Avdelingssjef 

Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Stillingstittel
Avdelingssjef
Frist
16.12.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Sørlandet Sykehus HF

Klinikk for somatikk Kristiansand har 12 avdelinger, og omfatter et bredt spekter av medisinske og kirurgiske fag. Avdelingssjef for kirurgisk avdeling har en sentral rolle i klinikkens ledergruppe.

Kirurgisk avdeling er veldrevet, med dyktige fagfolk og ledere. Avdelingssjef skal være en samlende kraft i et høykompetent og flerfaglig arbeidsfellesskap, med mange samarbeidende instanser. Avdelingssjef skal bidra til utvikling av fag og kvalitet, for å kunne levere gode helsetjenester til befolkningen. Avdelingen jobber aktivt med forbedring, innovasjon og digitalisering av pasientforløp.

Kirurgisk avdeling har 50 årsverk for leger, fordelt på 24 overleger, 13 LiS 2/3 og 13 LiS 1. Avdelingen har i dag egne merkantilt ansatte, men i 2024 vil disse bli flyttet over i nye avdeling for pasientadministrasjon. De merkantilt ansatte vil fremdeles være tilknyttet kirurgisk avdeling i den daglige driften. Lederstøtten til alle avdelingssjefene er under omarbeiding, for å sikre at alle avdelingssjefene får god nok og nødvendig lederstøtte til å kunne utføre god ledelse ved avdelingen.

Kirurgiske senger er organisert i egen avdeling. Avdelingens primære fokus er dermed den medisinskfaglige virksomheten, mens driften skjer i tett samarbeid med andre avdelinger.

Kirurgisk avdeling har fire fagseksjoner med egne seksjonsoverleger; gastrokirurgi, karkirurgi, urologi og mamma-/endokrinkirurgi. Avdelingen håndterer årlig rundt 5.140 innleggelser, 2.400 dagbehandlinger og 26.000 polikliniske konsultasjoner. Kostnadsbudsjettet er på omtrent 123 mill. Avdelingen har grenvakter for gastrokirurgi, karkirurgi og urologi.

Sørlandet sykheus HF (SSHF) planlegger nytt akuttbygg fra 2028, med bl.a. ny hybridstue og ny robotstue. Kirurgisk avdeling Kristiansand har en stor andel kreftkirurgi, bl.a. er tarmkreftkirurgi funksjonsfordelt til Kristiansand, mens urologisk robotassistert kreftkirurgi er fordelt mellom Kristiansand (nyrekreft) og Arendal (prostata).
Forskning/forskningskompetanse? Fra 2023 bygges Campus Sør opp i SSHF, med medisinstudenter fra UiO. Dette vil gi nye og spennende akademiske muligheter fremover.

Klinikken jobber med effektivisering av driften, for å skape rom for investeringer og utvikling. God ledelse, gode prosesser og medvirkning er avgjørende for at vi skal lykkes. Vi ønsker en avdelingssjef med evne og vilje til å samarbeide aktivt og helhetlig på tvers av de tre somatiske sykehusene i SSHF, slik at pasientene på Sørlandet får tilgang til trygg og forsvarlig behandling til riktig tid, uavhengig av bosted.

SSHF ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer enhver som er kvalifisert til å søke, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn.


Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for kvalitet og pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og personal, drift og økonomi
 • Klinikkdirektørs nærmeste rådgiver på avdelingens fagområder
 • Nærmeste leder for seksjonslederne i avdelingen
 • Fremme faglig utvikling, forskning og forbedringsarbeid
 • Representere avdelingen i sentrale fora
 • Samhandling med andre fagmiljø og avdelinger, klinikker og kommuner

Kvalifikasjoner

 • Medisinskfaglig kompetanse er ønsket. Søkere med annen relevant kompetanse vil bli vurdert
 • Erfaring fra ledelse i sykehus er ønsket
 • Forståelse for god drift, faglig virksomhet og økonomiske rammebetingelser

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og organisasjonsforståelse
 • Evne til å kommunisere, og til å skape tillit og gode samarbeidsrelasjoner
 • Evne til å engasjere og motivere kompetente medarbeidere Fleksibilitet og arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et høykompetansemiljø
 • Vi kan legge til rette for lederutdanning og -utvikling
 • Gode muligheter for å påvirke utviklingen i SSHF i årene fremover
 • Lønn etter avtale
 • Det kan legges til rette for noe klinisk arbeid, men ledelse er avdelingssjefens primæroppgave

Om arbeidsgiveren

- Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Egsveien 100, 4615 Kristiansand S
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Helsepersonell,
Lege

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Nina Hope Iversen
Stillingstittel
Klinikkdirektør
Telefon
90 59 21 01
Kontaktperson
Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Stillingstittel
None
Følg firma
572 følger dette firmaet

Egsveien 100, 4615 Kristiansand S

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 329457626
Sist endret 20. nov. 2023 15:25

Rapporter annonse