Utløpt

Universitetet i Oslo, Eiendomsavdelingen søker seksjonssjef Prosjekt

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
Seksjonssjef Prosjekt
Frist
09.11.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Universitetet i Oslo

Seksjonssjef Prosjekt

Om stillingen

Vi søker nå etter seksjonssjef for Prosjekt.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med ca. 240 ansatte og fem underavdelinger: Campusdrift, Campusservice, Campusutvikling, Livsvitenskapsbygget mottaksprosjekt og Forvaltning og virksomhetsstøtte.Underavdeling for Campusutvikling ledes av underdirektør og består av tre seksjoner. Under avdelingen er samlet ansvarlig for å utvikle og opprettholde verdi og funksjonalitet til eiendom og anlegg i henhold til ambisjonene i UiOs masterplan for eiendom. Enheten koordinerer og prioriterer strategiske brukerbehov og planlegger og gjennomfører tiltak på egen portefølje for å sikre løpende tilpasning til virksomhetens behov innenfor vedtatte budsjetter. Campusutvikling er videre ansvarlig for oppfølging av større statlige byggeprosjekter i både utrednings- og gjennomføringsfasen. 

Enheten skal understøtte hele Eiendomsavdelingen med rådgivning innen teknikk, kvalitet og miljø. Underavdelingen er også ansvarlig for kunst- og kulturminneforvaltning, og overordnete retningslinjer innenfor blant annet gjenbruk av møbler, universell utforming, navnsetting og skiltforvaltning. 

Seksjon for prosjekt arbeider med anskaffelse, planlegging og gjennomføring av universitetets bygge- og investeringsprosjekter. Enheten utfører prosjektledelse for både verdibevarende og brukerinitierte byggeprosjekter. Seksjonen sammenstiller og prioriterer strategiske brukerbehov fra fakulteter og andre enheter ved UiO.  Seksjonen har i dag åtte ansatte. I tillegg har seksjonen ansvar for innleide prosjektledere for større byggeprosjekter. Seksjonssjefen er en del av ledergruppen for Campusutvikling.

 


Arbeidsoppgaver

 • ansvar for utvikling, virksomhetsplanlegging, økonomi, personal og innkjøp innenfor egen seksjon. Seksjonssjefen er en del av ledergruppen for Campusutvikling
 • lede og motivere egne ansatte
 • iverksette nødvendige korrektive tiltak ved avvik innenfor tid, kost eller kvalitet
 • prosjektledelse for prosjekter i egne bygg og anlegg, herunder brukerkoordinering, budsjettering, prosjekteringsledelse, anskaffelse, bygging, økonomioppfølging og rapportering
 • medvirkning til EAs porteføljestyring og prosjektprioritering

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves relevant utdanning på fortrinnsvis masternivå alternativt og minimum bachelornivå fra universitet eller høyskole innen relevante fagfelt. Realkompetanse med særskilt relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere noe for utdanningskravet.

 • Det kreves variert faglig praksis/erfaring fra prosjektledelse innen eiendoms- og byggebransjen.

 • Du må ha god rolle- og organisasjonsforståelse, gjerne fra universitets- og forskningsmiljøer.

 • Det kreves erfaring fra planlegging, prosessledelse og prosjektledelse.

 • Det er en fordel med erfaring fra byggeprosesser i vernede bygg.

 • Erfaring med brukerkoordinering vil bli vektlagt.

 • Det kreves erfaring med budsjettering, økonomi- og virksomhetsoppfølging og rapportering.

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.

 • Det kreves relevant ledererfaring med personalansvar.


Personlige egenskaper

Vi søker en leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du er systematisk og strukturert, ser helhet og konsekvenser av beslutninger, samtidig som du er fleksibel og løsningsorientert. Dine mellommenneskelige egenskapet tillegges stor vekt, hvor evnen til god kommunikasjon og samhandling med ulike miljøer er sentral for å lykkes.


Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig, engasjert og godt fagmiljø

 • god mulighet for faglig og personlig utvikling

 • fleksibel arbeidstid

 • gode velferdsordninger

 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

 • trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes som seksjonssjef SKO 1211 i lønnsspenn kr 850.000 - 930.000 (ltr. 79 - 82. Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av erfaring og kompetanse.


Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål og attester, 

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.


Kontaktinformasjon

Leif Johnny Johannessen

Telefon: 91555072

E-post: l.j.johannessen@admin.uio.no


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern.Masterplan for UiOs eiendommer, Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og vil fra 01.01.24 bestå av fem underavdelinger: Forvaltning og virksomhetsstøtte, Campusdrift, Campusservice, Campusutvikling og Livsvitenskapsbygget mottaksprosjekt. 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Problemveien 7, 0313 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Prosjektledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingen kontakperson oppgitt
Følg firma
3804 følger dette firmaet

Problemveien 7, 0313 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 325002812
Sist endret 1. des. 2023 14:48

Rapporter annonse