Utløpt

Rådmann

Arbeidsgiver
Sortland kommune
Stillingstittel
Rådmann
Sted
Sortland
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Som rådmann i Sortland kommune vil du ha store påvirkningsmuligheter, og en sentral rolle i videreutvikling av kommunens organisasjon, lokalsamfunnet og tjenestetilbudet til befolkning og næringsliv.

Kommunen søker en samlende, strategisk og utviklingsorientert toppleder som ønsker en sentral rolle i realisering av kommunens visjon ”Sammen om velferd og utvikling i Vesterålen”. Vi søker en synlig og tydelig leder med helhetsblikk, gode kommunikasjonsferdigheter og gjennomføringsevne. 

Ditt oppdrag som vår nye rådmann vil være:

 • Lede og videreutvikle en framtidsrettet og ressurssterk organisasjon i vekst og utvikling
 • Iverksettelse og realisering av kommunens visjon og overordnede strategiske planverk
 • Utvikle strategisk ledelse med langsiktig og helhetlig perspektiv
 • Tilpassing av struktur og oppgavefordeling i tjenestetilbud
 • Videreutvikle felles organisasjonskultur og enhetlig praksis i og på tvers av tjenesteområdene
 • Fokus på økonomistyring og effektivisering for tilpassing av drift til økonomiske rammer
 • Bidra til å utvikle tydelig mål- og styringsdialog
 • Videreutvikle en arbeidsgiverstrategi med vekt på langsiktig rekruttering og kompetansebygging og et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner
 • Videreutvikle kommunen som tilrettelegger og pådriver i samfunns- og næringsutvikling
 • Bidra til god dialog og godt samspill mellom politikk og administrasjon, med godt beslutningsunderlag for de folkevalgte og handlingsrom for administrativ ledelse
 • Styrke interkommunalt og regionalt samarbeid 

Kommunen ser etter en rådmann som:

 • evner å inspirere, motivere og samle om felles mål og utfordringer
 • har bred ledererfaring fra offentlig / kommunal sektor, gjerne i kombinasjon med privat virksomhet
 • er innovativ og åpen for nytenking
 • vektlegger et velfungerende trepartssamarbeid basert på våre verdier
 • har god økonomiforståelse
 • er synlig og tydelig, med evne til gjennomføring
 • har kompetanse og erfaring i endringsledelse
 • har relevant utdanning på høgskole-/ universitetsnivå
 • har innsikt i politiske prosesser og god kunnskap om offentlig sektor

Tiltrekkes du av dette? Ta gjerne kontakt med kommunens rådgiver Ivar Aslaksrud fra UtviklingsPartner AS, tlf. 930 30 194, eller ordfører Tove Mette Bjørkmo, tlf. 952 21 142.

Vil du vite mer – besøk våre hjemmesider www.sortland.kommune.no.  Her vil du finne bred informasjon om kommunens organisasjon, det kommunale styringssystemet og tjenestetilbudet til befolkningen. Du kan også lese om prioriterte satsingsområder for kommunen og budsjett, strategier og planer for framtidig utvikling.

Forespørsler om stillingen blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver frem til søknadsfrist. Lønn, tilsettingsform og andre vilkår etter avtale. Det vil bli utarbeidet en egen lederavtale. Kortfattet søknad vedlagt CV merket «Rådmann Sortland» bes sendt som e-post til utviklingspartner@upk.no snarest og senest innen 17. mars 2016. Vitnemål og referanser tas med til intervju. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som likevel ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil vi ta kontakt tilbake, slik at søker kan velge mellom å trekke sin søknad eller stå fram med navn.

Om arbeidsgiveren

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole, full barnehagedekning og et rikt idretts- og kulturliv. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv. Byen utgjør i tillegg et livskraftig regionsenter for 32.000 mennesker i Vesterålen. Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass. Kommunens ansatte arbeider etter verdiene trygghet og respekt * humør og entusiasme * åpenhet og ærlighet.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Vesterålsgata 57
8400 Sortland
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse / Ledelse
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering

Rapporter annonse

FINN-kode: 71688467

Sist endret: 6. mar 2016 19:46

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ivar Aslaksrud
Stillingstittel
kommunens rådgiver, UtviklingsPartner AS
Telefon
930 30 194
Kontaktperson
Tove Mette Bjørkmo
Stillingstittel
ordfører
Telefon
952 21 142
Følg firma
5 følger dette firmaet

Vesterålsgata 57, 8400 Sortland

Rapporter annonse

FINN-kode: 71688467

Sist endret: 6. mar 2016 19:46