Utløpt

Kommunalsjef Teknisk og service

Arbeidsgiver
Sortland kommune
Stillingstittel
Kommunalsjef Teknisk og service
Sted
Sortland
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Sentral stilling i rådmannens strategiske lederteam

Sortland kommune er i en spennende utvikling med positiv befolkningsvekst. Dette krever en aktiv nærings- og byutvikling av Sortland. Et tettere samarbeid mellom fysisk planlegging, et bærekraftig miljø og et aktivt kulturliv er avgjørende for å lykkes med å skape et godt og livskraftig by- og lokalsamfunn.

Vi ønsker oss en utviklingsorientert kommunalsjef med høyere utdanning og lederfaring fra relevante fagområder. Du er god på relasjonsbygging og dialog, og har en inkluderende lederstil. I tillegg har du en analytisk og strukturert arbeidsform. Din kjennskap til politisk og offentlig forvaltning er god, og du har erfaring med ulike samfunnsaktørers interesser i planprosesser. I tillegg er du fortrolig med Plan- og bygningsloven. Det forventes at du gir aktive bidrag i rådmannens ledergruppe til en helhetlig styring, koordinering og videreutvikling av kommunens samlede virksomhet.  

Dine hovedansvarsområder vil være:

  • Overordnet ansvar for planlegging, økonomistyring og resultatvurdering av fagområdene Kommunalteknikk, Plan og myndighet, Matrikkel/GIS, Eiendom, Brann og Redning, Eiendom og andre servicefunksjoner
  • Samfunnsoppdraget - organisere og styre store utviklingsprosjekter for lokalsamfunnet som bidrar til god infrastruktur, attraktive boligområder og allsidig handels- og næringsvirksomhet
  • Bidra til aktiv fremdrift i gjennomføringen av kommunens planaktiviteter
  • Lede og videreutvikle en framtidsrettet organisasjon
  • Videreutvikle en organisasjonskultur basert på kommunens visjon og verdier med fokus på kvalitet og service i saksbehandling og innbyggerkontakt  
  • Aktiv omdømmebygging

Tiltrekkes du av dette? Ta gjerne kontakt med kommunens rådgiver Ivar Aslaksrud fra UtviklingsPartner AS, tlf. 930 30 194, eller konstituert rådmann Johnny Kvalø, tlf. 408 71 223.

Vil du vite mer – besøk våre hjemmesider www.sortland.kommune.no. Her vil du finne bred informasjon om kommunens organisasjon, det kommunale styringssystemet og tjenestetilbudet til befolkningen. Du kan også lese om prioriterte satsingsområder for kommunen og budsjett, strategier og planer for framtidig utvikling.

Forespørsler om stillingen blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver frem til søknadsfrist. Lønn, tilsettingsform og andre vilkår etter avtale. Det vil bli utarbeidet en egen lederavtale.

Kortfattet søknad vedlagt CV merket «Kommunalsjef Teknisk og service Sortland» bes sendt som e-post til utviklingspartner@upk.no snarest og senest innen 29. mars 2016. Vitnemål og referanser tas med til intervju.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som likevel ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil vi ta kontakt tilbake, slik at søker kan velge mellom å trekke sin søknad eller stå fram med navn.

Om arbeidsgiveren

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole, full barnehagedekning og et rikt idretts- og kulturliv. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv. Byen utgjør i tillegg et livskraftig regionsenter for 32.000 mennesker i Vesterålen. Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass. Kommunens ansatte arbeider etter verdiene trygghet og respekt * humør og entusiasme * åpenhet og ærlighet.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Fagleder
Sted
Vesterålsgata 57
8400 Sortland
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Teknisk service / Teknisk service
Ledelse / Ledelse
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering

Nøkkelord

Matrikkel/GIS, Eiendom, Brann og Redning, Kommunalteknikk, Plan og myndighet

Rapporter annonse

FINN-kode: 71998221

Sist endret: 4. mar 2016 07:44

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ivar Aslaksrud
Stillingstittel
Kommunens rådgiver, UtviklingsPartner AS
Telefon
930 30 194
Kontaktperson
Johnny Kvalø
Stillingstittel
Konstituert rådmann
Telefon
408 71 223
Følg firma
5 følger dette firmaet

Vesterålsgata 57, 8400 Sortland

Rapporter annonse

FINN-kode: 71998221

Sist endret: 4. mar 2016 07:44