Inaktiv

Leder av felles enhet for påtale

Arbeidsgiver
Politiet - Sør-Vest politidistrikt
Stillingstittel
Leder av felles enhet for påtale
Frist
20.03.2017
Ansettelsesform
Fast
Sør-Vest politidistrikt ble opprettet 1.1.2016. Politidistriktets ledergruppe er under etablering, og vi har ledig stilling som leder av felles enhet for påtale.

Politidistriktet har ca 1 200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker.
Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

Som leder av driftsenheten har du overordnet fag- og koordineringsansvar for straffesaksbehandlingen i politidistriktet.

Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, med bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Som leder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser. Vi ser etter deg som setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer.

Politiet er en åpen og inkluderende etat. Vi skal speile utviklingen i samfunnet, og ønsker mangfold blant våre ledere. Vi har en målsetting om kjønnsbalanse i lederstillinger og oppfordrer kvinner til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta fagmyndighetsrollen innenfor ansvarsområdet
 • Sørge for høy kvalitet i tjenesteproduksjonen
 • Utvikle et godt medarbeiderskap, ønsket kultur og god medarbeidertilfredshet
 • Legge til rette for kunnskapsbasert erfaringslæring og sørge for systematiske forbedringer innenfor fagområdet
 • Ha ansvar for dialogen med høyere påtalemyndighet om straffesaksbehandling

Kvalifikasjoner

 • Nødvendig:
 • Master i jus/rettsvitenskap
 • Minimum 3 års ledererfaring
 • Bred juridisk kompetanse innen påtalefeltet
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Ønsket:
 • Relevant lederutdanning
 • Erfaring fra å lede endrings- og utviklingsprosesser

Egenskaper

 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid
 • God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Samfunnsorientert og forståelse for enhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag
 • Medarbeiderorientert og med evne til å motivere og utvikle medarbeidere

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • En utfordrende rolle med stor synlighet og bred kontaktflate
 • Stillingen lønnes som politiinspektør (SKO 0290), fra kr 907.900 - 1.030.300 brutto pr. år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon)
 • Ansettelse i en IA-virksomhet
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søker vil bli varslet før offentliggjøring.
 • Det kreves plettfri vandel, og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Må kunne klareres for aktuelt nivå jamfør sikkerhetsloven.

Om arbeidsgiveren

Sør-Vest politidistrikt har ca 520.000 innbyggere fordelt i 32 kommuner. 26 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Hordaland og 1 i Vest-Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.


Politidistriktet har ca 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.


Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.


Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Lagårdsv. 6, 4010 Stavanger
Bransje
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Jurist / Advokat

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Hans Vik
Stillingstittel
Politimester
Telefon
51 89 91 64
Kontaktperson
Gøril Våland
Stillingstittel
Visepolitimester
Telefon
51 89 91 62
Følg firma
262 følger dette firmaet

Lagårdsv. 6, 4010 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 91578930
Sist endret 22. mar 2017 00:28

Rapporter annonse