Er du økonom med blikk for virksomhetsstyring og ledererfaring, da er dette stillingen for deg!

Arbeidsgiver
Høgskolen i Østfold
Stillingstittel
Seksjonsleder virksomhetsstyring
Frist
03.01.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Høgskolen i Østfold

Dette er Høgskolen i Østfold

Kjernen i høgskolens virksomhet er å gi studenter tilgang til fremragende, samfunnsrelevante og profesjonsrettede studier. Vi har en bred studieportefølje som spenner fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, fra bachelor- til ph.d nivå. Høgskolen er lokalisert med studiesteder i Fredrikstad og Halden. 

Høgskolens fagmiljøer er organisert i tre større fakultet: Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Fakultet for lærerutdanninger og språk, og Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. I tillegg har vi Akademi for Scenekunst.

På høgskolen jobber det ca. 650 ansatte og vi har ca. 8000 studenter.


Om stillingen

Høgskolen i Østfold er i positiv utvikling både faglig og administrativt. Som leverandør av økonomi- og virksomhetsstyringsdata vil seksjon for virksomhetsstyring være en sentral bidragsyter til videre utvikling av høgskolens virskomhetsstyring.

Som seksjonsleder vil du ha ansvar for å forvalte og videreutvikle fagområdene virksomhetsstyring, controlling, prosjektøkonomi og innkjøp. Du vil få et stort handlingsrom og betydelige muligheter til å utvikle egen kompetanse og egen seksjon. Seksjonsleder rapporterer til økonomidirektør, inngår i avdelingens ledergruppe og bidrar aktivt til positiv utvikling av avdelingen.

Høgskolens administrasjon er i en pågående organisasjonsutviklingsprosess og mindre endringer kan forekomme.


Seksjon for virksomhetsstyring 

Avdeling for økonomi og areal består av Seksjon for virksomhetsstyring, Seksjon for regnskap, Seksjon for eiendom og Seksjon for renhold. Høgskolens økonomimiljø består av ca. 25 engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere hvor 10 er ansatt i Seksjon for virksomhetsstyring.

Seksjonen har blant annet ansvar for å levere gode å brukervennlige tjenester innenfor følgende områder:

 • Budsjettering, rapportering og virksomhetsstyring
 • Prosjektøkonomi, herunder budsjettering, oppfølgning og rapportering til eksterne finansiører
 • Støtte og rådgiving til faglig ledelse innenfor økonomi, ressursbruk og styring
 • Sammenstilling og analyse av virksomhetsstyringsdata
 • Innkjøp og anskaffelsesprosesser

Hovedarbeidssted vil være ved ett av våre campus, Halden eller Fredrikstad, og jevnlig tilstedeværelse på begge campus må påregnes.


Ansvars- og arbeidsområder

Som seksjonsleder har du overordnet leder- og resultatansvar for seksjonens strategiske mål og leveranser i tråd med høgskolens strategier, ambisjoner og mål.

Seksjonsleder vil, i samarbeid med økonomidirektør og seksjonen, ha en sentral rolle i høyskolens budsjett-, rapportering- og virksomhetsstyringsprosesser. Du vil få et særlig ansvar for å styrke sammenhengen mellom strategi, budsjett, operasjonell styring og rapportering. Du trives med oppgaver på både operativt og strategisk nivå, og er en pådriver for digitalisering og prosessforbedringer. Du vil ha personalansvar for ansatte i egen seksjon, og skal bidra til en åpen og inkluderende kultur. Du vil også få ansvar for at seksjonen utvikles gjennom å:

 • kontinuerlig videreutvikle, digitalisere og forbedre prosesser, rutiner og verktøy
 • lede og videreutvikle seksjonens medarbeidere
 • sørge for et godt kunnskaps- og analysegrunnlag for høgskolens ledelse
 • ta en aktiv, reflektert og ansvarlig rolle i avdelingens ledergruppe
 • bidra til god samhandling og godt samarbeid, internt og eksternt

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

 • utdanning på masternivå innen økonomiske fag. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • relevant erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring
 • god forståelse for økonomiprosesser og god tallforståelse
 • erfaring med forbedrings- og utviklingsprosesser
 • god evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger og sammenhenger
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk og engelsk
 • relevant ledererfaring

Det er i tillegg ønskelig at du har

 • erfaring med personalledelse
 • erfaring fra tilsvarende arbeid i offentlige virksomheter og større organisasjoner
 • erfaring med eksternfinansierte prosjekter

Vi ønsker deg som evner å lede, involvere, kommunisere med og motivere faglig sterke medarbeidere. Du evner å systematisere og strukturere arbeidsprosesser og store datamengder. Du er trygg i rollen, har gjennomføringsevne og trives med endrings- og omstillingsarbeid.


Det er mange gode grunner til å jobbe hos oss 

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø 
 • Et sterkt fagmiljø med engasjerte studenter og dyktige kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid i perioden mai - september
 • Et positivt og utviklende arbeidsmiljø med muligheter for kompetanseutveksling og samarbeid
 • God tilrettelegging og faglige utviklingsmuligheter
 • Gratis parkering med lademuligheter for elbil. Reiser du med tog kan du benytte gratis taxitilbud til campus Halden
 • Sosiale arrangement som for eksempel treningstilbud, filmklubb, afterwork samlinger m.m
 • Gode forsikringsordninger, pensjons-, og lånemuligheter med gunstige renter og vilkår gjennom gode Statens Pensjonskasse (http://www.spk.no)
 • Lønn i stilling som 1211 Seksjonssjef ligger fra kr 700 000 til 875 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsinnplassering avhenger av din kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

 • Økonomidirektør, Knut-Walther Nordahl, epost: knut.w.nordahl@hiof.no, tlf.:+47 988 32 031

Har du spørsmål til rekrutteringsprosessen kan du ta kontakt med: 

 • Seniorrådgiver HR, Lilly Alexandra Hondros-Wellmeier, epost: lilly.a.hondros@hiof.no, tlf.: 69608182

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknaden må inneholde CV, aktuelle vitnemål og attester.

All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. Høgskolen jobber for å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 


Om arbeidsgiveren

Gjennom utdanninger, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid av nasjonal og internasjonal kvalitet og relevans, og gjennom vårt bidrag i offentlig ordskifte og kunnskapsformidling, skaper vi et bedre og bærekraftig samfunn. Vi skal ha internasjonalt engasjement, samtidig som vi styrker vår synlighet i og vårt fokus på nærsamfunnet.Gjennom samhandling og dialog med regionalt nærings- og samfunnsliv tar vi en aktiv rolle som samfunnsutvikler. Vi søker deg som brenner for faget ditt og som vil være med å utvikle Høgskolen i Østfold og ønsker å bygge en attraktiv, kompetent og utviklingsorientert høgskole. Bli en av oss!
"Det digitale samfunn" er et av våre to satsingsområder innenfor forskning og her belyser vi samspillet mellom digitalisering og samfunn fra ulike teoretiske perspektiver, samtidig som vi ønsker å å bidra til utvikling av teknologi på en ansvarlig måte.Vårt andre hovedsatsingsområde er "Språk i opplæringen" som skal styrke samarbeid på tvers av språkfagene og skape forutsetninger for et mangesidig forsknings- og undervisningsmiljø som står sterkt både nasjonalt og internasjonalt. Satsingen skal bidra til å posisjonere oss som landets ledende språkfaglige miljø.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
B R A veien 4, 1783 Halden
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Økonomi og regnskap / Controller,
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

ledelse, virksomhetsstyring, økonomistyring, utviklingsprosesser, endringsprosesser

Video

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Knut-Walther Nordahl
Stillingstittel
Økonomidirektør
Telefon
98 83 20 31
Mobil
98 83 20 31
Følg firma
503 følger dette firmaet

B R A veien 4, 1783 Halden

Annonseinformasjon

FINN-kode 329419128
Sist endret 20. nov. 2023 21:36

Rapporter annonse