Utløpt

Direktør Landbruksdirektoratet

Arbeidsgiver
Landbruks- og matdepartementet
Stillingstittel
Direktør Landbruksdirektoratet
Frist
01.02.2024
Ansettelsesform
Fast

Administrerende direktør Landbruksdirektoratet

Om stillingen

Landbruksdirektoratet setter politikken på landbruksområdet ut i livet. Direktoratet har en sentral rolle i verdikjedene for mat og skog, og har oppgaver innen landbruksproduksjon, arealforvaltning, skogbruk, reindrift, handel og industri. Klima-, miljø-, og arealspørsmål får sammen med beredskapsarbeidet en stadig større plass i direktoratets portefølje.  

Vi søker en erfaren og fremtidsrettet leder som har interesse for bredden av ansvarsområdet og forstår landbrukssektorens særegne rolle i Norge.

Stillingen som leder av Landbruksdirektoratet gir store muligheter til å bidra i utviklingen av viktige samfunnsområder. Du vil ha en bred og sammensatt kontaktflate nasjonalt og internasjonalt og samhandle med andre myndighetsorganer, næringsliv og organisasjoner. Du må være utviklingsorientert og ha høye ambisjoner både for sektoren, for direktoratet og for kunnskapsutvikling på området. Det er viktig at du bygger videre på et solid kunnskapsgrunnlag og er opptatt av god forankring.

Direktørstillingen stiller store krav til lederskap og evne til å representere virksomheten i både positive situasjoner og ved kritiske hendelser.


Vi søker en ny administrerende direktør med

  • solid og relevant ledererfaring på høyt nivå
  • erfaring tilknyttet landbruk og matproduksjon
  • god rolleforståelse og erfaring med politiske og forvaltningsmessige prosesser
  • bred samfunnsinteresse med evne til å forstå nasjonale og internasjonale rammebetingelser
  • evne til å forstå et bredt fagfelt med mange interessenter og stor oppmerksomhet, samt evne til å håndtere krevende avveininger med integritet og fagkunnskap
  • svært gode kommunikasjonsegenskaper, god evne til å bygge relasjoner og erfaring med å finne gode løsninger sammen med andre, i og utenfor egen virksomhet
  • en motiverende lederstil med evne til å bygge tillit, lytte og vise vei
  • overordnet erfaring med kunnskapsbasert forvaltning og utvikling av digitale løsninger
  • relevant utdanning, gjerne på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning

Direktøren ansettes på åremål for seks år med mulighet for fornyelse i ytterligere seks år. Lønn etter avtale. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.


Offentlig søkerliste og kontakt

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263/e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Det er ønskelig å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Les mer på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsarbeid/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-inkluderer/positiv-saerbehandling-nar-man-soker-jobb-i-staten).


Om arbeidsgiveren

Landbruksdirektoratet forvalter økonomiske og juridiske virkemidler rettet mot primærlandbruket, landbruksbasert næringsmiddelindustri og handel. Landbruksdirektoratet er dessuten sekretariat for flere styrer, råd og utvalg. Direktoratet iverksetter landbrukspolitikken på vegne av Landbruks- og matdepartementet og gir departementet faglige råd innenfor sine områder.  
Hovedkontoret er i Oslo, og i tillegg er det kontor i Steinkjer og i Alta. Direktoratet har nærmere 250 ansatte.
Landbruksdirektoratet er underlagt Landbruks- og matdepartementet. For mer informasjon, se www.landbruksdirektoratet.no

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
Innspurten 11, 0663 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Liv S. Bøe
Telefon
91 10 82 63
Følg firma
199 følger dette firmaet

Innspurten 11, 0663 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 330762550
Sist endret 11. jan. 2024 11:00

Rapporter annonse