Ønsker du å bidra til å utvikle norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i en ny og mer krevende tid?

Arbeidsgiver
Forsvarsdepartementet
Stillingstittel
Underdirektør - nestleder
Frist
12.06.2023
Ansettelsesform
Fast
Stillingstittel

I avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Forsvarsdepartementet, seksjon for sikkerhetspolitisk analyse er det ledig en fast stilling som underdirektør/nestleder. Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Seksjon for sikkerhetspolitisk analyse har ansvar for å gjennomføre politikkutredninger, analysere langsiktige sikkerhetspolitiske trender og strategiske utviklingstrekk. Seksjonen er ansvarlig for å utvikle det konseptuelle grunnlaget for norsk sikkerhetspolitikk, og bidra til departementets langtidsplanarbeid. Seksjonen har også et særlig ansvar for sikkerhetspolitikk i nordområdene og for å følge den sikkerhets- og forsvarspolitiske utviklingen i Russland og Kina, samt forvalte det begrensede bilaterale forsvarssamarbeidet med Russland og utvalgte land i Asia. I tillegg dekker porteføljen forsvars- og sikkerhetspolitisk forskning og utvikling (FOU) og konvensjonell rustningskontroll.

 

Arbeidsoppgaver

Underdirektøren vil sammen med seksjonssjefen lede seksjonens arbeid. Stillingen innebærer utstrakt kontakt og koordinering med andre seksjoner og avdelinger i departementet, så vel som med eksterne aktører både nasjonalt og internasjonalt. Det må påregnes administrative oppgaver og noe reisevirksomhet.


Kvalifikasjoner og egenskaper 

Du må ha

 • relevant fullført mastergrad fra høyskole eller universitet
 • erfaring fra norsk og internasjonal sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • kjennskap til internasjonalt sikkerhets- og forsvarssamarbeid
 • god kjennskap til Forsvaret og forsvarssektoren
 • erfaring fra analyse- og utredningsarbeid
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Du bør ha

 • relevant ledererfaring og/eller prosjektledererfaring
 • erfaring fra offentlig virksomhet (departement eller etat/direktorat)

Egenskaper 

 • analytiske evner
 • trives med å motivere andre og er pådriver for en delings- og læringskultur
 • trives i en rolle med å behandle komplekse problemstillinger i et høyt tempo og med høy faglig kvalitet
 • skaper tillit, er en relasjonsbygger, har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert 
 • har høy integritet og høy etisk standard

 

Søkeren må kunne arbeide i tråd med forsvarssektorens verdier: åpenhet, vidsyn, respekt, ansvar, mot. Se her  (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forsvarssektorens-verdigrunnlag/id2886672/?ch=1)for forsvarssektorens verdigrunnlag.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av søkerne.


Vi tilbyr
 • en spennende stilling med muligheter for å bidra til analyse og politikkutvikling
 • stillingen lønnes som underdirektør (stillingskode 1217) med lønn kr 777 900 - 919 200 avhengig av utdanning og tidligere arbeidserfaring. Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse som gir medlemskap (https://spk.no/Medlemskap-i-SPK/) med gode låne-, pensjons- og forsikringsordninger.
 • et dynamisk arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og gode muligheter for faglig utvikling
 • arbeidssted sentralt på Akershus festning
 • fleksibel arbeidstid og sommertid
 • muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til treningsanlegg

 Annen informasjon

Forsvarsdepartementet ønsker at arbeidsstyrken avspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Alle som tilsettes i Forsvarsdepartementet må kunne oppnå sikkerhetsklarert på minimum nivå HEMMELIG (nasjonal sikkerhetsklarering) og SECRET (NATO sikkerhetsklarering). En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte. Mer informasjon om vilkår for sikkerhetsklarering finner du på  Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. (https://nsm.no/)

For denne stillingen nå du kunne oppnå sikkerhetsklarering på nivå STRENGT HEMMELIG/NATO COSMIC TOP SECRET.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Nina Borgen, tlf. 41 50 09 90 eller på epost til nina.borgen@fd.dep.no

Søknad og oppdatert CV med relevante attester og vitnemål sendes elektronisk via lenke nederst på denne siden.

For mer informasjon om Forsvarsdepartementet klikk her (https://www.regjeringen.no/no/dep/fd/id380/)

 


Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.

Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Om arbeidsgiveren

Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner har ansvaret for håndteringen av sikkerhetspolitiske spørsmål samt for departementets internasjonale virksomhet og relasjoner på det sikkerhetspolitiske området. Dette innebærer blant annet ansvar for å utvikle nasjonale sikkerhetskonsepter, analysere sikkerhetspolitiske trender og risikobildet, utvikle og koordinere FDs politikk vedrørende bilaterale, regionale og internasjonale sikkerhetspolitiske spørsmål, utarbeide samarbeidsavtaler samt å ivareta og koordinere Norges relasjon til NATO, EU og FN innenfor ansvarsområdet. Avdelingen forbereder, iverksetter og følger opp regjeringsbeslutninger om nasjonale og internasjonale operasjoner og ivaretar rammene for den strategiske styringen av forsvars- og beredskapsplaner, øvingsaktivitet, Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementets faglige styring av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Avdelingen har også ansvar for utvikling og styring av operativt ambisjonsnivå, forebyggende sikkerhet i sektoren samt for videreutvikling av totalforsvaret og sivil-militært samarbeid. Avdelingen har videre ansvar for å organisere, lede og koordinere FDs krise- og episodehåndtering samt ivareta overordnet faglig ansvar for internasjonal og operasjonell rett, inkludert at de juridiske forhold knyttet til operasjoner ivaretas

 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Glacisgata 1, 0150 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon,
Forsvar og militær,
Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Samfunnsviter,
Jurist
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

forsvarspolitikk, sikkerhetspolitikk, underdirektør, ledelse, forsvar

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Nina Borgen
Stillingstittel
avdelingsdirektør
Telefon
415 00 990
Følg firma
1090 følger dette firmaet

Glacisgata 1, 0150 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 304759235
Sist endret 26. mai 2023 16:20

Rapporter annonse