Utløpt

Vil du være med å utvikle morgendagens helse- og omsorgstjeneste i Østre Toten kommune?

Arbeidsgiver
Østre Toten Kommune
Stillingstittel
Enhetsleder
Sted
Oppland
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Vil du være med å utvikle morgendagens helse- og omsorgstjeneste i Østre Toten kommune, og samtidig være en aktiv medspiller i å realisere kommunens visjon "Livskvalitet ved Mjøsa"?

Vi søker to erfarne ledere med fokus på å motivere, lede og utvikle medarbeidere, og med engasjement for å skape resultater i samarbeid med andre. Stillingene er delegert fullt fag-, personal, økonomi og informasjons-/kommunikasjonsansvar.

1. 100% stilling som enhetsleder for tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester yter tjenester til barn, unge og voksne personer med funksjonsnedsettelser. Målrettet miljøarbeid er en sentral del av tilbudet som gis i tilknytning til brukers bolig. Foruten boligoppfølgingstjenester, er avlastningsordninger, råd og veiledning tilbud som gis i regi av tilrettelagte tjenester.

2. 100% stilling som enhetsleder for hjemmetjenester og hverdagsrehabilitering

Hjemmetjenester og hverdagsrehabilitering yter tjenester til barn, unge, voksne og eldre med behov for helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand. Brukerorientering, mestring og deltakelse er sentrale perspektiv for tjenestene.

Som leder for disse tjenestene vil du få mulighet til å drive lederskapet i store og sentrale utviklingsprosesser som økt fokus på folkehelse, forebygging og tidlig innsats. Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering, innovasjon, tjenestedesign og implementering av velferdsteknologi er viktige satsingsområder de nærmeste årene.

For begge stillingene gjelder:

Arbeids- og ansvarsområder:
- Overordnet ansvar for enheten, herunder ansvar for kvalitet i tjenestene.
- Utvikle tjenestene i samsvar med overordnede mål for tjenesteområdet og styrke samarbeidet på tvers av enhetene og sektorene.
- Utvikle medarbeiderskap slik at ansatte gis mulighet til å utnytte sine menneskelige og faglige ressurser til beste for tjenesten og kommunen som helhet. - Kontinuerlig drive omstillings- og utviklingsarbeid for å møte behov i dag og framover, herunder kontinuerlig forbedringsarbeid.
- Bidra til et godt miljø og samarbeidsklima for ansatte, tillitsvalgte, brukere og pårørende.

Kvalifikasjoner:
- Har relevant høyere utdanning og formalisert lederutdanning.
- Har gode lederferdigheter og erfaring som leder.
- Er utviklings- og resultatorientert, og må kunne vise til resultater innen omstilling og organisasjonsutvikling.
- Kunne arbeide strategisk med planer og utviklingsprosjekter.

Personlige egenskaper:
- Du er opptatt av utvikling og å skape resultater sammen med andre i organisasjonen.
- Er en god kulturbygger både internt i enheten og på tvers av enheter i kommunen
- Har gjennomføringsevne og er løsningsorientert.
- Har gode kommunikative ferdigheter, er klar og tydelig i din kommunikasjon og har gode evner til å omsette planer til realitet.
- Du må kunne lede og motivere dine medarbeidere, og skape felles forståelse for retningsvalg.
- Du må ivareta et godt samarbeid med ansatte, pårørende og brukere, og gjennom dette medvirke til et godt omdømme.
- God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi tilbyr:

- Konkurransedyktige betingelser.
- God pensjonsordning.
- Spennende lederstillinger i en kommune med tydelige utviklingsmål og fremtidsrettede satsinger.
- Inkluderende arbeidsmiljø og verdibasert ledelse.  

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Det tas forbehold om endringer i stillingenes ansvars- og arbeidsområde da det for tiden pågår en organisasjonsgjennomgang i helse og omsorgssektoren i kommunen.

Søknad sendes

Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares.

Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Om arbeidsgiveren

Østre Toten kommune har ca 14 800 innbyggere og er den tredje største kommunen i Oppland. Kommunens visjon er "Livskvalitet ved Mjøsa". Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder.Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

Nettverk
Facebook
Tiltredelse
etter avtale
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Antall stillinger
2
Sted
Rådhusgata 20,
2851 Lena
Lønn
etter avtale
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse

Rapportér annonse

FINN-kode
67497957
Sist endret
2. des 2015 08:51

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Lisbet Kjøniksen
Stillingstittel
Kommunalsjef
Telefon
908 61 192
Følg firma
27 følger dette firmaet

Rådhusgata 20, 2851 Lena

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
67497957
Sist endret
2. des 2015 08:51