Utløpt

Rådmann

Arbeidsgiver
Lunner kommune
Stillingstittel
Rådmann
Sted
Roa
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

«Rådmannen i Lunner kommune har en sentral rolle i videreutviklingen av lokalsamfunn og kommuneorganisasjon, forvaltning og tjenestetilbud til befolkning og næringsliv.»

Vi søker en jordnær, strategisk og utviklingsorientert toppleder og pådriver for virkeliggjøring av kommunens visjon «Det gode liv lever vi bedre i Lunner. Nær naturen - Nær byen.»  

Ditt oppdrag som rådmann vil bla være

 • Sikre godt samspill og den gode styringsdialog mellom administrasjon og folkevalgte
 • Realisering av overordnet planverk og politiske vedtak
 • Ledelse av en fremtidsrettet og ressurssterk organisasjon i utvikling
 • Videreutvikle ledergruppen som strategisk ledelse med fokus på tverrfaglighet og helhet i et langsiktig perspektiv
 • Gjennomgang, strukturering og tydeliggjøring av roller og oppgavefordeling
 • Sikre bærekraftig økonomi for opprettholdelse av handlingsrom og realisering av utviklingsprosjekter
 • Bidra til å realisere potensialet for vekst i befolkning og næringsliv
 • Videreutvikle kommunes arbeidsgiverstrategi og verdigrunnlag
 • Interkommunalt- og regionalt samarbeid

Kommunen ser etter en rådmann som

 • Har bred ledererfaring fra offentlig og/eller privat sektor
 • Er en samlende leder med evne til relasjonsbygging
 • Har kompetanse i endringsledelse og politiske prosesser
 • Er innovativ og åpen for nytenkning
 • Har et helhetlig perspektiv på organisasjon, drift, utvikling og god økonomiforståelse
 • Er synlig, tydelig og trygg med evne til involvering, delegering og gjennomføring
 • Vektlegger et velfungerende trepartssamarbeid basert på våre verdier
 • Har relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå og god kunnskap om offentlig sektor

Tiltrekkes du av dette?

Ta gjerne kontakt med kommunens rådgiver Ivar Aslaksrud fra UtviklingsPartner AS, tlf. 930 30 194, eller ordfører Harald Tyrdal, tlf. 934 54 719.

Vil du vite mer – besøk våre hjemmesider www.lunner.kommune.no. Her vil du finne bred informasjon om kommunens organisasjon, det kommunale styringssystemet og tjenestetilbudet til befolkningen. Du kan også lese om prioriterte satsingsområder for kommunen og budsjett, strategier og planer for framtidig utvikling.

Forespørsler om stillingen blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver frem til søknadsfrist. Lønn, tilsettingsform og andre vilkår etter avtale. Det vil bli utarbeidet en egen lederavtale.

Kortfattet søknad med CV lages og sendes via kommunens elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside http://www.lunner.kommune.no/. Søknaden merkes: 16/549. Søknadsfrist 19. mai 2016. Vitnemål og referanser tas med til intervju.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som likevel ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil vi ta kontakt tilbake, slik at søker kan velge mellom å trekke sin søknad eller stå fram med navn. Jfr. Offentleglova § 25 annet ledd.

Om arbeidsgiveren

Lunner kommune med sine 9000 innbyggere ligger på Hadeland, lengst sør i Oppland fylke bare 50 km nord for Oslo sentrum og med kort vei til Gardermoen. Kommunen har 700 fast ansatte og basisnæringen er jord- og skogbruk. Vår natur og vakre kulturlandskap sammen med nærhet til hovedstaden gjør oss til et attraktivt sted å bo. Vi kan skilte med engasjerte innbyggere, et godt politisk klima og en solid organisasjon.

Søknad merkes
16/549
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
2740 Roa
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse / Ledelse
Økonomi og regnskap / Økonomi og regnskap
Kontor og administrasjon / Kontor og administrasjon

Nøkkelord

Styring, Politikk, Utvikling

Rapporter annonse

FINN-kode: 75014367

Sist endret: 28. apr 2016 10:28

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ivar Aslaksrud
Stillingstittel
Kommunens rådgiver, UtviklingsPartner AS
Telefon
930 30 194
Kontaktperson
Harald Tyrdal
Stillingstittel
Ordfører
Telefon
934 54 719
Følg firma
5 følger dette firmaet

Rapporter annonse

FINN-kode: 75014367

Sist endret: 28. apr 2016 10:28