Utløpt

Avdelingsleder for fagavdeling språk/tale

Arbeidsgiver
Statped<br>- Statped midt
Stillingstittel
Avdelingsleder for fagavdeling språk/tale
Frist
14.04.2013
Ansettelsesform
Fast
Statped midt er en av fire regioner i Statped. Statped midt yter tjenester til fylkeskommunene og kommunene i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal innenfor fagområdene synsvansker, hørselsvansker, sammensatte lærevansker og språk- og talevansker. Det er et nært samarbeid mellom de ulike fagavdelingene. Avdelingens arbeidsområde omfatter utredning, rådgivning, kurs, kompetanseutvikling og informasjon for omfattende tilpasninger i læringssituasjonen til barn, unge og voksne med språk/talevansker. Avdelingen har i dag 6 årsverk og er under oppbygging. I løpet av omstillingsperioden regner en med en økning i antallet årsverk.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingsleder rapporterer til regiondirektør og er en del av regiondirektørens lederteam og har som en del av regiondirektørens lederteam ansvar både for strategisk utvikling av Statped midt som helhet og for fagområdet språk- og talevansker. Avdelingsleder har den faglige og operative daglige ledelsen av avdeling for språk- og talevansker.
 • Statped ønsker å ansette en kreativ og systematisk leder som har evne til å engasjere og inspirere sine ansatte. Lederen vil bli delaktig i en spennende omstillingsprosess med å gjøre Statped til et faglig effektivt redskap i forhold til statlige føringer, og til å bygge opp et godt sosialt og faglig miljø ved avdelingen.
 • Avdelingsleder har administrativ, økonomisk, faglig, personal- og resultatmessig ledelse av avdelingens drift og utvikling og har ansvar for at aktiviteten skjer i samsvar med vedtatte planer.

Kvalifikasjoner

 • Embetseksamen/hovedfag eller mastergrad i relevante fagområder for stillingen
 • Relevante fagområder er bl.a. lederutdanning, logopedi, spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi, rådgivning
 • Fagkompetanse om språk/talevansker er en forutsetning
 • Ledererfaring er en forutsetning
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst
 • Kunnskaper om det lokale/regionale hjelpeapparat
 • God kunnskap om norsk skole, forvaltning og lovverk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Minimum 5 års relevant praksis
 • Ønskelig med utdanning innenfor organisasjon og ledelse
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest og for øvrig rette seg etter de til enhver gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn

Egenskaper

 • Vi ønsker en visjonær og tydelig leder som er god til å lede utviklingsprosesser
 • Vi ønsker en organisasjonsbygger med god gjennomføringsevne
 • Du må ha gode kommunikasjons- og motivasjonsevner
 • Du må kunne sette mål på kort og lang sikt, engasjere og inspirere
 • Du må være fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Du må tåle uforutsigbarhet og å stå i endringsprosesser over tid

Det tilbys

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Stillingen lønnes som avdelingsleder (kode 1407) i ltr. 65 - 75 (p.t. kr 542.900 - 655.400 brutto per år).
 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ (St. kode1407 Avdelingsleder) og i samsvar med utdanning og ansiennitet
 • En spennende og utfordrende lederstilling i et større lederteam
 • Gode muligheter for å påvirke utvikling av framtidige tjenestetilbud
 • Et stort og dynamisk fagmiljø med gode muligheter for personlig utvikling
 • Gode kollegaer og et senter i utvikling
 • Senteret tilbyr gode muligheter for kursdeltagelse og faglig utvikling
 • Det er pliktig innskudd i Statens pensjonskasse og seks måneders prøvetid

Om arbeidsgiveren

Statped er en statlig spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped sitt samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis mulighet til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Statped skal bidra til å realisere en likeverdig, inkluderende og tilpassa opplæring. Statped har spisskompetanse innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet og arbeider både i forhold til enkelt brukere og i forhold til kommunale samarbeidsparter.

Statped er underlagt Utdanningsdirektoratet og er organisert med et hovedkontor og fire regioner i landet; nord, midt, vest og sørøst. Les mer på www.statped.no.

 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anne Bakken
Stillingstittel
Regiondirektør
Telefon
905 67 035
Følg firma
389 følger dette firmaet

Søbstadveien 65, 7088 Heimdal

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 40481457
Sist endret 19. mar. 2013 14:14

Rapporter annonse