Utløpt

Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo søker seksjonssjef Tidligfase kunst og kulturminne

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
Seksjonssjef Tidligfase, kunst og kulturminne
Frist
10.11.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Universitetet i Oslo

Seksjonssjef Tidligfase, kunst og kulturminne

Om stillingen

Vi søker nå etter seksjonsleder for Tidligfase, kunst og kulturminne. 

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med ca. 240 ansatte og fem underavdelinger: Campusdrift, Campusservice, Campusutvikling, Livsvitenskapsbygget mottaksprosjekt og Forvaltning og virksomhetsstøtte.

Underavdeling for Campusutvikling ledes av underdirektør og består av tre seksjoner. Under avdelingen er samlet ansvarlig for å utvikle og opprettholde verdi og funksjonalitet til eiendom og anlegg i henhold til ambisjonene i UiOs masterplan for eiendom. Enheten koordinerer og prioriterer strategiske brukerbehov og planlegger og gjennomfører tiltak på egen portefølje for å sikre løpende tilpasning til virksomhetens behov innenfor vedtatte budsjetter. Campusutvikling er videre ansvarlig for oppfølging av større statlige byggeprosjekter i både utrednings- og gjennomføringsfasen. Enheten skal understøtte hele Eiendomsavdelingen med rådgivning innen teknikk, kvalitet og miljø.

Underavdelingen er også ansvarlig for kunst- og kulturminneforvaltning, og overordnete retningslinjer innenfor blant annet gjenbruk av møbler, universell utforming, navnsetting og skiltforvaltning. 

Seksjon for Tidligfase, kunst og kulturminne arbeider med fysisk arealplanlegging og kulturminneforvaltning og har også ansvar for ivaretakelse av universitetets kunstsamling. Enheten utarbeider og bestiller utredninger og skisseprosjekter av innmeldte brukerbehov og har ansvaret for koordinering mot antikvariske myndigheter. Seksjonen arbeider også med utarbeidelse og oppfølging av overordnede planer for UiO, eksempelvis forvaltningsplaner, masterplan for UiOs eiendommer og regulerings- og arealplaner. Seksjonen har ansvar for brukerkoordinering/prosjektledelse på vegne av UiO i byggeprosjekter gjennomført av eksterne byggherrer som Statsbygg og Sykehusbygg. Enheten er ansvarlig for overordnede retningslinjer innenfor blant annet gjenbruk av møbler, universell utforming navnsetting og skiltforvaltning. Seksjonen har i dag ti ansatte. Seksjonssjefen er en del av ledergruppen for Campusutvikling. 


Arbeidsoppgaver

Seksjonssjefen er en del av ledergruppen for Campusutvikling. 

 • har ansvar for utvikling, virksomhetsplanlegging, økonomi, personal og innkjøp innenfor egen seksjon

 • lede og motivere egne ansatte

 • Iverksette nødvendige korrektive tiltak ved avvik innenfor tid, kost eller kvalitet

 • lede utredninger, skisse- og forprosjekter knyttet til innmeldte strategiske brukerbehov

 • medvirkning til EAs porteføljestyring og prosjektprioritering


Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves relevant utdanning på fortrinnsvis masternivå alternativt og minimum bachelornivå fra universitet eller høyskole innen relevante fagfelt. Realkompetanse med særskilt relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere noe for utdanningskravet.
 • Det kreves variert faglig praksis/erfaring fra prosjektledelse innen eiendoms- og byggebransjen.
 • Du må ha god rolle- og organisasjonsforståelse, gjerne fra universitets- og forskningsmiljøer.
 • Det kreves kjennskap til statens prosjektmodell og erfaring med utredninger og alternativvurderinger.
 • Det kreves erfaring fra byggeprosesser i vernede bygg.
 • Erfaring med brukerkoordinering vil bli vektlagt. 
 • Det kreves erfaring med budsjettering, økonomi- og virksomhetsoppfølging og rapportering. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.
 • Det kreves relevant ledererfaring med personalansvar.

Personlige egenskaper

Vi søker en leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du er systematisk og strukturert, ser helhet og konsekvenser av beslutninger, samtidig som du er fleksibel og løsningsorientert. Dine mellommenneskelige egenskapet tillegges stor vekt, hvor evnen til god kommunikasjon og samhandling med ulike miljøer er sentral for å lykkes.


Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig, engasjert og godt fagmiljø

 • god mulighet for faglig og personlig utvikling

 • fleksibel arbeidstid

 • gode velferdsordninger

 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

 • trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes som seksjonssjef SKO 1211 i lønnsspenn kr 850.000 - 930.000 (ltr. 79 - 82). Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av erfaring og kompetanse.


Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.


Kontaktinformasjon

Underdirektør plan og prosjekt: Leif Johnny Johannessen

Tlf: +47 91555072

E-post: l.j.johannessen@admin.uio.no


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen.Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Problemveien 7, 0313 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Leif Johnny Johannessen
Stillingstittel
Underavdeling for plan og prosjekt
Telefon
91 55 50 72
Følg firma
3837 følger dette firmaet

Problemveien 7, 0313 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 325022365
Sist endret 1. des. 2023 17:08

Rapporter annonse