Avdelingssjef MOBA

Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Stillingstittel
Avdelingssjef MOBA
Frist
18.06.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger HF

Vi søker ny avdelingssjef til vår mottaks-, observasjons- og behandlingsavdeling MOBA.

Avdelingen består av et av landets største akuttmottak med tilhørende skadepoliklinikk, observasjonspost med tilhørende tverrfaglig enhet for akutt rus/psykiatri/somatikk samt diagnostisk senter med sengepost og poliklinikk. I forbindelse med overgang til nytt sykehusbygg på Ullandhaug er avdelingen igang med flere endringsprosesser, både organisatoriske og med tanke på arbeidsprosesser. Er du den rette til å lede våre kompetente medarbeidere i dette spennende arbeidet?

Noen eksempler på endringer og utvikling som er på gang: Avdelingen er godt i gang med å utdanne og nyttiggjøre seg legespesialiteten akutt- og mottaksmedisin. Flere pasientgrupper skal få akuttvurdering i akuttmottak. Observasjonsposten skal videreutvikles og utvides med tettere samarbeid med flere faggrupper, som f.eks. kardiologi, gastrokirurgi og traumatologi. Samhandling i hele behandlingskjeden fra hjem og primærhelsetjeneste via prehospitale tjenester til sengeposter, spesialavdelinger og støttefunksjoner skal ytterligere forsterkes og effektiviseres.

Vi søker deg som er en samlende, synlig og trygg leder. Du har stor gjennomføringsevne, og skaper resultater i samarbeid med andre. Du vil få helhetlig og enhetlig ansvar for virksomheten innenfor avdelingen. Avdelingssjefen er en del av klinikkens ledergruppe og rapporterer til klinikksjef.

Vi planlegger intervju i uke 26, etter nærmere avtale med kandidatene. Tiltredelse etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for daglig drift og utvikling av avdelingen, dette innebærer ansvar for personal, budsjett, aktivitet, fag og kvalitet samt fastsette mål
 • Ansvar for å tilrettelegge for faglig utvikling, forskning, pasientsikkerhetsarbeid og HMS
 • Ansvar for å utvikle ledelse, og sikre utviklingen av egen ledergruppe på en slik måte at helhet, pasientforløp og et godt arbeidsmiljø ivaretas i alle avdelingens enheter
 • Ansvar for å videreutvikle tverrfaglig samarbeid, både mellom faglige spesialiteter og mellom profesjonene
 • Skal være en pådriver for utvikling av helhetlige og effektive pasientforløp både innad i avdelingen og i samarbeid med resten av sykehuset og andre eksterne aktører
 • Ansvar for MOBA sin rolle ved beredskapssituasjoner - avdelingssjefen er en del av operativ beredskapsledelse
 • Ansvar for at de økonomiske rammene overholdes
 • Er en del av klinikkens ledergruppe, har medansvar for at klinikken når sine mål og drives innenfor vedtatte myndighetskrav, godkjente kvalitetsnormer og vedtatt fullmaktsstruktur

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen helse på bachelor- eller mastergradnivå
 • God kjennskap til drift av akuttmottak, skadepoliklinikk og observasjonspost
 • Reell og/eller formell lederkompetanse vil bli vektlagt
 • Erfaring fra lederjobb i spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra beredskapsarbeid
 • Erfaring fra forbedringsarbeid og forskning vil bli vektlagt
 • God kjennskap til lov og avtaleverk i arbeidslivet
 • Gode resultater fra drift
 • God skriftlig kommunikasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Forståelse for betydningen av teamarbeid mellom ulike fag og profesjoner
 • Evne til strategisk og langsiktig tenkning
 • Evne til helhetlig tenkning og god gjennomføringsevne
 • Fleksibel væremåte, evner å håndtere skiftende situasjoner
 • Evne til å motivere og engasjere

Vi tilbyr

 • Spennende lederoppgaver
 • Høyt faglig nivå
 • Varierte oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsording
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Om arbeidsgiveren

 


Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 


Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4019 Stavanger
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Helsepersonell

Nøkkelord

avdelingssjef, MOBA, fast, leder, ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anita Sandmo Lyngøy
Stillingstittel
Klinikksjef mottaksklinikken
Telefon
901 82 738
Følg firma
1063 følger dette firmaet

Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4019 Stavanger

Annonseinformasjon

FINN-kode 304737100
Sist endret 26. mai 2023 13:07

Rapporter annonse