Utløpt

Fengselsleiar Åna fengsel

Arbeidsgiver
Kriminalomsorgen region sørvest
Stillingstittel
Fengselsleiar Åna fengsel
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Fengselsleiar har ansvar for den daglege drift av Åna fengsel, og rapporterer til regiondirektøren.

Ansvar og oppgåver vil vere knytta til straffegjennomføring, personal, økonomi, administrasjon, herunder;

 • oppfylgjing av årleg oppdragsbrev, herunder budsjett- og resultatmål
 • organisasjonsutvikling
 • sikre høg standard i straffegjennomføringa
 • ivareta og videreutvikle eit godt arbeidsmiljø med høg fagleg standard
 • sørgje for eit godt samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane
 • videreutvikle samarbeidet med andre etater og organisasjonar

   

  Kvalifikasjonar

  • relevant høgskole-/universitetsutdanning, fengselsfagleg utdanning eller anna relevant utdanning 
  • erfaring i økonomistyring og utviklingsarbeid
  • relevant leiarerfaring

  Personlege eigenskaper

  • gode leiar- og samarbeidseigenskaper
  • resultatorientert og beslutningsdyktig
  • evne til endring og utvikling
  • gode kommunikasjonsevner

  Vi tilbyr:

  • stillingen vert lønna i stillingskode 1452,  835.500 . Ved særskilte høve kan høgare lønsplassering vurderast
  • medlemsskap i Statens pensjonskasse med forsikrings- og pensjonsordning, med trekk 2% av brutto lønn
  • ei inkluderende arbeidslivsbedrift, tilknytta bedriftshelseteneste
   

  Andre opplysningar:

  Dei første 6 mnd. er prøvetid.

  Utvida politiattest utan merknadar må kunne fremleggjast.

  Den statlege arbeidsstyrken skal i størst muleg grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetning, og å rekruttere personar med innvandrerbakgrunn. Kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn oppfordres til å søkje.

  Kvinner er underrepresentert i denne type leiarstillinger, og det er ønskjeleg med kvinnelege søkjarar.

  Tiltreding etter avtale med regiondirektør.

         Fleire opplysningar om stillingen blir gitt av regiondirektør Gudmund Idsø tlf. 97578298

         Søknad med CV, vedlagt attesterte vitnemål og attester, sendes elektronisk via Jobbnorge. I tilfelle av  

         problem med  utfylling av elektronisk søknad kan kundeservice hos Jobbnorge kontaktes på tlf. 75542227.

Søknadsfrist 17.3.2017

Om arbeidsgiveren

Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Region sørvest har det overordnede ansvaret for kriminalomsorgen i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder, med fengsler og friomsorgskontorer. Det er ca 600 årsverk i regionen. Regionadministrasjonen er lokalisert i Sandnes. Region sørvest rapporterer til Kriminalomsorgsdirektoratet. 


Åna fengsel ligg i Hå kommune. fengselet har plass til 164 innsette og har omkring 190 tilsette. Åna fengsel er eit stort fengsel i norsk samanheng, og er praksisfenmgsel for aspiranter under utdanning.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Åna,
4365 Nærbø
Bransje
Helse og omsorg,
Politi og sikkerhet,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Rapportér annonse

FINN-kode
90492567
Sist endret
9. feb 2017 12:32
Følg firma
26 følger dette firmaet

Åna, 4365 Nærbø

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
90492567
Sist endret
9. feb 2017 12:32