Utløpt

Rådmann

Arbeidsgiver
Grimstad kommune
Stillingstittel
Rådmann
Sted
Grimstad
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

En av Sørlandets mest attraktive og spennende topplederstillinger som rådmann i Grimstad kommune er ledig. Vi tilbyr store påvirknings - og utviklingsmuligheter for en strategisk leder, organisasjonsbygger og samfunnsutvikler.

Kommunen søker en toppleder med høyere utdanning, bred ledererfaring og god kjennskap til kommunal virksomhet. Vi ønsker en inkluderende, handlekraftig og tydelig leder som kan samle organisasjonen om felles mål og utfordringer, og se nye muligheter.

Ditt oppdrag som vår nye rådmann vil være

 • Lede og videreutvikle en kompetansebasert organisasjon i vekst og utvikling
 • Videreutvikle rådmannens ledergruppe som strategisk ledelse med fokus på helhetlig styring og tverrfaglighet
 • Gjennom god økonomistyring og effektiv drift sikre et økonomisk handlingsrom som muliggjør realisering av viktige satsingsområder
 • Sikre videre utvikling og vekst av Grimstad kommune gjennom aktiv satsing på samfunns- og næringsutvikling med kommunen som tilrettelegger og pådriver
 • Videreutvikle en framtidsrettet arbeidsgiverstrategi med vekt på langsiktig kompetansebygging, og et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner
 • Videreutvikle en organisasjonskultur med fokus på innovasjon, kompetansedeling og læring
 • Tilrettelegge for gode politiske beslutningsgrunnlag med alternativer og konsekvensutredninger, og iverksetting av politiske vedtak
 • Videreutvikle strukturer og systemer for enhetlig tjenestekvalitet og praksis
 • Tilpassing av tjenestenivå med tydelige prioriteringer, og ensartet kvalitet – økt bruk av teknologi for å sikre brukertilpassede tjenester

Kommunen ser etter en rådmann som har

 • Lang toppledererfaring fra stor og kompleks organisasjon
 • Erfaring fra kommunal virksomhet
 • Kompetanse innen helhetlig strategisk styring og økonomistyring
 • Dokumenterte resultater fra ledelse av omstillings- og endringsprosesser med fokus på innovasjon
 • Forståelse for forholdet mellom politikk og administrasjon, og kan bidra til god dialog
 • Relevant høyere akademisk utdanning
 • Kompetanse særlig innen organisasjon, virksomhetsstyring, innovasjon og endringsledelse
 • Strategisk legning, handlekraft, er tydelig, samlende, har fokus på helhet og langsiktighet – relasjonsbygger

Tiltrekkes du av dette? Ta gjerne kontakt med kommunens rådgiver Ivar Aslaksrud fra UtviklingsPartner AS, tlf. 930 30 194, eller ordfører Kjetil Glimsdal, tlf 900 59 837.

Vil du vite mer – besøk våre hjemmesider www.grimstad.kommune.no. Her vil du finne bred informasjon om kommunens organisasjon, det kommunale styringssystemet og tjenestetilbudet til befolkningen. Du kan også lese om prioriterte satsingsområder for kommunen og budsjett, strategier og planer for framtidig utvikling.

Forespørsler om stillingen blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver frem til søknadsfrist. Lønn, tilsettingsform og andre vilkår etter avtale. Det vil bli utarbeidet en egen lederavtale. Kortfattet søknad vedlagt CV merket «Rådmann Grimstad» bes sendt som e-post til utviklingspartner@upk.no snarest og senest innen 13. april 2016. Vitnemål og referanser tas med til intervju. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som likevel ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil vi ta kontakt tilbake, slik at søker kan velge mellom å trekke sin søknad eller stå fram med navn.

Om arbeidsgiveren

Vekstkommunen Grimstad tilbyr spennende framtidsutsikter, utfordrende jobber og solide tjenester. Næringslivet er mangfoldig og Universitetet i Agder har campus i Grimstad. E18 gjør sørlandsbyene til ett felles bo- og arbeidsmarked med mange valgmuligheter. 22 500 innbyggere i Grimstad kan i tillegg nyte godt av småbymiljø, landets mest tilgjengelige skjærgård og et skapende kulturliv med historiske forbindelser til både Ibsen og Hamsun.

Søknad merkes
Rådmann Grimstad
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
4876 Grimstad
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon / Kontor og administrasjon
Ledelse / Ledelse
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering

Nøkkelord

Politikk, Samfunnsutvikler, Organisasjonsbygger

Rapporter annonse

FINN-kode: 72642396

Sist endret: 21. mar 2016 09:40

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ivar Aslaksrud
Stillingstittel
Kommunens rådgiver, UtviklingsPartner AS
Telefon
930 30 194
Kontaktperson
Kjetil Glimsdal
Stillingstittel
Ordfører
Telefon
900 59 837
Følg firma
5 følger dette firmaet

Rapporter annonse

FINN-kode: 72642396

Sist endret: 21. mar 2016 09:40