Utløpt

Ledig 100% fast stilling som leiar økonomi

Arbeidsgiver
Valle kommune
Stillingstittel
leiar økonomi
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Vi har ledig 100% stilling som Leiar økonomi. Økonomiavdelinga er plassert i stab til rådmannen og har 4,5 årsverk. Leiar økonomi er ein del av rådmannen si leiargruppe.

 

Hovudarbeidsoppgåver vil vere:

 • Leiing og drift av arbeidet med økonomiplan, årsbudsjett og andre økonomiske plandokument.

 • Arbeid med økonomiske analyser og budsjettoppfølgjing med rapportering til dei folkevalde.

 • Rutinar og styringsdokument på økonomiområdet.

 • Fagleg ansvar for kommunen sitt rekneskap etter kommunelova.

 • Saksførebuing i økonomisaker.

 

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Økonomisk utdanning på høgskulenivå eller høgare.

 • Relevant praksis og kjennskap til kommunalt rekneskapsarbeid vil vere ein fordel.

 • Kompetanse innan administrasjon og leiing.

 • Gode samarbeids- og formidlingsevner, som bl.a. tilrettelegging for eit godt arbeidsmiljø med god kommunikasjon.

 

Vi kan tilby:

 • Ei utfordrande og spennande stilling sentralt i leiinga av kommunen

 • Løn etter avtale

 • Kommunen hjelper til med å skaffe bustad

  

CV, vitnemål og attestar skal ikkje leggjast ved, men du vil bli spurd om å ta med dette til eit eventuelt intervju. Ved behov for hjelp til registrering av søknad, kontakt 379 37 500.

 

Namnet ditt vil normalt bli offentleggjort i forenkla søkjarliste. Du kan be om å bli unnateke offentlegheit, men da må du grunngje dette skriftleg, jf. offentleglova §25. Kan ikkje kommunen imøtekome dette, vil du bli varsla før søkjarlista blir ferdigstilt.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Kjellebergsvegen 1
4747 Valle
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering
Økonomi og regnskap / Økonomi og regnskap

Rapporter annonse

FINN-kode: 88965542

Sist endret: 24. feb 2017 08:04

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Eivind Berg
Stillingstittel
Rådmann
Telefon
Vis telefonnummer
Mobil
Vis telefonnummer

Kjellebergsvegen 1, 4747 Valle

Rapporter annonse

FINN-kode: 88965542

Sist endret: 24. feb 2017 08:04