Utløpt

Spennende stilling som juridisk direktør i nyopprettet direktorat for eksportkontroll og sanksjoner

Arbeidsgiver
Utenriksdepartementet
Stillingstittel
Juridisk direktør
Frist
10.03.2024
Ansettelsesform
Fast

Juridisk direktør

Om stillingen

Den juridiske direktøren vil få en sentral rolle i å lede og bygge opp etatens juridiske arbeid. Både eksportkontroll og sanksjoner er lovregulerte virksomheter med hjemmel i et komplekst regelverk. Du vil få ansvaret for å bygge opp etatens kompetanse på begge regelverk og vil få en sentral rolle i å overføre kunnskap om eksisterende forvaltningspraksis til ny etat. Videre vil du få en sentral rolle i arbeidet med å bygge opp en organisasjon og systemer som kan produsere enkeltvedtak i tråd med eksport- og sanksjonsregelverket og forvaltningsloven, gi korrekt og relevant veiledning til næringsliv og andre private og offentlige aktører, samt produsere utkast til forskrifter og forarbeider med korte frister for vedtakelse i departementet. Du vil lede arbeidet med å utvikle systemer for compliance og saksbehandlingsrutiner for blant annet habilitetsvurderinger og behandling av innsideinformasjon, samt for anmeldelser av brudd på eksportkontroll- og sanksjonsloven. Juridisk direktør vil også få en sentral rolle i etatens arbeid med håndheving og praktisk etterlevelse av regelverket. Videre vil juridisk direktør forventes å delta på internasjonale møter, samt ha dialog med andre lands myndigheter.

Vi ser etter deg som synes det er spennende å være med å bygge en ny virksomhet og videreutvikle et fagområde som det er stor oppmerksomhet rundt. 

Stillingen plasseres midlertidig organisatorisk i Utenriksdepartementet i Seksjon for ny etat for eksportkontroll i Sikkerhetspolitisk avdeling, før overføring til ny etat.


Ansvars- og arbeidsområder

 • Faglig lede etatens juridiske arbeid og personalansvar for avdeling for sanksjoner og rettslige spørsmål
 • Du vil få en sentral rolle i å bygge opp og bidra til etatens arbeid med produksjon av enkeltvedtak og veiledning om eksportkontrollregelverket og sanksjonsregelverket
 • Utvikling av regelverk. Dette omfatter å lage utkast til forarbeider og forskrifter som gjennomfører internasjonale sanksjoner i norsk rett for vedtakelse i departementet
 • Enkelte virksomhetsjuridiske problemstillinger, særlig knyttet til oppstart av direktoratet
 • Utrede og rådgi etaten i spørsmål knyttet til forvaltningsrett og andre rettslige spørsmål
 • Vil ha en sentral rolle i etatens utadrettet informasjonsvirksomhet knyttet til forståelsen av regelverket på eksportkontroll og sanksjonsfeltet
 • Rettslig rådgivning knyttet til håndhevelse og praktisk anvendelse av begge regelverk
 • Bidra til god samhandling med Utenriksdepartementet og andre offentlige aktører på det rettslige feltet. 

Kvalifikasjoner

 • Må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap med godt resultat
 • Må ha ledererfaring med personalledelse, fortrinnsvis innenfor det juridiske fagfeltet
 • Bør ha erfaring med politiske prosesser og arbeidsprosessene i departementene og offentlig forvaltning
 • Ønskelig med erfaring innenfor forvaltningsrett, regelverksarbeid og compliance
 • Ønskelig med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk, nasjonal sikkerhet og offentlig forvaltning. Det er en fordel med erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • Må ha god rolleforståelse
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Personlige egenskaper

 • Lede og ha kontroll over
 • Beslutte og iverksette handling
 • Håndtere press og motgang
 • Jobbe med mennesker
 • Følge prinsipper og verdier
 • Presentere og kommunisere informasjon

Personlig egnethet vektlegges


Andre forhold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.


Vilkår/betingelser

Stillingen avlønnes som avdelingsdirektør (stillingskode 1060) med bruttolønn pr. år fra kr. 1.100.000 - 1.300.000,- avhengig av kvalifikasjoner jf. Hovedtariffavtalene i Staten. Stillingen vil overføres til ny etat etter at den er opprettet.

Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå STRENGT HEMMELIG og COSMIC TOP SECRET på tiltredelsestidspunktet. Du kan ikke ha annet statsborgerskap enn norsk på ansettelsestidspunktet.
Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene (https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet) til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.


Kontaktinformasjon

Om stillingen:

Direktør, tlf. 23 95 16 31, mobil +47 41 51 00 12 eller +47 41 51 00 12, harriet.berg@mfa.no

Juridiske/faglige spørsmål: Avd. dir. Monica Furnes, Seksjon for humanitær- og strafferett, tlf. 23 95 14 80 eller 994 111 76, monica.furnes@mfa.no

Seniorrådgiver Thomas Roel Moen (spørsmål om rekrutteringsprosessen), tlf. 924 99 926, thomas.roel.moen@mfa.no


Om arbeidsgiveren

Regjeringen har besluttet å opprette en ny etat underlagt Utenriksdepartementet for den utøvende delen av eksportkontrollen og sanksjonsarbeidet i Norge. Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner (DEKSA) skal være i drift fra 1. januar 2025, lokalisert på Fornebu. Det skal opprettes en ny organisasjon som skal ha ansvar for den utøvende delen av arbeidet med eksportkontroll og sanksjoner som i dag ligger i utenriksdepartementet. DEKSA vil blant annet ha ansvar for saksbehandling, utstedelse av tillatelser, veiledning og den utøvende kontrollen med forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi, tjenester og kunnskap. Videre vil DEKSA få ansvar for å forvalte og veilede om regelverk knyttet til sanksjoner og restriktive tiltak som Norge har sluttet seg til, samt regelverksarbeid. Nye oppgaver kan bli lagt til etaten fremover.
 
Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten. Du vil bli informert og ev. få mulighet til å trekke søknaden.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Fagleder
Sted
Fornebu, 1360 Fornebu
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Jurist,
Kontor og administrasjon,
Ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingen kontakperson oppgitt
Følg firma
1936 følger dette firmaet

Fornebu, 1360 Fornebu

Annonseinformasjon

FINN-kode 341334292
Sist endret 5. apr. 2024 11:44

Rapporter annonse