Inaktiv

Statens fremste representant i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Arbeidsgiver
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD)
Stillingstittel
Statsforvalter i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (åremål)
Frist
13.05.2024
Ansettelsesform
Engasjement

Om stillingen

Embetet som statsforvalter i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus er ledig fra 01.01.2025. Statsforvalteren er Kongen og Regjeringens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og Regjeringen. Statsforvalteren skal også samordne den øvrige statlige forvaltningen i fylket, og ta del i samarbeid og samhandling mellom stat, fylkeskommune og kommunene. Som statsforvalter i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus ivaretar du oppgaver som er viktige for folk, kommuner og lokalmiljøet. Statsforvalteren skal følge opp formidling, veiledning, tilsyn og kontroll på sentrale samfunnsområder som blant annet miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, helse, barnevern, oppvekst, utdanning og kommunal økonomi og forvaltning.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus har over 500 ansatte. Statsforvalteren har hovedsete i Moss og kontorer i Moss, Oslo og Drammen.

Statsforvalteren er administrativt underlagt Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, og utfører oppgaver for en rekke departementer og direktorater. Lengden på åremålet er seks år, med mulighet for fornyelse i én ny seksårsperiode etter offentlig kunngjøring og konkurranse.


Du får jobbe med

I denne stillingen får du en sentral rolle i å peke ut retning, følge opp framdrift og resultater i statsforvaltningen i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

I dette inngår blant annet å

 • iverksette nasjonal politikk i fylket og sørge for veiledning til kommunene
 • samordne statlig virksomhet ut mot kommunene og fylkeskommunen
 • bidra til befolkningens rettssikkerhet
 • være et bindeledd mellom stat og kommune ved å gi informasjon, ta initiativ og bidra til løsninger
 • lede en stor virksomhet med kunnskapsarbeidere og mange ulike ansvarsområder

Kvalifikasjonskrav

For å lykkes og trives i denne rollen, må du ha interesse for, og god kunnskap om offentlig forvaltning. Du må ha ledererfaring, og være en tydelig og raus leder. Stillingen krever at du har evne til å prioritere og har høy arbeidskapasitet.

Vi søker en statsforvalter med

 • solid ledererfaring på høyt nivå fra offentlig og/eller privat virksomhet, eller fra organisasjonsarbeid
 • en motiverende lederstil med interesse for utvikling av organisasjon og medarbeidere
 • relevant høyere utdanning, gjerne på mastergradsnivå
 • svært god rolleforståelse som statlig toppleder og bred samfunnsinteresse
 • erfaring fra og innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • høy arbeidskapasitet og evne til å håndtere pressede arbeidssituasjoner
 • en samarbeidsorientert, tillitsvekkende og trygg kommunikasjonsform
 • meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Utdanning og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester.


Vi tilbyr

 • en jobb med tyngde og mening
 • utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver
 • en spennende jobb i et sterkt fagmiljø
 • gode ordninger for forsikring og pensjon, med medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Lønn: Embetet er innplassert i lederlønnssystemet i staten. Innskudd til Statens pensjonskasse blir trukket fra i samsvar med gjeldende regelverk. 

Sikkerhetsklarering: Tilsetting skjer under forutsetning av at søker blir sikkerhetsklarert på nivå STRENGT HEMMELIG. Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/).

Bosted: Tilsetting skjer under forutsetning av at søker bor i Østfold, Buskerud, Oslo eller Akershus ved tiltredelse.


Informasjon til deg som søker

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

DFD samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte departementsråd Christine Hamnen på tlf. 97666299 eller ekspedisjonssjef Jan Olav Pettersen på tlf. 906 65 002.


Om arbeidsgiveren

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Statsforvalteren utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. Vi kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. Vi har derfor fagkunnskap på en rekke overordnede samfunnsområder, samtidig som vi besitter viktig lokalkunnskap.

Statsforvalteren skal også sørge for rettssikkerheten for den enkelte innbygger, virksomheter og organisasjoner ved å se til at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i forvaltningen.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Vogts gate 17, 1532 Moss
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon,
Ledelse,
Samfunnsviter

Nøkkelord

leder, toppleder, fylkeskommune, statsforvalter, lederstillinger

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Christine Hamnen
Stillingstittel
departementsråd
Telefon
97 66 62 99
Kontaktperson
Jan Olav Pettersen
Stillingstittel
ekspedisjonssjef
Telefon
90 66 50 02
Følg firma
167 følger dette firmaet

Vogts gate 17, 1532 Moss

Annonseinformasjon

FINN-kode 348061361
Sist endret 14. mai 2024 00:00

Rapporter annonse