Utløpt

Ønsker du en spennende og meningsfull lederutfordring?

Arbeidsgiver
Stiftelsen SANA
Stillingstittel
Mottaksleder
Frist
24.03.2024
Ansettelsesform
Fast

Stiftelsen SANA søker solid og erfaren mottaksleder til vårt mottak for enslige mindreårige (EMA) i Porsgrunn/ Vallermyrene.

Ønsker du å bidra inn i meningsfullt og viktig arbeid?

Er du en engasjert og stødig leder med relevant erfaring som brenner for samfunnsoppdraget til SANA?

Trives du i arbeidet med å lede ansatte som står i utfordrende situasjoner gjennom en hektisk arbeidshverdag?

Vi søker nå mottaksleder i 100% fast stilling til vårt mottak for enslige mindreårige på Vallermyrene like utenfor Porsgrunn. Det er per dags dato 40 plasser for gutter i alderen 15-18 år på mottaket, og 25 ansatte innenfor barnefaglig arbeid, miljøarbeid, retur, bosetting, informasjon og administrativt arbeid. Flere av de ansatte på mottaket har medleverturnus.

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) er en spennende målgruppe. Det å skape trygghet og stabilitet for sårbare unge i en hverdag med en usikker fremtid er både viktig og meningsfullt. Fokus på mottaket er å ivareta ungdommene ved å blant annet legge til rette for mestring og mening for å hente frem til ressursene som EMAene har med seg. Dette legger grunnlag for en arbeidshverdag med mye variasjon, følelser og menneskemøter på tvers av kulturer.

SANA drifter på oppdrag fra UDI, og har strenge retningslinjer og lovverk rundt det å drifte mottak.

Mottaksleder er øverste leder ved mottaket med rapportering direkte til ledelsen i Stiftelsen SANA.

Du vil ha betydelige innflytelse på driften av mottaket, og blir endel av ledergruppen som består av total 14 mottaksledere, og øverste ledelse i Stiftelsen SANA.


Ihht utlendingsloven §97, er vi pålagt og innhente politiattest for denne stillingen.

Intervjuer vil foregår fortløpende ettersom aktuelle og kvalifiserte kandidater søker stillingen.


Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for alle ansatte på mottaket
 • Overordnet ansvar for forsvarlig god drift av mottaket
 • Ansvarlig for at driften og rapporteringen følger regelverket til UDI
 • Økonomi, budsjett og planarbeid
 • Oppdatert på gjeldende lover og forskrifter
 • Samarbeid med øverste ledelse på hovedkontoret
 • Samarbeid med mottaksoppfølger i UDI
 • Utøve godt lederskap og sette tydelig retning for mottaket
 • Ansvar for endring og utviklingsarbeid på mottaket
 • HMS og styring innenfor regelverk og interne rutiner i SANA


Kompetansekrav

 • Minimum Bachelorgrad fra uni/høgskole innen relevante fag og emner
 • 5-7 års ledererfaring med personalansvar fra en mellomstor organisasjon, fortrinnsvis fra tilsvarende sektor
 • Ønskelig med videreutdanning innen ledelse
 • Erfaring fra målgruppen vil bli vektlagt
 • Erfaring fra arbeid innen økonomi og budsjettering
 • Kjennskap til miljøarbeid og traumebevisst omsorg (TBO)
 • Erfaring fra og positive resultater fra endringsarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Personlige egenskaper

 • Tydelig leder med evne til å engasjere ansatte, og sette retning for arbeidet på mottaket
 • Håndtere flere sider av en allsidig lederrolle, både relasjonelt og administrativt
 • God arbeidskapasitet
 • Løsningsorientert med godt humør og stødighet i arbeidet
 • "Hel ved", robust og trygg
 • Evne til å ta eierskap og selvstendighet inn i rollen som mottaksleder
 • Erfaring fra å stå i krevende situasjoner med tilsvarende målgruppe
 • Empatisk med forståelse og hjerte for målgruppen
 • God på kommunikasjon, både internt og eksternt
 • Positiv og imøtekommende både ovenfor ansatte og beboere

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen SANA er en robust aktør innen asylbransjen. SANA har lang erfaring med drift av mottak, og har siden 2002 driftet mottak i samarbeid med, og på oppdrag fra UDI.

Vi er en ideell, humanitær, politisk og religiøst nøytral stiftelsen med fokus på mellommenneskelige verdier. Stiftelsen har også et internasjonalt perspektiv knyttet opp mot internasjonal bistand, forsoningsarbeid og konflikthåndtering.

I arbeidet med å etablere og drive aktiviteter som fremmer kontakt og forståelse mellom ulike grupper, har SANA valgt drift av asylmottak som hovedarena. Stiftelsen arbeider også med andre aktiviteter som en forenelig med stiftelsens visjon og verdier.
Stiftelsen SANA drifter nå 14 mottaket in Norge med omlag 250 ansatte, og søker nå mottaksleder ved mottak for enslige mindreårige (EMA) utenfor Porsgrunn. Dette mottaket driftes på oppdrag fra UDI, på lik linje med våre øvrige mottak.

Sektor
Organisasjoner
Lederkategori
Leder
Sted
Vallermyrene Leir 3, 3946 Porsgrunn
Bransje
Helse og omsorg,
Organisasjoner
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon / Kontorarbeid,
Omsorg og sosialt arbeid,
Sosionom

Nøkkelord

ledelse, Flyktningmottak, mellomleder, administrasjon, Helse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Mette Lilleeng Pettersen
Stillingstittel
Leder for HR i Stiftelsen Sana
Nettverk
LinkedIn
Følg firma
208 følger dette firmaet

Vallermyrene Leir 3, 3946 Porsgrunn

Annonseinformasjon

FINN-kode 342157846
Sist endret 15. apr. 2024 14:48

Rapporter annonse