Utløpt

Dekan ved Den norske filmskolen

Arbeidsgiver
Høgskolen i Lillehammer
Stillingstittel
Dekan ved Den norske filmskolen
Frist
03.10.2016
Varighet
Engasjement

Den norske filmskolen (Dnf) har et nasjonalt ansvar for å tilby den høyeste kunstfaglige utanningen innen film i Norge. Avdelingen har i dag 9 ulike bachelorutdanninger, i tillegg til masterutdanning innen film, TV og nye medier (Master i audiovisuell fortelling), startet i september 2015. Avdelingen arbeider målrettet med pedagogisk utviklingsarbeid og er tilknyttet Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Om stillingen og oppgaver

Dekanen skal ivareta strategiske, faglige og administrative lederoppgaver i forbindelse med utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og samfunnskontakt ved Dnf. Dekan har overordnet ansvar for avdelingens økonomistyring, personalledelse, forvaltnings- og driftsoppgaver. Dekan leder avdelingens styre, og deltar i høgskolens sentrale ledergruppe, som gir råd om høgskolens samlede utvikling og mål. Høgskolens virksomhets- og handlingplaner definerer målsettinger innen områdene utdanning, forskning/ faglig utviklingsarbeid, samhandling med samfunn og næringsliv, og effektiv forvaltning. Disse målsettingene danner utgangspunktet for dekanens arbeid. Rektor er dekanens nærmeste overordnede.

I den kommende åremålsperioden forventes det særlig fokus på følgende områder:

 • Følge opp og videreutvikle utdanningene, herunder den nystartede masterutdanningen
 • Videreutvikle Dnfs rolle i det nasjonale og internasjonale kunstneriske utviklingsarbeidet
 • Styrke samarbeidet med øvrige nasjonale kunstutdanninger og internasjonale filmskoler
 • Etablere etter- og videreutdanninger i tråd med bransjens behov
 • Bidra aktivt og konstruktivt i arbeidet med å videreutvikle det audiovisuelle satsningsområdet ved HiL herunder etablere et senter for audiovisuelle medier.
 • Videreutvikle Dnf som en attraktiv arbeids- og studieplass

Det kan være aktuelt med endringer i høgskolens organisering og stillingsinnhold for dekan innenfor åremålsperioden det tilsettes for.

Vi søker en leder som

 • bidrar med strategisk tenkning og er aktiv i å fremme Høgskolens profil
 • fremmer utvikling av en endringsdyktig og fleksibel organisasjon
 • legger til rette for og bidrar til samarbeid og dialog i avdelingen, og mellom høgskolens avdelinger
 • ser til at avdelingen tilbyr samfunns- og bransjerelevante studier og utviklingsarbeid av høy faglig kvalitet
 • tilrettelegger for god kontakt mellom fagmiljø og samfunns- og næringsliv
 • sørger for å disponere og utvikle avdelingens ressurser på en strategisk og bærekraftig måte
 • tar en aktiv rolle i profilering og synliggjøring av avdelingens kompetanse og samfunnsbidrag
 • deltar aktivt i høgskolens sentrale ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Omfattende arbeidserfaring fra film- og fjernsynsbransjen
 • Dokumentert lederkompetanse og erfaring (fortrinnsvis fra film- og fjernsynsbransjen)
 • Kunstfaglig førstekompetanse innen film
 • God kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Gode ferdigheter i norsk (eller skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlige kvalifikasjoner

Vi søker etter en entusiastisk og utviklingsorientert leder som evner å samle medarbeidere om felles mål. Vi ønsker at du har gode kommunikasjonsevner og klar motivasjon for lederrollen. Du må ha ønske om og evne til å bygge relasjoner, fungere som pådriver for utvikling og endring, og vise gjennomføringsevne. Vi ønsker også at du evner å bygge tillit og trygghet og har god endringskompetanse.

Høgskolen tilbyr


 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres som dekan i stillingskode 1474 i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som blant annet gir gode pensjons og forsikringsordninger
 • Dekan tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen). Det inngås avtale om tilsetting i annen stilling, eventuelt inntil 2 års etterlønn etter statens regler etter utløp av åremål
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HiL å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.


Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at dette ikke gjøres. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontaktperson

Rektor Kathrine Skretting: Telefon (mobil): +47 951 36 364, E-post: kathrine.skretting@hil.no

Velkommen som søker!

Om arbeidsgiveren

Lillehammer - læring og opplevelser for livet


Høgskolen i Lillehammerer en fremgangsrik høgskole med en spennende fagportefølje og et godt miljø. Høgskolen tilbyr en rekke studier innen film- og TV-fag, sosialfag, reiselivsfag, økonomi-, administrasjons- og ledelsesfag og samfunns- og kulturfag. Høgskolen har 4 satsingsområder innen tjenesteinnovasjon, oppvekst, audiovisuelle medier og idrett og har 3 godkjente doktorgradsprogram i tillegg til et stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Høgskolen ligger i et vakkert parkmiljø ca. 5 km nord for Lillehammer sentrum og har ca. 4800 studenter og ca. 400 medarbeidere.


Lillehammerregionen er et attraktivt sted å bo med blant annet fantastiske vintersportsmuligheter og et rikt kulturtilbud.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 Lillehammer
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Undervisning og pedagogikk,
Utøvende kunst
Følg firma
102 følger dette firmaet

Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 Lillehammer

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

Rapporter annonse

FINN-kode 80268850
Sist endret 24. aug 2016 15:01