Inaktiv

Vil du leie ein solid og utviklingsorientert sparebank med ei viktig samfunnsrolle i lokalsamfunnet?

Arbeidsgiver
Valle Sparebank
Stillingstittel
Administrerande banksjef
Frist
10.03.2024
Ansettelsesform
Fast

Vår dyktige banksjef gjennom 5 år tek fatt på nye utfordringar utanfor banken, og vi søkjer difor ein person til å overta denne særs viktige rolla.

Vår visjon
"Valle Sparebank skal vere ein sjølvstendig sparebank kundane er stolte av å vere ein del av".

Som banksjef har du ansvar for bankens totale verksemd. Du skal ivareta både administrative og forretningsmessige oppgåver, og din  posisjon i lokalmiljøet vil vere viktig. På laget ditt får du 16 dyktige og kompetente kollegaer som kvar dag bidreg til å oppretthalde vår unike posisjon som ein solid aktør i ein stadig meir konkurranseutsett marknad. Vi er tett på våre kundar og er opptatt av å vere tilgjengeleg; med ei nær forankring for både private kundar og bedrifter. Som banksjef i Eika-alliansen får du samarbeide med Eika sitt sterke kompetansemiljø på blant anna kapitalforvaltning, makroanalyse og berekraft.

Som bankens øvste leiar forventar vi at du:

  • leier og utviklar banken i samsvar med vedteken strategi og planar, samt sikrar forsvarleg internkontroll og risikostyring
  • bidreg til å vidareutvikle ein god organisasjonskultur, sørger for god lagbygging og kompetanseutvikling, slik at banken er godt rusta for komande generasjonar
  • sikrar kontinuerleg utvikling og implementering av produkt og tenester til våre kundegrupper gjennom samarbeid med Eika-alliansen og andre av bankens interessentar
  • er marknadsorientert og aktiv i høve til sentrale kundar og samarbeidspartnarar

Som leiar er du samfunnsengasjert og har god forståing for ein lokalbanks posisjon. Du er ein lagbyggar som er relasjonsorientert og kommuniserer godt både internt og eksternt. Med eit strategisk tankesett ser du dei store linjene og er moglegheitsorientert. Samtidig likar du å vera tett på, jobbar systematisk, strukturert og har god gjennomføringskraft. Det vil vera ein fordel om du har leiarerfaring frå bank/finans, eller ei anna verksemd som er underlagt strenge regulatoriske krav. Det er ønskeleg med  relevant høgare utdanning. 

Vi forutset at du oppfyller formalkrav gitt av Finanstilsynet.

Søknad, CV og vitnemål sendast innan 10.03.2024. 

Dersom du har spørsmål om stillinga, ta gjerne kontakt med våre rådgjevarar i Headvisor: 

  • Merete Svendsen – mobil 95 18 63 31 
  • Morten G. Aggvin - mobil 41 04 71 25

Ved spørsmål kan du også kontakte styreleiar i Valle Sparebank:

  • Anne Gjerden – mobil 91 12 35 51

Alle førespurnader vert handsama konfidensielt inntil anna er avtala.

Om arbeidsgiveren

Valle Sparebank er ein sjølvstendig sparebank med forretningskapital på om lag 3,1 milliardar kroner. Hovudkontoret vårt ligg i Valle, med salskontor i Kristiansand og Vennesla. Banken vart etablert i 1866 og er i dag ein av landets mest solide bankar. For tida har banken 16 tilsette, og me har mellom dei mest nøgde kundane i Noreg. Valle Sparebank samarbeider med 45 andre sparebankar i Eika Alliansen om løysingar innan IT-drift, mobil- og nettbank, betalingsformidling, finansieringsløysingar, forsikringsprodukt.

Sektor
Privat
Lederkategori
Direktør
Sted
Nordibøvegen 143, 4747 Valle
Bransje
Bank, finans og forsikring,
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Forretningsutvikling og strategi,
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Ledelse, Økonomistyring, Forretningsutvikling, Risikostyring, Markedsorientering

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Merete Svendsen
Stillingstittel
Rådgjevar
Telefon
95 18 63 31
Kontaktperson
Morten G. Aggvin
Stillingstittel
Rådgjevar
Telefon
41 04 71 25
Følg firma
2316 følger dette firmaet

Nordibøvegen 143, 4747 Valle

Annonseinformasjon

FINN-kode 341230482
Sist endret 11. mar. 2024 00:14

Rapporter annonse