Utløpt

Vil du skape en arbeidsplass, bygge organisasjon og trygge fremtiden til Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens?

Arbeidsgiver
Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens
Stillingstittel
Sekretariatsleder
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Fast

Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens er Norges største organisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære. PKI har som formål å jobbe for et helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for alle som lever med kjønnsinkongruens i Norge.

Vårt mål er et helsevesen der alle som har behov for kjønnsbekreftende behandling får den hjelpen de trenger, innen rimelig tid og uavhengig av faktorer som ikke-binær identitet, seksuell praksis eller urelaterte diagnoser. Vi jobber for et helsetilbud som er desentralisert, tilgjengelig og basert på brukermedvirkning, respekt og forankret i internasjonal forskning.

Nå vokser organisasjonen i antall medlemmer, prosjekter og oppgaver. Vi trenger noen som kan drifte organisasjonen, lede ansatte, støtte lokalt tillitsvalgte og bygge et godt fundament for videre utvikling av PKI - Her kommer du inn!


Hva skal gjøres?

Som sekretariatsleder blir du en viktig ressurs i PKI, som vil arbeide tett sammen med styret og styreleder. Sekretariatsleder vil ha arbeidsgiveransvar for å lede heltids- og prosjektansatte i tråd med beslutningene som tas i sentralstyret.

PKI trenger deg som kan søke og sikre finansiering til organisasjonens drift, aktiviteter og prosjekter, samt ta ansvar for rapportering til tilskuddsyterne.

Den første tiden vil du også få oppgaver som handler om å skape et helt nytt arbeidsfellesskap, og følge opp og være med på å bygge solide fylkeslag rundt om i hele landet. Du vil tilrettelegge for lokal aktivitet, politisk påvirkning og kurse tillitsvalgte i å ha verv i PKI.


Hvem er du?

Du kan lede mennesker profesjonelt og verdibasert, du er god på kommunikasjon og samarbeid. Du er velorganisert og har økonomisk teft. Du tar med deg erfaring fra ideelle organisasjoner og/eller lokallagsarbeid. Du ser verdien av frivillighet og kan mobilisere og aktivisere mennesker, og du er en som motiverer.

Du er opptatt av forankring, og du er god på å delegere. Du håndterer travle dager og varierte arbeidsoppgaver godt, og du vet hvordan du skal prioritere de viktigste oppgavene når det er mye å gjøre. Når det blir hektisk, skaper du ro. 


Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr et støttende, hyggelig og fleksibelt arbeidsmiljø med muligheter for å lære og utvikle seg. Du vil få tilbud om kurs som er relevante for stillingen.

Du får vært med på å lede laget som skal endre samfunnet i positiv retning sammen med engasjerte og dyktige kollegaer, tillitsvalgte og frivillige. Du får reise rundt i landet for å holde og lede møter, gjennomføre arrangementer og samlinger.

Du kan ha arbeidsplassen din enten i Bergen eller Oslo, og vi tilbyr også muligheten til å jobbe hjemmefra etter avtale.


En oppstilling av sentrale arbeidsoppgaver

? Ansvar for økonomistyring og økonomioppfølging i henhold til vedtatte rammer.

? Arbeidsgiver -og personalansvar for ansatte i PKI

? Føre oversikt over PKI sine prosjekter

? Samordne innkjøp av IT-konsulenttjenester inklusive digital sikkerhet, ivaretakelse av PKIs medlemsregister, og digitale verktøy for intern samordning.

Det forventes at du kan sette deg inn i de digitale verktøy som brukes i PKI, herunder Tripletex, Discord, Google Drive, og kan sette seg inn i eventuelt nye digitale verktøy.

?   Sekretær for styret

? Følge opp lokallagene og støtte dem administrativt, og organisere en årlig samling


Du bør ha:

? Erfaring fra organisasjonsarbeid - fortrinnsvis fra helse/ LHBTIQ+ organisasjoner.

? Relevant utdanning innen økonomi, ledelse, personalansvar - eller tilsvarende realkompetanse.

? Erfaring med å utarbeide søknader til nasjonale støtteordninger, og erfaring med rapportering.


I tillegg er det en fordel hvis du har:

? Erfaring med å bistå med å følge opp lokallagsarbeid.

? Kunnskap om og kjennskap til kjønns- og seksualitetsmangfold og minoritetskompetanse


Hva slags stilling er dette?

Sekretariatsleder er en særskilt uavhengig stilling. Dette er en lederstilling med høy grad av ansvar.

Stillingen er 100% og lønnes etter statens satser. Avhengig av utdannelse, erfaring og relevant kompetanse innplasseres stillingen mellom lønnstrinn 55-64.

Kvelds- og helgearbeid, samt reising må medregnes. Stillingen kan være i Oslo eller Bergen. Ved ansettelse i Bergen må du ha mulighet til å reise ofte.


Når kan du begynne? 

Snarest mulig eller etter avtale.


Lurer du på noe?

Da håper vi at du ikke nøler med å ta kontakt! Vi vil vurdere søknader fortløpende, og frem til søknadsfrist 12. mai. Førstegangsintervjuer vil finne sted etter dette.

Spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til leder i PKI, Isak Bradley, på e-post soknad@pkinorge.no eller tlf. 47205290


Vi ønsker søkere som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen på tvers av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, etnisitet, seksuell orientering og funksjonsevne. 

Vi oppfordrer særlig melaninrike og/eller personer med funksjonsvariasjoner til å søke. PKI vil i intervjuprosessen spørre om du har behov for tilrettelegging av arbeidsplassen, slik at vi skal kunne imøtekomme disse. 


Søknad med CV sendes innen 12.05.2023 på e-post til soknad@pkinorge.no og merkes "Søknad Sekretariatsleder". Det er også mulig og søke på denne stillingen gjennom finn.no "søk her".

Attester og vitnemål vil bli etterspurt ved eventuelt intervju. Intervjuer vil bli gjennomført i uke 21 og 22. Styret vil tilby stilling til kandidat innen 31. mai.


Siden vi er en organisasjon som jobber spesifikt for og med personer med kjønnsinkongruens og barn og unge vil vi be kandidaten vi ansetter om å fremvise forenklet politiattest.

Om arbeidsgiveren

Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens er Norges største organisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære.

PKI har som formål å jobbe for et helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for alle som lever med kjønnsinkongruens i Norge.

Vårt mål er et helsevesen der alle som har behov for kjønnsbekreftende behandling får den hjelpen de trenger, innen rimelig tid og uavhengig av faktorer som ikke-binær identitet, seksuell praksis eller urelaterte diagnoser. Vi jobber for et helsetilbud som er desentralisert, tilgjengelig og basert på medbestemmelse, respekt og forankret i internasjonal forskning.

Nå vokser organisasjonen i antall medlemmer, prosjekter og oppgaver. Vi trenger noen som kan drifte organisasjonen, lede ansatte, støtte lokalt tillitsvalgte og bygge et godt fundament for videre utvikling av PKI.

Nettverk
Facebook
Sektor
Organisasjoner
Lederkategori
Leder
Sted
Strandgaten 6, 5013 Bergen
Hjemmekontor
Delvis hjemmekontor
Bransje
Helse og omsorg,
Ideelle organisasjoner
Stillingsfunksjon
Ledelse
Arbeidsspråk
Norsk,
Engelsk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Isak Bradley
Stillingstittel
Leder
Mobil
472 05 290
Følg firma
6 følger dette firmaet

Strandgaten 6, 5013 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 298984126
Sist endret 28. mai 2023 14:24

Rapporter annonse