Barnevernstjenesten - Virksomhetsleder

Arbeidsgiver
Asker kommune
Stillingstittel
Barnevernstjenesten - Virksomhetsleder
Frist
30.11.2023
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med ASKER KOMMUNE
Barneverntjenesten i Asker kommune er en av landets største barnevernstjenester. Vår virksomhetsleder har permisjon fra mai 2024 til august 2026 og derfor søker vi etter deg som vil lede og videreutvikle tjenesten i denne perioden.

Vi ønsker en inkluderende, samlende og tydelig virksomhetsleder som gjennom sitt lederskap bidrar til at kommunens verdier raus, nær, modig og skapende ligger til grunn for all praksis.

Stillingen er organisert i Tjenesteområde Oppvekst, i programområde Barn, familie og inkludering, som ledes av en kommunalsjef. Programområdet består av Barneverntjenesten, Barne- og familietjenesten, Inkludering og mangfold, Avlastning- og omsorgstjenester for barn og unge og Pedagogisk Psykologisk Tjeneste. Helhetlig arbeid og samarbeid på tvers av tjenester er grunnleggende for å lykkes med vårt felles oppdrag. Vi arbeider med implementering av temaplaner for oppvekst, "Å høre til" og "På lik linje", som inneholder felles føringer for hele oppvekstsektoren.

Som virksomhetsleder blir du leder for en virksomhet med 112 ansatte fordelt på fem fagavdelinger, en administrasjon- og økonomiavdeling og en stab. Én avdeling har lokaler i Midtbygda i Røyken og de øvrige avdelingene er lokalisert i Asker sentrum.

Virksomheten har gjennomgått en relativt stor endrings- og omstillingsprosess de siste årene i forbindelse med Barnevernreformen og kommunesammenslåing. I 2023 er det også gjennomført en organisasjonsendring.

I Barneverntjenesten har medarbeiderne høye forventninger til hverandre med tanke på godt samarbeid og høy faglig kvalitet. For å nå målene våre, arbeider tjenesten med kontinuerlig forbedring, med vekt på brukerens opplevde verdi av den hjelpen de får.

Arbeidsoppgaver

Vi forventer at du som virksomhetsleder bidrar med et stort engasjement for ledelse og tverrfaglig samarbeid for å sikre gode tjenester til kommunens barn, ungdommer og deres familier. Hjelpen skal iverksettes raskt, være treffsikker og av høy kvalitet.

Arbeidsoppgavene vil omfatte:

 • ledelse av en ledergruppe som sammen med medarbeiderne skal løse felles oppdrag
 • helhetlig ansvar for tjenestens faglige kvalitet, personal/HMS og sikre god økonomistyring
 • ledelse og sikring av forbedrings- og utviklingsarbeidet i tjenesten
 • å være pådriver for helhetlig strategisk ledelse og lede videreutviklingen av en felles organisasjonskultur
 • å aktivt bidra, både kollegialt og faglig, i virksomhetsledergruppen for å sikre helhet i tjenestetilbudet i hele oppvekst
 • initiativ til, og konstruktivt samarbeid med andre tjenester til beste for barn og unge

Kvalifikasjoner

 • Barnevernfaglig mastergrad eller annen relevant høyere utdanning i henhold til kompetansekrav til ledere i barnevernloven § 15-6.
 • Erfaring fra ledelse i førstelinjetjeneste eller annen barnevernfaglig ledererfaring.
 • Formell lederutdanning er en fordel.
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • God innsikt og erfaring med kommunal og offentlig forvaltning, og med solid kjennskap og erfaring fra barnevernfeltet.
 • God økonomiforståelse.
 • Gode digitale ferdigheter.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • er en inkluderende, strategisk og tydelig leder som er raus, uredd og målrettet
 • evner å utvikle en kultur basert på gode relasjoner, trygghet, åpenhet og entusiasme
 • liker og har evne til godt samarbeid i tjenesten og på tvers av tjenester
 • har gode analytiske ferdigheter og er opptatt av helhet og sammenheng
 • skaper gode tjenester for barn og unge og godt arbeidsmiljø ved å lede med vekt på planmessighet, mestring, involvering, tillit og åpenhet
 • evner å prioritere og ta beslutninger i komplekse faglige og økonomiske situasjoner
 • har god organisasjons- og rolleforståelse inkl. forholdet mellom administrasjon og politikk og fagorganisasjoners rolle i medvirkning og medbestemmelse

Vi tilbyr

 • Spennende lederutfordringer i en virksomhet i utvikling, med engasjerte medarbeidere og et høyt faglig nivå.
 • Mulighet til å bidra i en stor virksomhetsledergruppe i tjenesteområde Oppvekst.
 • Deltagelse i Asker kommunes organisasjons- og lederutviklingsprogram.
 • Et godt partsamarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjenesten.
 • Gode styringssystemer og kvalitetsutvikling satt i system.
 • Lønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Om arbeidsgiveren

Det er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000
innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet
med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette
for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på
innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til
innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er
den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og
tilgjengelig innbyggerservice.


 


Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Kirkeveien 206A, 1383 Asker
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Annet
Stillingsfunksjon
Ledelse
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

barnevern, ledelse, Asker, kommune, oppvekst

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Hege Ophus
Stillingstittel
Konstituert kommunalsjef
Telefon
99 03 24 73
Følg firma
2012 følger dette firmaet

Kirkeveien 206A, 1383 Asker

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 329060817
Sist endret 20. nov. 2023 08:38

Rapporter annonse