Utløpt

Forvaltning og utvikling - Seksjonsleder

Arbeidsgiver
Asker kommune
Stillingstittel
Seksjonsleder
Frist
30.11.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med ASKER KOMMUNE

Nyopprettet lederstilling innen oppvekst

Det er ledig stilling som seksjonsleder for Forvaltning og utvikling i tjenesteområdet oppvekst i Asker kommune. Hensikten med å etablere en ny seksjon er for å sikre enhetlig og god forvaltningspraksis, og styrke det strategiske utviklingsarbeidet i tjenesteområdet.

Seksjonen vil bestå av 27 årsverk og skal etableres fra 1. januar 2024. Den vil bestå av utviklings- og forvaltningsressurser som tidligere har ligget til to ulike avdelinger.

Organisatorisk plasseres seksjonen rett under direktør for Oppvekst. Seksjonsleder skal være en leder på strategisk nivå, og delta i direktørens ledergruppe sammen med kommunalsjefene.Det vil i tillegg opprettes en avdelingslederstilling som vil gi en styrket lederkapasitet til seksjonen.

Tjenesteområde Oppvekst har omkring 2.600 årsverk fordelt på 54 virksomheter. Tjeneste-området består av tre kommunalsjefområder som er: Barnehage, Skole og Barn, familie og inkludering.

Den nye seksjonen er lokalisert i Lensmannslia 4.


Arbeidsoppgaver

Som seksjonsleder vil du ha fag-, økonomi- og personalansvar for den nye seksjonen. En sentral oppgave blir også å sikre god informasjonsflyt og godt samarbeid mellom ny seksjon og direktør, kommunalsjefer og øvrige tjenesteområder i kommunen.

Seksjonsleder skal;

 • sørge for at seksjonen har kapasitet til å ivareta forvaltningsoppgaver og politisk saksbehandling i tjenesteområdet
 • legge til rette for å jobbe med utviklingsarbeid og oppgaver for å realisere overordnet planverk
 • forberede, koordinere og utføre løpende oppgaver på vegne av kommunalsjefene og direktør
 • sammen med ny avdelingsleder bygge den nye seksjon, med vekt på høy faglighet, samhold og et godt arbeidsmiljø
 • sitte i direktørens ledergruppe

Hvordan arbeidet og oppgavene i den nye seksjonen skal organiseres vil være en intern prosess etter at den er etablert. Det vil være stort rom for å påvirke og utvikle hvordan arbeidet i seksjonen organiseres.

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad og gjerne kombinert med formell lederutdanning.
 • Det er ønskelig at du har ledererfaring innenfor fagfeltet oppvekst.
 • Du bør kunne vise til oppnådde resultater med forvaltnings- og utviklingsarbeid.
 • Du er en tillitsskapende leder med god gjennomføringsevne og høy integritet.
 • Du bør ha relevant erfaring fra omstillings- og endringsprosesser med dokumenterte resultater.
 • Du må ha god systemforståelse og gode digitale ferdigheter.
 • Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Hvem ser vi etter?

 • Vi søker en leder med god kjennskap til oppvekstfeltet og som har klare tanker om hvordan en slik rolle kan formes og utøves.
 • Som leder er du trygg og inkluderende, og du evner å bygge kultur for samarbeid og samhandling.
 • Din lederprofil er helhetstenkende samtidig som du evner å tenke nytt.
 • Du har en analytisk tilnærming og evner å tenke strategisk.
 • Vi ønsker en leder som har forståelse for hvordan tjenestene i oppvekst må samhandle.
 • Du har erfaring med å drive utviklingsprosjekter i store organisasjoner, og det er avgjørende at du har evne til å skape gode relasjoner til alle tjenesteområdene i kommunen.
 • Du har kompetanse og erfaring med partsamarbeid med involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten.
 • Du må ha god forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende ledelsesutfordringer med gode utviklingsmuligheter.
 • En arbeidsgiver som satser på oppvekstfeltet
 • Gode styringssystemer og kvalitetsutvikling satt i system.
 • Deltakelse i Asker kommunes organisasjons- og lederutviklingsprogram.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ.

Om arbeidsgiveren

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000
innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet
med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette
for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på
innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til
innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er
den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og
tilgjengelig innbyggerservice.


 


Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Lensmannslia 4, 1386 Asker
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Ledelse
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Seksjonsleder, Ledelse, Oppvekstsektoren, Asker, Forvaltning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kai Erik Lund
Stillingstittel
Direktør Oppvekst
Telefon
95 84 29 67
Følg firma
2019 følger dette firmaet

Lensmannslia 4, 1386 Asker

Annonseinformasjon

FINN-kode 329072615
Sist endret 20. nov. 2023 08:37

Rapporter annonse