Utløpt

Høgskolen i Molde søker personalsjef

Arbeidsgiver
Høgskolen i Molde
Stillingstittel
Personalsjef
Frist
01.04.2024
Ansettelsesform
Fast

Om stillingen / arbeidsoppgaver

Som personalsjef er du leder for 12 medarbeidere som blant annet arbeider med lønn, drøfting- og forhandlinger, personalforvaltning, rekruttering, kompetanseutvikling, renhold og HMS. Arbeidet skjer i samsvar med lover, forskrifter, reglement og avtaler i staten. Personalsjefen rapporterer til høgskoledirektøren og er en del av ledergruppen. Du får kontorsted ved vårt campus Molde.

Som personalsjef har du overordnet ansvar for en helhetlig og strategisk personalpolitikk og skal bidra til et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår. Sammen med den øvrige ledelsen, har du ansvaret for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere. Det innebærer at du blant annet skal

 • aktivt bidra til å identifisere forbedringsområder og utviklingsmuligheter 
 • arbeide strategisk og operativt med organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • koordinere personalarbeidet på tvers i organisasjonen, og sørge for en helhetlig og strategisk personalpolitikk
 • arbeide for å styrke likestilling- og mangfold, og sikre god ivaretakelse av arbeidsgivers aktivitets- og redegjøringsplikt.
 • sammen med direktør forberede og gjennomføre drøftinger og forhandlinger etter avtaleverket i staten.
 • delta i hovedavtale-/hovedtariffavtalemøter, arbeidsmiljøutvalg og ansettelsesrådet
 • drive leder- og medarbeiderutvikling
 • gi råd i og arbeide med personalsaker
 • ivareta sikkerhet og beredskap, herunder virksomhetens CSO (Chief Security Officer)
 • saksforberedelse, blant annet til høgskolestyret
 • utføre andre administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

Du har

 • relevant mastergrad eller tilsvarende utdanning. Det er en fordel med organisasjon, ledelse og/eller jus i fagkretsen. Har du relevant bachelorgrad og lang og svært relevant erfaring, kan du også bli vurdert.
 • personal-/HR-ledererfaring, inkludert personalsaker, fortrinnsvis fra offentlig sektor og god kunnskap om lover og avtaleverk i forvaltningen
 • meget god norsk og engelsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Det er en fordel at du har erfaring med

 • lønnsforhandlinger i offentlig sektor
 • digitalisering av personal-/HR-prosesser
 • omstillinger og/eller organisasjonsendringer

Personlige egenskaper vektlegges spesielt. Blant annet er du

 • involverende, lyttende og motiverende
 • strategisk og operativ
 • strukturert 
 • tydelig
 • god relasjonsbygger

Vi tilbyr

Stillingskode er 1060 Avdelingsdirektør. Avhengig av kvalifikasjoner er normal avlønning kr 821 100 – 870 900 (lønnstrinn 78 – 80). For spesielt kvalifisert søker kan høyere avlønning avtales. I tillegg kan vi tilby

 • arbeid i en statlig kunnskapsvirksomhet der du får anledning til å bidra til utvikling
 • for tiden 1,5 trening i arbeidstiden per uke
 • fleksitid og overtidsbetaling
 • tjenestepensjon i Statens pensjonskasse med tilbud om boliglån, samt hovedtariffavtale med yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Ansettelsen skjer på vanlige statlige vilkår, og den som ansettes må følge de lover, forskrifter og avtaler som gjelder for stillingen.

Søknad

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på https://jobbnorge.no/. Du må fylle inn feltene om utdanning og erfaring når du bes om det. Det vil si at her ikke kan vise til opplastet, ekstern CV. Legg også ved ekstern CV, relevante attester og vitnemål.

Søknadsfrist: mandag 1. april 2024.

Annet

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, og som ellers fyller kvalifikasjonsvilkårene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodningen om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Spørsmål om stillingen

Øyvind Sørensen

Høgskoledirektør

92267076

oyvind.sorensen@himolde.no

Om arbeidsgiveren

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere av sine fagområder, hvor visjonen "Med kunnskap for bærekraft og innovasjon" skal gjenspeiles i all vår virksomhet.

Vi tilbyr over 40 ulike studieprogram, fra årsstudier til doktorgradsutdanning innen områder som helse- og sosialfag, IT, juss og samfunnsvitenskap, logistikk, Sport Management og økonomi.

Vi har drøyt 250 ansatte og 3600 studenter ved våre studiesteder i Molde og Kristiansund. Høgskolen i Molde har todelt ledelse. Det innebærer en valgt rektor som er styreleder, og en ansatt høgskoledirektør som er øverste leder for vår samlede administrative virksomhet. Høgskolen i Molde søker nå etter personalsjef.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Britvegen 2, 6410 Molde
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forhandling,
Ledelse,
HR, personal og rekruttering

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Øyvind Sørensen
Stillingstittel
Høgskoledirektør
Mobil
92 26 70 76
Følg firma
1242 følger dette firmaet

Britvegen 2, 6410 Molde

Annonseinformasjon

FINN-kode 342271634
Sist endret 12. apr. 2024 09:56

Rapporter annonse