Vil du lede sikkerhets- og beredskapsarbeidet hos oss?

Arbeidsgiver
Helse- og omsorgsdepartementet
Stillingstittel
Avdelingsdirektør i Seksjon for sikkerhet og beredskap
Frist
09.06.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Vi styrker vår organisering på beredskapsfeltet

Departementet har vært gjennom en krevende periode med pandemihåndtering og styrker nå sin organisering på beredskapsfeltet, bl.a. ved etablering av ny seksjon for sikkerhet og beredskap (SSB). Seksjonen skal lede og koordinere arbeidet med å styrke sikkerhets- og beredskapsarbeidet i departementet, i helse- og omsorgssektoren og det tverrsektorielle samarbeid med blant annet justis- og forsvarssektoren.

Stillingen inngår i Administrasjonsavdelingens ledergruppe. Avdelingen har ansvar for fellesoppgaver og koordinering i departementet, internasjonalt helsesamarbeid og helseberedskap. Avdelingen består for øvrig av seksjon for økonomi, dokumentasjon og IKT, seksjon for internasjonalt samarbeid og seksjon for HR.


Ansvar og oppgaver som ligger til stillingen

Departementets ansvar på beredskapsfeltet er omfattende og inkluderer atomberedskap, pandemiberedskap, sivilt-militært samarbeid, forsyningssikkerhet og beredskapsorganisering i helse- og omsorgssektoren. Arbeidet med en egen stortingsmelding om helseberedskap står nå sentralt og vil, sammen med rapportene fra Koronautvalget, Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen legge grunnlag for nødvendige justeringer i organisering, prioriteringer og ressursbruk på helseberedskap fremover. Til stillingen ligger ledelse av departementets beredskapsvaktordning, HODs krisestab og sentral rolle som tilrettelegger for departementets ledelse ved krisehåndtering. 


Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Du må

 • ha relevant høyere utdanning på masternivå
 • ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • ha brede kunnskaper om nasjonal krisehåndtering og helseberedskap
 • ha bred erfaring med sikkerhets - og beredskapsarbeid
 • kunne representere departementet utad nasjonalt og internasjonalt
 • ha forvaltningserfaring og god rolleforståelse

Vi ser etter deg som

 • er en tydelig og trygg leder med sterk gjennomføringsevne og som skaper resultater av høy kvalitet
 • har erfaring med operativ kriseledelse på strategisk nivå og med tilrettelegging av beslutninger
 • har gode samarbeidsevner og evne til relasjonsbygging
 • er en raus og omgjengelig person
 • har evne til å forankre beslutninger i organisasjonen og med eksterne aktører
 • er strukturert og med evne til strategisk tenkning
 • er initiativrik og utviklingsorientert

Personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt. Det stilles krav om sikkerhetsklarering på nivå Strengt Hemmelig.


Vi tilbyr
 • Svært dyktige og erfarne medarbeidere og arbeidsområder med spennende utviklingsmuligheter.
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetanse og engasjement.
 • Gode kontorlokaler midt i Oslo sentrum.
 • 5 ukers ferie, fleksitidsordning og gode velferdsordninger.
 • Vi er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer ansatte ryddige arbeids- og tjenesteforhold.

Lønn: Kr 850 000 - 1.200.000. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

2 % innskudd til Statens pensjonskasse blir trukket fra lønnen. Medlemskapet er en av de beste pensjonsordningene i landet, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.


Vil du vite mer?

Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kan du ta kontakt med ekspedisjonssjef Ole T. Andersen, tlf. 970 06 103.


Slik søker du

Send søknad elektronisk via lenken "Søk stillingen" nederst på siden til JobbNorge.no. Legg ved vitnemål og eventuelle attester, og legg inn opplysninger til din CV.

Alle dine personopplysningar blir tatt vare på i samsvar med GDPR.

Unntak fra offentlig søkerliste

I samsvar med offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.


Mangfold og inkludering i Helse- og omsorgsdepartementet

Vi er opptatte av mangfold, og mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker å være en arbeidsgiver som speiler folket, og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å medvirke til enda bedre oppgaveløsing. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi har et personalpolitisk mål om å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid eller utdanning i lengre tid, og vi legger til rette arbeidsforholdene om det trengs.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil se positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0).

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingen i jobbsøkerportalen gir grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter


Om arbeidsgiveren

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at folk får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Departementet har ansvar for folkehelsepolitikken og primærhelse- og spesialisthelsetjenesten, inkludert e-helse, helserett og eierskapsforvaltning av helseforetakene.

Departementet har 250 ansatte. Les mer om oss på regjeringen.no.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Teatergata 9, 0180 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Annonseinformasjon

FINN-kode 304734508
Sist endret 30. mai 2023 13:21

Rapporter annonse