Vi søker leder til forskningsgruppen Bentiske ressurser

Arbeidsgiver
Havforskningsinstituttet
Stillingstittel
Forskningsgruppeleder
Frist
01.01.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Havforskningsinstituttet

Forskningsgruppeleder

Om stillingen

Er du den personen vi søker til å lede forskningsgruppen Bentiske ressurser og prosesser inn i en spennende og utfordrende tid med store krav til kunnskap og forståelse av hvordan havet påvirker oss og hvordan vi påvirker havet?

Vi søker en person som kan være en autoritet på fagområdet og presentere og profilere instituttet, samt bidra til nasjonal og internasjonal nettverksbygging. Instituttet har en matrise-struktur og sammen med programleder og forskere skal forskningsgruppeleder bidra til instituttets faglige strategi og utvikling i samarbeid med forskningsdirektører og stabsenheter. Arbeidssted vil være Tromsø.


Om forskningsgruppen

Forskningsgruppe Bentiske ressurser og prosesser driver rådgivning om marine ressurser og miljø knyttet til havbunn inkludert skalldyrressurser som reke, krabbe, sjøkreps, skjell og hummer. Forskningsgruppen gjennomfører også studier av økologiske effekter av akvakultur og annen menneskelig aktivitet som petroleumsvirksomhet, gruvedrift, vind, CO2 samt effekter og spredning av fremmedarter. Gruppen arbeider også med studier av bunnøkosystemprosesser og funksjon. 

Forskningsgruppen disponerer 42 forskere og teknikere og 5 studenter fordelt på avdelingene i Tromsø, Bergen og Austevoll. Vi har bred aldersfordeling i gruppen som følge av jevn rekruttering over tid og kjønnsfordelingen er jevn med en liten overvekt av kvinner. Forskning og overvåking skal understøtte vår nasjonale rådgivningsoppgave på økosystembasert forvaltning av hav og kystområder, hvor både klima og menneskelig aktivitet er viktige faktorer. Marin økologisk forskning er i rask utvikling, hvor nye teknologiske plattformer og automatiserte prosesser både utfordrer og gir muligheter.


Arbeidsoppgaver

Forskningsgruppeleder skal bidra til instituttets faglige utvikling innen fagfeltet og gjøre dette gjennom å lede, forske og motivere gruppens medarbeidere. Leder skal påse at medarbeidernes kompetanse blir tatt i bruk og utviklet i henhold til instituttets faglige strategi, samt gjennom rekruttering, stipendiater, master- og PhD-studenter, bidra til faglig utvikling og styrking av instituttets kompetanse og kapasitet. Leder skal se forskningstema innen bentiske ressurser og prosesser i en helhetlig sammenheng og bidra aktivt til intern samhandling gjennom god kommunikasjon og samtidig fronte instituttet utad, både mot forvaltning, næring og allmenheten.

Engasjement og arbeidsglede er viktig for forsknings formidling og vitenskapelig publisering. Forskningsgruppeleder har linjeansvar og personal- og HMS-ansvar for gruppens medarbeidere og skal utøve ledelse innenfor rammen av gjeldende lover, avtaler og virksomhetens retningslinjer.


Kvalifikasjonskrav

Til denne stillingen søker vi en person med PhD innen fiskeri/-marinbiologi eller tilsvarende. Annen utdanning sammen med lang og relevant erfaring, kan kompensere for krav til PhD-grad.

Søkere må kunne dokumentere relevant forskningskompetanse tilsvarende 1183 forsker/1013 professor eller 1110 forsker og ledererfaring, helst fra forskningsbasert virksomhet.

Arbeidsspråket på Havforskningsinstituttet er norsk. Å kunne kommunisere godt på norsk er en viktig forutsetning både for den ansatte og for instituttet. Vi legger til grunn at ikke-norskspråklige ansatte gjennomfører norskkurs i løpet av de to første årene av ansettelsesforholdet. Norskopplæring vil bli dekket av instituttet etter fullførte og beståtte kurs.


Ønskelig kompetanse

 • Faglig tyngde innen forskning på bentiske ressurser og deres biologi og dynamikk, inklusiv erfaring innen relevant overvåking og overvåkingsteknologi, bestandsvurdering og rådgivning på kommersielle bestander, og hvordan bentiske organismer påvirkes av menneskelig aktivitet som fiskeri og akvakultur.
 • Dokumentert ledelseserfaring som innbefatter personalansvar og personaloppfølgning.
 • Erfaring fra forskningstokt og -ledelse.
 • Erfaring med å lede forskningsprosjekt nasjonalt og internasjonalt.
 • Kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt, både vitenskapelig og innen rådgivning og forvaltning.

Personlige egenskaper

Det er viktig for oss at leder er:

 • er opptatt av et godt arbeidsmiljø
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er løsningsorientert
 • kan arbeide strukturert, være god til å delegere og gi ansvar
 • evner å bruke det gode støtteapparatet HI tilbyr innen prosjekt- og personalledelse, og drift av gruppen

Vi tilbyr

 • Arbeid i en av Europas ledende marine forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning, samt et spennende og solid fagmiljø i Bergen, Tromsø og Flødevigen.
 • Kurs i ledelse og et profesjonelt støtteapparat for personaloppgaver og gruppedrift.
 • Fleksitidsordning, med sommer- og vintertid.
 • Offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Bedriftsidrettslag, med mulighet for trening i arbeidstiden, samt bedriftshytter. 

Inkludering, mangfold og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkere
med redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav, samt huke av for at du ønsker positiv særbehandling når du søker. Du kan lese mer om kravene her (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).


Ytterligere informasjon

Stillingen lønnes som 1111 forskningssjef i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via Jobbnorge. CV, vitnemål og andre relevante attester (samt publikasjonsliste hvis relevant) legges ved i søknaden.

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Ønsker du flere opplysninger om stillingen kan du kontakte forskningssjef Carsten Hvingel på telefon 959 80 565 eller e-post carsten.hvingel@hi.no, og forskningsdirektør Geir Huse på telefon  412 83 841 eller e-post: geir.huse@hi.no.


Om arbeidsgiveren

Havforskningsinstituttet er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa, med vel 1100 ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter åtte forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også avdeling i Tromsø, og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.
Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, både nasjonalt og internasjonalt, og for hele kjeden fra hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Framsenteret, 9007 Tromsø
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Maritim og offshore
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Geir Huse
Stillingstittel
Forskningsdirektør
Telefon
41 28 38 41
Følg firma
1781 følger dette firmaet

Framsenteret, 9007 Tromsø

Annonseinformasjon

FINN-kode 329406496
Sist endret 20. nov. 2023 09:38

Rapporter annonse