Utløpt

Avdelingsdirektør/leder stab for kommunikasjon

Arbeidsgiver
Sør-Vest politidistrikt
Stillingstittel
Avdelingsdirektør/leder stab for kommunikasjon
Frist
05.10.2023
Ansettelsesform
Fast
I Sør-Vest politidistrikt er det ledig stilling som leder for stab for kommunikasjon.

Lederen for kommunikasjonsstaben har overordnet ansvar for intern-, ekstern- og krisekommunikasjon i politidistriktet og inngår i politimesterens ledergruppe. Arbeidet er av både strategisk og operativ art, og en sentral oppgave er å gi kommunikasjonsråd til politimesteren og øvrig ledelse. Arbeidssted er politihuset i Stavanger.

Vi ser etter en leder som motiveres av å plassere politiet riktig i samfunnet og som ser muligheten til å videreutvikle politiet med forebygging som hovedstrategi. Avdelingsdirektøren samarbeider med fagkollegaer i det nasjonale kommunikasjonsnettverket i politiet.

Som leder for kommunikasjonsstaben er det spesielt viktig å ha interesse og god forståelse for prosesser som foregår i skjæringspunktet mellom forvaltning, politikk og offentlighet. Det er viktig å forstå politiets rolle i samfunnet.

Stillingen er tillagt personalansvar for de ansatte i kommunikasjonsenheten, og vedkommende må blant annet sette retning og prioritere oppgaver i lys av politidistriktets samlede behov.

Vitnemål og attester bes lagt ved den elektroniske søknaden. Søknader vil ikke bli vurdert dersom dokumentasjon mangler. Det må også legges ved godkjenning fra NOKUT for eventuell utenlandsk utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at politidistriktet når sine mål – og plasseres riktig i samfunnet – gjennom bruk av kommunikasjon
 • Bidra til å styrke den kommunikasjonsfaglige kompetansen i distriktet
 • Sikre god samhandling og kunnskapsdeling innenfor fagområdet
 • Bidra til et godt medarbeiderskap, ønsket kultur og god medarbeidertilfredshet
 • Ivareta og utvikle planverk og prosedyrer knyttet til politiets kommunikasjon både i normal drift og ved større hendelser og i kriser
 • Budsjett- og personalansvar for egen enhet, og mål- og resultatkrav på stabens ansvarsområder
 • Indirekte ledelse gjennom samarbeid og samhandling med ledere og medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Mastergrad innenfor kommunikasjonsrelevante fag eller annen relevant utdanning. Lang og relevant erfaring kan være et alternativ til mastergrad
 • Bred kompetanse og erfaring innenfor kommunikasjon
 • God kjennskap til politiets oppgaver og utfordringer
 • God resultatoppnåelse i tidligere stilling
 • Kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG jf. Sikkerhetsloven

Ønskelige:

 • Relevant lederutdanning og erfaring fra ledelse - inkludert personalledelse
 • Erfaring fra krisehåndtering
 • Erfaring fra media, gjerne ledererfaring
 • Erfaring fra å lede endrings- og utviklingsprosesser

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide under høyt arbeidspress
 • God relasjonsbygger med gode samarbeidsevner
 • Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid
 • Analytisk, resultatorientert og med god gjennomføringsevne
 • Evne til å motivere og utvikle ledere og medarbeidere

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som sko 1060 avdelingsdirektør fra kr 1005000,- brutto per år. Stillingen omfattes av politiets lederlønnsavtale som utgjør et tillegg på kr 49.600,- brutto pr. år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Sør-Vest politidistrikt har ca. 520.000 innbyggere fordelt i 29 kommuner. 23 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Vestland og 1 i Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.


Politidistriktet har ca. 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.


Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.


Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger
Bransje
Politi og sikkerhet,
PR, informasjon og kommunikasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

avdelingsdirektør;kommunikasjon

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Hans Vik
Telefon
51 89 91 64
Følg firma
581 følger dette firmaet

Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger

Annonseinformasjon

FINN-kode 320612006
Sist endret 21. sep. 2023 14:02

Rapporter annonse