Utløpt

Ønsker du å lede utviklingen av norsk handelspolitikk og bidra til en lavutslippsverden?

Arbeidsgiver
Nærings- og fiskeridepartementet
Stillingstittel
Avdelingsdirektør
Frist
17.03.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Leder i seksjonen for handelsavtaler

Om oss

Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi, noe som innebærer at all næringsvirksomhet må være sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig og ikke gå ut over jordens tåleevne. Handelspolitisk avdeling arbeider med å legge til rette for forutsigbare rammebetingelser for handel og for internasjonalt næringsfremme innenfor rammene av dette målet.

Avdelingens ansvarsfelt dekker blant annet arbeid med handelsavtaler, EUs indre marked, sjømathandel og fremme av norsk næringsliv internasjonalt, herunder eksportvirkemidler og eksportfinansiering. Avdelingen har rundt 50 ansatte med variert bakgrunn og er inndelt i fem seksjon


Om stillingen

Vi søker deg som ønsker å jobbe med utviklingen av handelspolitikk i en tid der det geopolitiske landskapet endres, samtidig som verden skal bli et lavutslippssamfunn. Handelsavtalenes effekt på verdiskapingen vil være et viktig fokus.

Du vil bli del av lederteamet i avdelingen og lede seksjon for handelsavtaler. Seksjonen består av ti ansatte som jobber med å fremforhandle og videreutvikle bilaterale handelsavtaler, herunder avtaler som Norge inngår i felleskap med de øvrige landene i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA).

I dette arbeidet har seksjonen ansvar for forhandlinger om varer og tjenester, investeringer og bærekraftig utvikling. Seksjonen har også ansvar for avtaler om fremme og beskyttelse av investeringer, departementets arbeid med handel og investeringsspørsmål i OECD og arbeidet med ansvarlig næringsliv. Det er utstrakt samarbeid med andre departementer og med andre land. 

Vi ønsker en resultatorientert seksjonsleder med god rolleforståelse og god faglig oversikt over samfunnsutviklingen, norsk økonomi, handel og globale forhold. Vi ønsker også en samarbeidsorientert leder som kan lede og motivere kunnskapsmedarbeidere. Som en del av ledergruppen forventes det at du kan bidra til måloppnåelse på hele avdelingens arbeidsfelt. 


Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Har gode lederegenskaper og evner å motivere og se dine medarbeidere
 • Forstår rollen som del av embetsverket, og rollen som faglig rådgiver og iverksetter for politisk ledelse i et departement
 • Har gode analytiske og strategiske evner, er faglig sterk og har et helhetsblikk
 • Sørger for initiativ, prioritering, fremdrift og leveranser av høy kvalitet
 • Har høy arbeidskapasitet
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

 • Utdannelse på mastergradsnivå, fortrinnsvis i rettsvitenskap, statsvitenskap eller samfunnsøkonomi 
 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning og relevante fagområder
 • Ledererfaring

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt. 

Den aktuelle kandidaten må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG.


Hos oss får du

 • Fast stilling som avdelingsdirektør
 • Lønnsinnplassering som vurderes ut fra kvalifikasjoner og erfaring innen spennet på kr 966 300 - 1 244 200 per år. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere.  
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid
 • Mulighet til trening i arbeidstiden
 • Gode betingelser for lån, forsikring og pensjon gjennom Statens pensjonskasse
 • Kontorsted i Kongens gate 8, Oslo sentrum

Praktisk informasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ekspedisjonssjef Nina Christine Rør på tlf.  997 04 599 eller via e-post Nina-Christine.Ror@nfd.dep.no


Søknad sendes elektronisk via lenken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må vedlegges. 

Søknadsfrist: 17. mars 2024 


Annet
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.


Om arbeidsgiveren

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Dette innebærer å understøtte regjeringens politikk for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass, samt kutte klimagassutslippene.Viktige ansvarsområder er også næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk. NFD forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper, og har mange underliggende etater og tilknyttede virksomheter. Departementet forvalter også en bred EU og EØS-portefølje.
Departementet har ca. 380 ansatte. Les mer på www.regjeringen.no/dep/nfdVi i NFD ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vil tilrettelegge for medarbeidere som eventuelt har særskilte behov for det. Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Kongens gate 8, 0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon,
Annet
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Samfunnsviter,
Økonomi og regnskap / Samfunnsøkonomi

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Nina Christine Rør
Stillingstittel
ekspedisjonssjef
Telefon
99 70 45 99
Følg firma
734 følger dette firmaet

Kongens gate 8, 0153 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 341232885
Sist endret 4. apr. 2024 13:44

Rapporter annonse