Fagansvarlig ny avdeling Fannrem

Arbeidsgiver
Bufetat
Stillingstittel
Fagansvarlig avdeling Fannrem, Kvammen akuttsenter
Frist
03.01.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)

Ønsker du å være med på utvikling av rollen som fagansvarlig?

Vi søker etter deg som er opptatt av å skape relasjoner, er faglig sterk, og inspireres av å jobbe med utviklingsoppgaver.
Som fagansvarlig vil du inngå i lederteamet, og være stedfortreder for avdelingsleder. Du vil jobbe tett på miljøpersonalet og ha ansvar for den faglige delen av driften på avdelingen.

Vi utvider akutt-tilbudet i regionen. Kvammen akuttsenter vil i løpet av 2024 bestå av avdeling Melhus (tidligere Kvammen) og en nyetablert avdeling på Fannrem. Stillingen som er ledig, er ved avdeling Fannrem i Orkland kommune. Avdelingen er under etablering med tre institusjonsplasser for ungdom mellom 12 til 18 år. Du vil inngå i et støttende lederteam og avdelingsleder ved avdelingen vil være din nærmeste leder.

Arbeidet i en akuttinstitusjon innebærer krisearbeid, hvor god omsorg, stressreduksjon og stabilisering av situasjonen er sentrale elementer. Vi jobber aktivt for at ungdommene som bor hos oss kan opprettholde skolegang, fritidsaktiviteter, samt ha kontakt med venner og familie.Oppholdet på akuttinstitusjonen skal være kortvarig, mens man jobber med en permanent løsning.

Vil du være med å bygge opp vår nye institusjon, les mer her:https://www.bufdir.no/om/jobb-hos-oss/jobb-i-bufetat-region-midt-norge/


Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver:

 • Delta i lederteamet og være stedfortreder for avdelingsleder
 • Rolle som lokal veileder – faglig veiledning og oppfølging av ansatte
 • Overordnet helse, familie og skoleansvar - sikre god kvalitet på det faglige arbeidet sammen med miljøterapeutene
 • Ressursperson i fagsystem på avdelingen (BiRK)- støtte og veilede ansatte i dokumentasjonskrav
 • Innleie og bemanning - samarbeide med avdelingsleder og kontorfaglig medarbeider for å sikre bemanning på hver vakt
 • Delta i det miljøterapeutiske arbeidet på dagtid ved behov

I tråd med fremtidige behov, kan oppgavene endre seg.

Hvilken bakgrunn har du?

Krav

 • Bachelor innen vernepleie, sosialt arbeid eller barnevern. Annen relevant bachelor vil også vurderes.
 • Relevant erfaring fra barnevernsfeltet
 • Kunnskap om lovverket som regulerer arbeidet vårt. Blant annet god kjennskap til ny barnevernslov.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Førerkort klasse B

I tillegg er det en fordel om du har:

 • relevant videreutdanning og/eller erfaring med veiledning
 • erfaring fra arbeid med barn og unge i krise
 • lederutdanning og/eller ledererfaring
 • erfaring fra relevant miljøterapeutisk arbeid, og gjerne erfaring rettet mot familier, skole og helse

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som er:

 • Faglig trygg - du er trygg til å ta beslutninger og til å veilede andre
 • Selvstendig og ?eksibel - du er god til å drive prosesser og tenker langsiktig. Du er i stand til å håndtere uventede hendelser på en god måte.
 • Løsningsorientert og nytenkende - du ser løsninger og har et blikk på det som kan forbedres og tilpasses i tråd med behovene på avdelingen
 • Samarbeider godt med interne og eksterne - du er god til å skape relasjoner både med kolleger og med andre samarbeidspartnere
 • Strukturert og målrettet i sitt arbeid, til det beste for de plasserte ungdommene

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen tas med i totalvurderingen.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode1489 miljøterapeut, 1495 barnevernspedagog, 1508 vernepleier eller 1494 sosionom, med lønn p.t. kr 502 300 - 604 900 pr år (ltr. 50-62), eller 1185 spesialutdannet sosionom, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog, 1509 spesialutdannet vernepleier, 1534 spesialutdannet miljøterapeut, pt kr 524 700 - 657 300 pr. år (ltr. 53-67), eller klinisk sosionom (kode 1173) eller klinisk barnevernspedagog (kode 1496), p.t. kr. 532 200 - 667 700 pr. år (ltr. 54-68) i 100% stilling. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Utover dette tilbyr vi:

 • Godt faglig miljø med gode støttespillere i arbeidshverdagen
 • Kollegaer med stort engasjement for miljøbehandling og målgruppen
 • Mulighet til å trene inntil en time i uken i arbeidstiden
 • Mulighet for videreutdanning
 • Fleksitid med kjernetid mellom kl. 9-15

Informasjon til deg som søker:

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Kvammen akuttsenter, avdeling Fannrem.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.
 • Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisksom vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.

En jobb med mening, med muligheten til å utgjøre en forskjell – det får du i Bufetat!

Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.


Bufetat, region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Ljåmovegen 10, 7320 Fannrem
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sosionom,
Omsorg og sosialt arbeid,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Ungdom, Fagansvarlig, Lederteam, Akuttinstitusjon, Barnevern

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Johanne Wilmann
Stillingstittel
Enhetsleder
Telefon
91 63 21 36
Følg firma
3926 følger dette firmaet

Ljåmovegen 10, 7320 Fannrem

Annonseinformasjon

FINN-kode 329574402
Sist endret 22. nov. 2023 11:08

Rapporter annonse