Seksjonsleiar

Arbeidsgiver
Helse Førde
Stillingstittel
Seksjonsleiar
Frist
09.07.2023
Ansettelsesform
Fast

Lab. medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB) er ei fellesavdeling på tvers av sjukehusa i Helse Førde med seksjonar i Førde, Lærdal og på Nordfjordeid. LMBB er ei viktig og sentral avdeling i Helse Førde, og bidrar døgnet rundt med analyser av høg kvalitet slik at både sjukehusavdelingar og legekontor kan sikre riktig diagnose og god pasientbehandling.

Helse Førde er godt i gang med å bygge Nye Førde sjukehus, og laboratoriet har i samband med dette nyleg gjennomgått ei større ombygging. Med våre framtidsretta lokaler med moderne analyseinstrument, pågåande installasjon av automasjonsløysing og tette samarbeid med andre laboratorium i Helse Førde, går vi inn i ein spennande periode med mål om å auke kvaliteten på tenestene vi levere.

Personalet i avdelinga har høg kompetanse og består i hovudsak av bioingeniørar, men og av helsesekretærar, overlegar og sjukepleiar. Avdelinga har i dag eit godt kvalitetsstyringssystem og tilhøyrande kompetanse, og har eit mål om å søkje akkreditering for våre tenester innan 2025.

Stillinga som seksjonsleiar vil innehalde mykje personal-, rekruttering- og utviklingsarbeid i seksjonen.

Vi søkjer deg som kunne tenke seg å bli den nye seksjonsleiaren ved LMBB i Førde. Du er ein tydeleg, handlekraftig og positiv leiar, som er flink til å koordinere og følgje opp prosessar. Ei erfaren leiargruppe står klar til å hjelpe deg, men har og forventningar om at du er ein pådrivar i både faget og kvalitetsarbeid i avdelinga. Du kan ta til i stillinga 21.08.2023, eller etter avtale. Skulle du ha spørsmål om stillinga må du gjerne ta kontakt. Bli med oss i LMBB.

Førde sentralsjukehus ligg i Vestland fylke, Sunnfjord kommune. Her er typisk vestlandsnatur med flott turterreng i nærområde.
Les meir om Helse Førde og Sunnfjord kommune.

Arbeidsoppgåver

 • Har det daglege driftsansvaret av seksjonen
 • Skal styre og utvikle seksjonen innan fag-, kvalitet - og personalområdet
 • Budsjettansvar og økonomioppfølging
 • Samarbeide med dei andre seksjonsleiarane med planar og målsetningar i avdelinga
 • Seksjonsleiar er stedfortredar for avdelingssjef

Kvalifikasjonar

 • Bioingeniør eller anna relevant utdanning frå høgskule /universitetsnivå
 • Fordel med erfaring frå medisinske laboratorium
 • Erfaring/utdanning innan leiing blir vektlagt
 • God IKT kunnskap
 • Må meistre godt norsk både skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Ansvarsfull, nøyaktig og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å motivere medarbeidarar til utvikling og endring
 • Nytenkjande, løysingsorientert og endringsvillig
 • Interesse for kvalitets- og forbetringsarbeid

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Spennande og ansvarfulle oppgåver
 • Eit engasjert og godt arbeidsmiljø med kompetente og stolte medarbeidarar
 • Høgt fagleg nivå
 • Opplæring/leiarutvikling

Mangfaldserklæring
Helse Førde HF ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Om arbeidsgiveren

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på over 3,2 milliardar kroner og er den største verksemda i Sogn og Fjordane. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. 


Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønskjer å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Svanehaugvegen 2, 6812 Førde
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Bioingeniør,
Ledelse

Nøkkelord

leder, seksjonsleder, leiar

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Robin-Andre Sørland
Stillingstittel
Avdelingssjef
Telefon
918 25 148
Følg firma
49 følger dette firmaet

Svanehaugvegen 2, 6812 Førde

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 304748484
Sist endret 26. mai 2023 14:34

Rapporter annonse