Kommunalsjef Barn, familie og inkludering

Arbeidsgiver
Asker kommune
Stillingstittel
Kommunalsjef Barn, familie og inkludering
Frist
30.11.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med ASKER KOMMUNE

Utfordrende lederstilling innen Oppvekstsektoren

I Asker kommune er det ledig stilling som kommunalsjef for programområdet Barn, familie og inkludering (BFI).

Kommunalsjefområdet bestårav ca. 500 årsverk, fordelt på fem virksomhetsområder; Barne- ogfamilietjenesten, Barnevernstjenesten, Pedagogisk-psykologisk tjeneste,Avlastning og omsorgstjenester til barn og unge og Inkludering og mangfold.

Tjenesteområde Oppvekst har omkring 2.600 årsverk fordelt på? 54 virksomheter. Kommunen har 36 kommunale barnehager organisert i åttevirksomheter, 75 private barnehager og 40 kommunale grunnskoler.

Oppvekstbestår av tre kommunalsjefområder som er barnehage, skole og barn, familie oginkludering. Skole vil i løpet av 2024 ha to kommunalsjefer med delt ansvar.


Arbeidsoppgaver

Kommunalsjefen skal videreutvikle tjenestene som leveres av kommunalsjefområdet, samt utvikle større grad av samhandling mellom virksomhetsområdene i programområdet og i hele oppvekst. Utviklingsarbeidet skal understøtte kommunens målsetning om at Asker kommune skal tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, uavhengig av hvor de bor.

Som kommunalsjef har du fag-, personal- og økonomiansvar for virksomhetene i programområdet (BFI).

Du vil sitte i direktørens ledergruppe, og vil inngå i et strategisk lederskap for hele oppvekstområdet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad og gjerne kombinert med formell lederutdanning.
 • Det har solid ledererfaring innenfor et eller flere av fagfeltene i oppvekst.
 • God kompetanse knyttet til personalledelse og partssamarbeid.
 • Du må kunne vise til oppnådde resultater i arbeid med omstillings- og utviklingsarbeid.
 • Godøkonomiforståelse og erfaring med økonomistyring.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.
 • God systemforståelse og gode digitale ferdigheter.

Personlige egenskaper

Hvem ser vi etter?

Vi søker en faglig ambisiøs og drivende leder som er lyttende og en god relasjonsbygger. Din lederprofil er både helhetstenkende og strategisk samtidig som du er utviklingsorientert og evner å tenke nytt. Du er trygg og tydelig i ditt lederskap, har gode kommunikasjons- og samhandlingsegenskaper, og gir handlingsrom til dine medarbeidere.Som leder er du tillitsskapende, med god gjennomføringsevne og høy integritet.

Vi ønsker en leder som har faglige ambisjoner for tjenestene i programområdet, og et engasjement for hele oppvekstfeltet. Du forstår hvordan man kan jobbe gjennom medarbeidere i en stor organisasjon, og det er avgjørende at du har evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, politikere, innbyggere og samarbeidspartnere. Rett kandidat forstår og mestrer samspillet mellom politikk og administrasjon.

Vi tilbyr

 • Spennende topplederstilling med gode utviklingsmuligheter.
 • En arbeidsgiver som satser på oppvekstfeltet
 • Gode styringssystemer og kvalitetsutvikling satt i system.
 • Deltakelse i Asker kommunes organisasjons- og lederutviklingsprogram.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ.

Om arbeidsgiveren

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000
innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet
med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette
for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på
innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til
innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er
den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og
tilgjengelig innbyggerservice.


 


Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Knud Askers vei 25, 1383 Asker
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Ledelse
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Kommunalsjef, Oppvekstsektoren, Asker, Ledelse, Kommune

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kai Erik Lund
Stillingstittel
Direktør Oppvekst
Telefon
95 84 29 67
Følg firma
2018 følger dette firmaet

Knud Askers vei 25, 1383 Asker

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 329071596
Sist endret 20. nov. 2023 08:36

Rapporter annonse