Utløpt

Leiar bedriftsmarknad Luster Sparebank

Arbeidsgiver
Luster Sparebank
Stillingstittel
Leiar bedriftsmarknad
Frist
12.11.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Luster Sparebank

Noverande leiar for bedriftsmarknad går over i ei ny rolle i banken, og me søkjer etter ein ny person til stillinga. Saman med resten av teamet vil du vidareutvikle banken som ein føretrekt samarbeidspartner for både eksisterande og nye bedriftskundar.

Luster Sparebank er ein sjølvstendig bank der gode kundeopplevingar, korte avgjerdsvegar og lokal avgjerdsmynde står i sentrum. Du vil få ei sentral rolle med stor påverknad på vidare vekst og utvikling for banken, kundane våre og lokalsamfunna me er ein del av. 


Arbeidsoppgåver

 • Fagleg og administrativt ansvar for banken sin bedriftsmarknadsavdeling, herunder fagansvar for kreditt og personalansvar for avdelinga
 • Sals- og resultatansvar for avdelinga
 • Utarbeiding og oppfølging av rutinar og retningslinjer innan området, samt sikre tilfredsstillande etterleving, engasjementsoppfølging og internkontroll
 • Utvikle og forvalte kundeporteføljen til banken i tråd med banken sin strategi
 • Kunderådgjeving, sal og marknadsføring av banken sine produkt og tenester
 • Leiar for bedriftsmarknad rapporterer til banksjef og er del av leiargruppa i banken

 

Ynskjelege kvalifikasjonar

 • Høgare økonomisk utdanning
 • Relevant leiar- og arbeidserfaring
 • Kjennskap til og/eller evne til å setje seg inn i regulatoriske krav for banksektoren
 • Gode kunnskapar i bruk av relevant IT-verktøy og digitale løysingar

 

Personlege eigenskapar

Me søkjer etter ein initiativrik person med god økonomisk og forretningsmessig forståing. Du har ein relasjonsskapande personlegdom som legg vekt på god samhandling og nettverksbygging internt, mot kundar og andre viktige samarbeidspartar. Du er løysingsorientert og god til å kommunisere, og har i tillegg ei positiv innstilling som verdset godt arbeidsmiljø med lagspel og arbeidsglede. Det er ein fordel om du har kjennskap til lokalt næringsliv og rolla banken spelar i lokalsamfunna.

 

Me kan tilby

 • Ein sjeldan og unik sjanse til å vere med på å utvikle banken vidare som sjølvstendig bank, og bidra til å finne gode løysingar for både eksisterande og nye kundar
 • Ein bank som brenn for gode kundeopplevingar og positiv utvikling i bygdene og lokalsamfunna me er ein del av
 • Eit arbeidsmiljø prega av godt samhald og kultur, god stemning og stå-på-vilje
 • Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • Konkurransedyktige vilkår og gode pensjons- og forsikringsordningar

 

Ynskjer du ein av dei mest spanande næringslivsjobbane i kommunen og regionen, der gode løysingar og service til kundane står i fokus, kan dette vere det rette for deg.

 

Om arbeidsgiveren

Luster Sparebank er ein solid og sjølvstendig sparebank med målsetjing om ekspansjon og vekst. Banken har 28 tilsette og har hovudkontor i Gaupne og filial på Hafslo i Luster kommune. Banken skal vere ein god og løysingsorientert medspelar som bidreg til at både eksisterande og nye kundar kjenner økonomisk tryggleik og kan realisere sine draumar i tråd med visjonen - "Saman når me måla dine!".

Nettverk
Facebook
Sektor
Privat
Lederkategori
Leder
Sted
Øyagata 2, 6868 Gaupne
Bransje
Bank, finans og forsikring
Stillingsfunksjon
Kundeservice,
Ledelse,
Rådgivning
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

leder, bank, finans, næringsliv, bedriftsmarked

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jermund Lien Molland
Stillingstittel
Banksjef
Telefon
57 68 23 11
Mobil
90 84 83 35
Følg firma
1 følger dette firmaet

Øyagata 2, 6868 Gaupne

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 322674541
Sist endret 16. nov. 2023 14:20

Rapporter annonse