Inaktiv

Vil du lede utvikling av undervisning, forskning og formidling innen sosialfag?

Arbeidsgiver
Universitetet i Stavanger
Stillingstittel
Instituttleder - Institutt for sosialfag
Frist
06.05.2024
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Universitetet i Stavanger

Om stillingen

Da vår nåværende instituttleder skal over i rollen som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, søker vi en som kan overta som instituttleder ved Institutt for sosialfag fra august 2024.

Som instituttleder vil du blant annet:

 • være leder for den samlede virksomheten ved instituttet, rapportere til dekan og inngå i ledergruppen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • ha personalansvar for instituttets ansatte
 • sørge for at de samlede ressursene brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets og fakultetets målsettinger
 • videreutvikle instituttets strategi og initiere endringer som er nødvendig for gjennomføring av strategien
 • ha resultatansvar for studier, forskning og instituttets økonomi, samt legge til rette for utvikling av eksternt finansiert virksomhet

Instituttleder ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i totalt tre perioder. Dette etter offentlig kunngjøring og ansettelse i samsvar med kvalifikasjonsprinsippet i staten.


Om instituttet

Institutt for sosialfag er et spennende institutt med flere undervisnings- og forskningsprosjekter i samarbeid med internasjonale og nasjonale partnere. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor og masternivå innen sosialt arbeid, barnevern og psykologi, og har i dag om lag 75 ansatte og 950 studenter.

Våren 2024 fikk universitetet akkreditering for profesjonsstudium i psykologi, og forutsatt finansiering vil studieprogrammet starte så raskt som mulig. Det planlegges da for å samle universitetets psykologistudier og kompetanse i et eget institutt under Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Her kan du lese mer om instituttet (https://www.uis.no/nb/om-uis/institutt-for-sosialfag) og fakultetet (https://www.uis.no/nb/om-uis/det-samfunnsvitskaplege-fakultet).


Kompetanse

Vi søker etter en utviklingsorientert instituttleder som har:

 • vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå innenfor et relevant fagområde for instituttet
 • relevant ledererfaring, erfaring fra undervisning, forskning og formidling på universitets-/høgskolenivå er en fordel
 • gode kommunikasjonsevner, og behersker norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk godt muntlig og skriftlig

I tillegg vektlegger vi personlig egnethet, og søker deg som har:

 • en motiverende, åpen og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • evne til å legge til rette for mangfold, inkludering og et godt arbeidsmiljø
 • prioriterings- beslutnings- og gjennomføringsevne
 • evne til å inspirere til faglig utvikling
 • evne til å bygge nettverk og allianser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Vi tilbyr

 • en sentral lederposisjon ved fakultetet og et godt samarbeidsklima i lederkollegiet
 • et inkluderende arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • interessante og utviklende lederoppgaver, samt deltakelse på UiS lederutviklingsprogram og mulighet for mentorordning
 • lønn etter Statens lønnsregulativ, l.pl. 17.500, kode 1475, kr 1.000.000 - 1.200.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Herfra trekkes lovfestet pensjonsinnskudd
 • mulighet for videre ansettelse etter fullført åremålsperiode (retrettstilling)
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no)

Les mer om ansattgoder og fordeler på uis.no (https://www.uis.no/nb/ny-ved-uis)


Mangfold

Mangfold er en ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Vi legger til rette for deg med nedsatt funksjonsevne, og tar hensyn til dine behov og din situasjon i ulike livsfaser.

Synes du denne stillingen er interessant, oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du i en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i staten.


Nærmere informasjon

Dette er en viktig stilling for fakultetet, og vi oppfordrer deg som er interessert i å søke om å kontakte dekan Turid Borgen for en prat om stillingen, tlf 51831688/93266522, e-post: turid.borgen@uis.no.

Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til senior HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, e-post: helene.e.figved@uis.no,  tlf: 51831558.

Ytterligere informasjon om ansvarsområde og arbeidsoppgaver for instituttleder fremgår av generell stillingsbeskrivelse for instituttledere ved UiS. (http://www.uis.no/sites/default/files/2021-06/instituttleder_generell_201210.pdf)


Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Stavanger vil være en drivkraft i innovasjon og omstilling av samfunnet. Grønn omstilling står sentralt i vår virksomhet, med bærekraft på vei inn i alle studieprogrammer. Våre satsingsområder er energi, helse og velferd og læring for livet.
Her kommer du til en arbeidsplass preget av fremragende forskere, yrende studentliv og høy trivsel blant våre 1900 ansatte. Vi er et åpent universitet, raust og inkluderende, med levende møteplasser for kritisk refleksjon, kunnskapsdeling og konstruktiv debatt. Ett av våre fremste kjennetegn er utstrakt samarbeid med arbeidslivet, både i forskning og utdanning. 
UiS satser på innovative og fleksible læringsmetoder for våre 12.000 studenter. Vi er med på å fornye europeisk høyere utdanning gjennom ECIU University, et flaggskip-initiativ i EU. Dette gir unike muligheter for læring, utveksling og utvikling for våre studenter og ansatte 
Universitetet ligger i Norges tredje største byregion med 340.000 innbyggere. Regionen er internasjonal og har et dynamisk arbeidsliv, spennende kulturliv og rik tilgang på naturopplevelser. Som ansatt får du tilgang til billigere kollektivtransport, trening i arbeidstiden, mulighet for fleksibel arbeidstid og boliglån i Statens pensjonskasse.
Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Ullandhaug, 4021 Stavanger
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

ledelse, psykologi, barnevern, sosialt arbeid

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Turid Borgen
Stillingstittel
dekan
Telefon
51 83 16 88
Kontaktperson
Helene Engelsgjerd Figved
Stillingstittel
senior HR-rådgiver
Telefon
51 83 15 58
Følg firma
1163 følger dette firmaet

Ullandhaug, 4021 Stavanger

Annonseinformasjon

FINN-kode 348010969
Sist endret 7. mai 2024 00:00

Rapporter annonse