Utløpt

Leder ved RELIS Sør-Øst 

Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Stillingstittel
Seksjonsleder/Leder
Frist
21.05.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus (OUS) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling .

Avdeling for farmakologi er organisert i Klinikk for laboratoriemedisin. Avdelingen omfatter farmakologisk kompetanse og virksomhet både ved OUS og ved medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Hovedoppgavene til Avdeling for farmakologi er, gjennom diagnostikk, forskning, utvikling, innovasjon og rådgivning, å understøtte optimal legemiddelbehandling og å bidra i arbeidet med å forebygge misbruk av rus- og dopingmidler. Avdelingen har ca. 135 årsverk fordelt på åtte seksjoner, hvorav RELIS Sør-Øst utgjør en av disse seksjonene. Leder for RELIS Sør-Øst er således seksjonsleder i Avdeling for farmakologi.

Regionalt legemiddelinformasjonssenter Sør-Øst (RELIS Sør-Øst) er ett av fire regionale legemiddelinformasjonssentre i Norge som tilbyr helsepersonell produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Senteret holder i dag til på Ullevål Sykehus.

RELIS veileder helsepersonell om legemiddelbruk, overvåker bivirkninger og ivaretar en publikumstjeneste rettet mot gravide og ammende. Undervisning og faglige utredninger inngår i senterets virksomhet, og i samarbeid med kliniske farmakologer i avdelingen tilbys kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP). Det er ønskelig å øke senterets innsats innen forskning.

RELIS Sør-Øst har totalt ca. 15 årsverk fordelt mellom farmasøyter og leger, herunder to stillinger for leger i spesialisering. RELIS er eksternt finansiert gjennom Statens legemiddelverk, som også er oppdragsgiver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.

I forbindelse med Nye OUS står avdelingen overfor større endringer, både når det gjelder organisering og lokalisering av virksomheten. Store deler av avdelingen, inkludert RELIS Sør-Øst, skal flytte til nye, moderne lokaler i Livsvitenskapsbygget fra 2027. Tilrettelegging og gjennomføring i forbindelse med dette vil være en viktig del av lederoppgavene også for leder av RELIS-Sør-Øst.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • skal ha helhetlig ansvar for virksomheten, inkludert fag-, personal- og økonomiansvar
 • skal lede det daglige arbeidet ved senteret
 • skal sørge for at RELIS Sør-Øst videreutvikler sine tjenester og sin kompetanse i tråd med forventninger og behov
 • skal delta i den nasjonale ledergruppen for RELIS
 • skal samhandle og rapportere til Statens legemiddelverk
 • skal inngå i Avdeling for farmakologis ledergruppe og være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle avdelingen i henhold til overordnede mål og strategier, inkludert den forestående omstillingsprosessen i forbindelse med planlagt flytting til Livsvitenskapsbygget
 • skal samhandle og rapportere til avdelingsleder ved avdeling for farmakologi

Stillingens ansvarsområde kan endres dersom omstillingsarbeid og endrede rammebetingelser skulle gjøre det nødvendig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på høyskole/universitetsnivå (minimum masternivå), fortrinnsvis innen seksjonens virksomhetsområde (farmasøyt eller lege)
 • Relevant spesialisering eller videreutdanning vektlegges, doktorgrad er ønskelig
 • Utdanning innen faglig, administrativ og personalmessig ledelse er ønskelig.
 • Dokumenterbare resultater fra tidligere lederstillinger er ønskelig. Vi vektlegger evne til god personalledelse, medarbeidertilfredshet, god planleggings- og gjennomføringsevne, økonomistyring og budsjettoppfølging, samt erfaring fra omstillingsprosesser
 • God organisasjonsforståelse og kunnskap om offentlig forvaltning
 • Interesse for og erfaring fra forskning og utviklingsarbeid er ønskelig
 • Søker må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig

Ønskede personlige egenskaper

 • Du utvikler mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning
 • Du gir dine medarbeidere en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder dem fokusert på målene
 • Du samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter andre for å nå fastsatte mål
 • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte; snakker med autoritet og overbevisning; presenterer på en effektiv måte
 • Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer; utfører planer med engasjement og utholdenhet og oppnår kvalitetsmessig gode resultater
 • Du skaper en stabil og bekreftende atmosfære, støtter og oppmuntrer dine medarbeidere når det oppstår problemer, er stødig og til å stole på

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo med et trygt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå

Vi ber om at ønskede kvalifikasjoner adresseres punktvis i søknadsteksten, og at det for øvrig kommenteres på andre momenter som anses relevant. Det vil bli benyttet testverktøy i seleksjonsprosessen for sammenligning av aktuelle kandidater opp mot personlige egenskaper.

  Om arbeidsgiveren

  Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

  Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

  Sektor
  Offentlig
  Lederkategori
  Leder
  Sted
  Kirkeveien 166, 0450 Oslo
  Bransje
  Helse og omsorg
  Stillingsfunksjon
  Ledelse

  Nøkkelord

  Ledelse, RELIS, legemiddelinformasjon, farmakologi, helse

  Spørsmål om stillingen

  Kontaktperson
  Berit Muan
  Stillingstittel
  Avdelingsleder
  Telefon
  45 04 32 60
  Følg firma
  4380 følger dette firmaet

  Kirkeveien 166, 0450 Oslo

  Annonseinformasjon

  FINN-kode 299792174
  Sist endret 3. mai 2023 13:18

  Rapporter annonse