Utløpt

Avdelingsdirektør for politiberedskap og krisehåndtering

Arbeidsgiver
Politiet
Stillingstittel
Avdelingsdirektør for politiberedskap og krisehåndtering
Frist
16.01.2016
Ansettelsesform
Fast
Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering skal videreutvikle politi- og lensmannsetatens arbeid med politiberedskap og krisehåndtering, og består i dag av tre seksjoner; Politioperativ seksjon, Plan og sikkerhetsseksjonen og Beredskapsseksjonen.

Fagområdene omfatter krisehåndtering og kriseplanverk, nasjonale beredskapsressurser, responstid, operative og taktiske fagdisipliner, metodeutvikling, materiall og utstyr, offentlig sikkerhets og objektsikring. Nødnett, samband, samvirke og samhandling mellom ulike politiressurser, er også blant avdelingens ansvarsområder. Politiets trafikk og sjøtjeneste hører også faglig til denne avdelingen. Avdelingen er i tillegg ansvarlig for samhandling med øvrige samfunnsaktører innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Vi søker etter en person som evner å se det strategiske perspektivet i beredskapsarbeid, og som har bred erfaring fra politi- og lensmannsetaten. Den som ansettes vil ha en unik mulighet til å påvirke utviklingen av norsk politi. Stillingen som avdelingsdirektør vil være krevende og innflytelsesrik, med rom for både faglig og personlig utvikling for den rette kandidat. Avdelingsdirektøren rapporterer direkte til politidirektøren, inngår i Politidirektoratets ledergruppe og i direktoratets ledelsesjour med krav om regelmessig beredskapsvakt. Stillingen er tillagt politimyndighet og er stabssjef i Politidirektoratet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede utviklingen av etatens arbeid innenfor beredskap og krisehåndtering
 • Bidra til å styrke sammenhengen mellom mål, prioriteringer og ressursbruk innenfor fagområdet
 • Resultat-, budsjett- og personalansvar
 • Bidra til å styrke den nasjonale beredskapsevnen
 • Lede og videreutvikle PODs evne til å koordinere etatens innsatsevne ved større hendelser og kriser
 • Lede og videreutvikle etatens samhandling med øvrige samfunnsaktører innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Bred ledererfaring på strategisk nivå
 • Erfaring fra krisehåndtering og beredskapsarbeid
 • Bred erfaring fra politi- og lensmannsetaten
 • Erfaring fra statlig plan- og virksomhetsstyring
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk og engelsk, og erfaring med å opptre i det offentlige rom
 • Gjennomført lederutdanning/lederuvikling er en fordel
 • Det kreves plettfri vandel, jf. politiloven § 18, og uttømmende politiattest må innhentes.
 • Vedkommende som ansettes må kunne sikkerhetsklareres

Egenskaper

 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Evne til å motivere
 • Gode lederegenskaper og stor gjennomføringskraft
 • God kommunikasjons- og samhandlingsevne
 • Evne til å lede avdelingen i samsvar med etatens leder-og medarbeiderplattform

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Vi tilbyr en interessant arbeidsplass for deg som er samfunnsengasjert og klar til å ta fatt på nye utfordringer!
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør, stillingskode 1060, ltr. 90 - 101 (1 016 700 - 1 255 500) etter Statens regulativ. Lønn fastsettes etter kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med bl.a. gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (www.spk.no for mer informasjon)
 • 6 måneders prøvetid
 • Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Om arbeidsgiveren

Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er ansvarlig for faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og politiets særorgan. Vi skal lede og samordne politiet for å skape en forutsigbar, handlekraftig og fleksibel etat til det beste for publikum. Våre medarbeidere kjennetegnes av å være modige, helhetsorienterte, tett på og å vise respekt. Politietaten er i endring og skal gjennomføre en omfattende reform som skal sikre at politiet er godt forberedt i møte med framtidens kriminalitet og dermed skape trygghet der folk bor og ferdes. Les mer på politi.no.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
Fridtjof Nansen vei 14, 0181 Oslo
Bransje
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Odd Reidar Humlegård
Stillingstittel
Politidirektør
Telefon
23 36 41 00
Kontaktperson
Karin Aslaksen
Stillingstittel
Avdelingsdirektør, HR og HMS avdelingen
Telefon
23 36 41 00
Følg firma
1011 følger dette firmaet

Fridtjof Nansen vei 14, 0181 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 68640828
Sist endret 16. des. 2015 14:36

Rapporter annonse