Avdelingsleder Oppsøkende behandlingsteam Stavanger  

Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Stillingstittel
Avdelingsleder OBS-team
Frist
10.12.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Stavanger kommune

Vi søker en tydelig, engasjert og faglig dyktig leder som skal bidra med å utvikle OBS-teamet videre.

Du vil inngå i et lederteam som har fokus på at tjenestene vi levere skal være fleksible og helhetlige.

Avdeling OBS-team Stavanger er et av landets eldste oppsøkende behandlingsteam, og et samarbeid mellom Helse Stavanger ved klinikk for rus og avhengighetsbehandling (ARA) og Stavanger kommune. OBS-team hører til i nyetablert virksomhet: Ambulerende oppfølgingstjenester ROP. f.o.m 1.09.23. Virksomheten består av 3 avdelinger: Housing first, Miljøtjenester Rus, og OBS-team.

OBS-teamet er et tilbud til mennesker med mistanke om utvikling av alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med rusmisbruk hvor annen ordinær/tradisjonell oppfølging ikke fører fram til ønsker resultat. Vi utreder, behandler og følger opp personer i målgruppa, som ofte har varierende tilleggsproblematikk som medisinske og nevrologiske problemer, svar boevne, sosial isolasjon, uavklart økonomi eller annet.

Gjennom oppsøkende arbeid bidrar vi med å legger vi til rette for at den enkelte får riktig behandling og hjelp.
Avdeling er tverrfaglig sammensatt med til sammen 14 ansatte med ulike fagbakgrunn (psykologer, vernepleier, sykepleier, sosionom, erfaringskonsulent), og jobber etter FACT metodikken.

Virksomheten blir fysisk samlokalisert, men per dags dato er arbeidsted til OBS-team på Lagårdsveien 78.Arbeidsoppgaver

Lederansvar for tjenestekvalitet, budsjettstyring og personalforvaltning

Delta aktivt i lederteam på begge styringslinjer og jobbe mot felles mål for virksomheten

Drive målrettet og systematisk faglig og utviklingsarbeid i tett samarbeid med fagleder i avdelingen

Rapportering, dokumentasjon og internkontroll i begge styringslinjer

Sikre god informasjonsflyt og ansattes involvering i ulike prosesser

Ansvar og legge til rette for utvikling av medarbeidere, herunder opplæring og veiledning av ny ansatte

Sikre bruker,- og pårørende medvirkning på system og individnivå

Medvirke til et godt samarbeid internt i virksomheten og aktuelle samarbeidspartnere

Ansvar for at samarbeidsavtalen mellom Stavanger Kommune og Helse Stavanger blir fulgt opp

Resultatansvar

Kvalifikasjoner

Helse og/eller sosialfaglig utdanning på bachelornivå

Fullført videreutdanning/master innen ledelse

Erfaring fra ledelse samt relevant erfaring innen rus og psykisk helsearbeid

God kompetanse i bruk av digitale verktøy

Kjennskap til systemer i kommunehelsetjenesten

Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du kunne dokumentere at du har språk nivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere som har et annet skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper

Vi søker en tydelig, strukturert og målrettet leder som skaper oppslutning om felles mål og verdier

Evne til å motivere og engasjere

Evne til å skape gode samarbeidsforhold

Være robust og fleksibel

Opptatt av fag og forbedringsarbeid

Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr

Utfordrende og variert lederstilling

Mulighet for faglig utvikling på en spennende og faglig sterk arbeidsplass

Støttetjenester innen fag, økonomi og personal

Gode pensjons- og forsikringsordningeri KLP

Hjem-jobb-hjem

Arbeidstid: mandag til fredag 8.00- 15.30 med mulighet for fleksitid

Stillingskode: 745100 - Leder

Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens
største arbeidsgivere.


Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av
at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet,
og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn,
funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 


Som ansatt i Stavanger
kommune får du utgjøre en
forskjell for kommunen og innbyggerne og blir
en del av en spennende storbyregion. 


Vi bygger fellesskap ved å være nære, åpen og nyskapende


Offentlig
søkerliste: 


Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet.
Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må
foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova
§25.


 


Politiattest:


Gyldig politiattest må
fremlegges før tiltredelse for stillinger der det er påkrevd iht. lovverk.


 


Vedlegg:


Attester, vitnemål og
vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å bruke Vitnemålsportalen.
Utdanning utført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere
utdanning og kompetanse (eller NOKUT), og godkjenningen må dokumenteres.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Lagårdsveien, 4010 Stavanger
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse
Arbeidsspråk
Norsk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ann-Kristin Strømme
Stillingstittel
Avdelingsleder OBS-team
Telefon
51 50 82 43
Kontaktperson
Ema Dumani
Stillingstittel
Virksomhetsleder
Telefon
40 32 34 62
Følg firma
1316 følger dette firmaet

Lagårdsveien, 4010 Stavanger

Annonseinformasjon

FINN-kode 329403604
Sist endret 20. nov. 2023 08:27

Rapporter annonse