingen av selskapets virkeområder og aktiviteter- og med det bidra til den strategiske utviklingen av selskapet vil være viktig.

Avdelingen har ansvaret for selve sjøkabelen med tilhørende transmisjonssystem på land. I dette ligger det elementer av både økonomisk, forretningsmessig og teknisk karakter. Som tilbyder av overføringskapasitet vil det inngå arbeid knyttet til kontraktsmessige/økonomiske- og juridiske forhold. Sikkerhetsaspektet med ROS- analyser og beredskapsrutiner står også sentralt.

Å både utvikle prosjektidéer, videreutvikle eksisterende kapasiteter- gjennomføre og lede prosjekter av relativt store størrelser vil sette sitt preg på rollen. Utover dette vil omfanget avhenge av hva som realiseres i et nasjonalt perspektiv, og hvilken rolle Space Norway vil ha.

Det er viktig for oss å få fram at man i rollen vil bevege seg høyt og lavt, på ulike arenaer. Fra de små, til de større og mer strategiske. Fra å bidra i team som jobber med innovative infrastrukturløsninger, brukerbehov og tekniske løsninger, til å presentere løsninger og businesscase for både styret og myndigheter.

 

KANDIDATPROFIL

Stillingens karakter og innhold tilsier at riktig kandidat er en svært erfaren leder/ tidligere leder, med forutsetninger for å jobbe på alle de beskrevne nivåene og arenaene. Fra det strategiske til det operative- forretningsmessige og tekniske. God innsikt i, forståelse for og interesse for samfunnsmessige, sikkerhets- og/ eller politiske forhold er viktige kriterier. I karrieren tror vi man ved en eller flere anledninger hatt en nærhet til det «offentlige Norge» på høyt nivå, noe som kan muliggjøre strategiske bidrag til selskapets utvikling som helhet. De tekniske dimensjonene ved stillingen er i utgangspunktet godt dekket opp av egen organisasjon, men det vil likevel være en fordel om man har relevant kompetanse/ forståelse for kabelelektronikk/ nettverk og kommunikasjon. Erfaring med og interesse for strategi og forretningsutvikling, samt kjennskap til sikkerhetsloven og håndtering av objekter underlagt denne, vil også være en fordel.

Verdsatte personlige egenskaper

Du vil bli en viktig del av et erfarent, fagtungt og raust team, som jobber langs Norges «lange linjer». Vi tror dette vil være med å prege hvem vi tror vil ta denne rollen. At man motiveres av stillingens- og selskapets utfordringer og muligheter er en grunnleggende motivasjonsfaktor. Evne og vilje til å dele av sine erfaringer, og bruke kompetanse og innflytelse til å bidra for helheten tror vi er de fremste kjennetrekkene for vår nye leder for infrastruktur. Videre ligger det som beskrevet oppgaver innen både operative og strategiske områder, evne til å håndtere denne kombinasjonen er av stor viktighet. Analytisk, uformell, innovativ, svært gode samarbeidsevner og med gjennomføringsevne- og kraft, er andre stikkord vi forhåpentligvis kan sette på vår nye kollega.

Hvorfor velge Space Norway AS?

  • En variert lederrolle i en virksomhet sentralt plassert i norsk romrelatert virksomhet
  • Mulighet for å bidra til oppbyggingen av et selskap med langsiktig perspektiv
  • Samfunnsmessig rolle/ bidra til å løse statlige samfunnsoppgaver, også i et internasjonalt perspektiv
  • En viktig aktør i Norges satsning i nordområdene

 

ØVRIG INFORMASJON

Arbeidssted: Drammensveien 165, 0277 Oslo

Noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands må påregnes

Rominfrastruktur inngår i samfunnsviktige anvendelser og søkere må kunne sikkerhetsklareres

Søknadsfrist 7. mai

Kvinner oppfordres til å søke

Om arbeidsgiveren

Formålet med Space Norway er å bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet. Som sektorpolitisk redskap skal selskapet utvikle, fremskaffe og drifte romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov, og bidra til å utløse næringsutvikling ved å tilrettelegge for verdiskapning basert på romvirksomhet i Norge.

Space Norway har fokus rettet mot nye markeder og prosjekter, gjerne med en langsiktig horisont. Ofte vil dette være områder der andre markedsaktører ikke finner grunnlag for en bedriftsøkonomisk satsning, men der selskapet vurderer det til å være en viktig samfunnsmessig satsning som kan gi lønnsomhet på lang sikt.

Space Norway eier den optiske fiberkabelen mellom Svalbard og fastlandet, 50 % av Kongsberg Satellite Services (KSAT) og 100 % i Statsat AS. Selskapet disponerer også kommunikasjonskapasitet i Thor 7- satellitten for bredbåndssamband til Trollstasjonen i Antarktis. For tiden jobbes det med flere prosjekter blant annet knyttet til nytt sjøfiberstamnett, bredbåndskommunikasjon i Arktis, utnyttelse av mikrosatellitter, og test- og demonstrasjonsprosjekt for den europeiske romorganisasjonen (ESA).

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Drammensveien 165
0212 Oslo
Bransje
Telekommunikasjon
Industri og produksjon
Luftfart
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse / Prosjektledelse
Forretningsutvikling og strategi / Forretningsutvikling og strategi
Sikkerhet / Sikkerhet

Nøkkelord

telekommunikasjon, ledelse, prosjektledelse, transmisjon, strategi

Rapporter annonse

FINN-kode: 94305697

Sist endret: 11. apr 2017 13:23

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Frode Bjørnæs
Stillingstittel
Rådgiver
Telefon
958 24 529
Kontaktperson
Sondre Nygård Trønnes
Stillingstittel
Research Manager
Telefon
901 07 296
Følg firma
179 følger dette firmaet

Drammensveien 165, 0212 Oslo

Rapporter annonse

FINN-kode: 94305697

Sist endret: 11. apr 2017 13:23