Utløpt

Space Norway søker Leder kommunikasjon og samfunnskontakt

Arbeidsgiver
Space Norway AS
Stillingstittel
Leder kommunikasjon og samfunnskontakt
Frist
23.04.2023
Ansettelsesform
Fast

Space Norway AS er et heleid statlig aksjeselskap, som eier, utvikler og forvalter romrelatert infrastruktur som dekker viktige nasjonale brukerbehov, og på den måten bidrar til verdiskaping i norsk næringsliv. Selskapet benytter systeminnsikt, teknologiforståelse og forståelse av brukerbehov, og kombinerer dette med mulighetene teknologien gir til å utvikle rominfrastruktur som samfunnet har behov for.

Selskapet er i en vekstfase, og vi søker derfor nå etter en engasjert og samfunnsinteressert kandidat til den nyopprettede stillingen som Leder kommunikasjon og Samfunnskontakt i Space Norway.

 

Om stillingen

Vår nye leder for kommunikasjon og samfunnskontakt får det overordnede ansvaret for Space Norways mediekontakt, næringspolitikk, myndighetskontakt og omdømmearbeid. Et viktig ansvarsområde vil være å jobbe tett med konsernledelsen og støtte denne i all strategisk og operativ kommunikasjon, krise- og hendelseshåndtering inkludert. Stillingen er nyopprettet, uten personalansvar, så vår nye leder for området vil måtte forvente ansvarsområder av variert karakter. Fra strategisk kommunikasjon til ansvar og oppgaver av mer praktisk art. Rette vedkommede må kunne se muligheter og trives i dette spennet.

Du vil organisatorisk være en del av konsernstaben, men vil i kommunikasjonsfaglige spørsmål rapportere til administrerende direktør.

 

Et utvalg av viktige ansvarsområder:

 • Ansvar for kommunikasjon og samfunnskontakt
 • Utvikle konsernets omdømme- og kommunikasjonsstrategi
 • Utarbeidelse av års- og bærekraftsrapporter
 • Bidra til å utvikle ledergruppens kommunikasjonskompetanse
 • Nettverksbygging mot relevante miljøer nasjonalt og internasjonalt
 • Håndtere presse- og mediehenvendelser
 • Være en del av kriseledelsen
 • Ansvarlig for selskapets hjemmeside, intranett og SoMe- kanaler

 

Kandidatprofil

Vi søker en erfaren og offensiv kollega, som er en driver innenfor kommunikasjonsområdet. En "doer", men som evner å tenke strategisk så vel som operativt. Interesse og forståelse for det offentlige Norge er en forutsetning for å lykkes, så god rolleforståelse og innsikt i forvaltning og offentlige prosesser mener vi bør være fremtredende styrker hos aktuelle kandidater. Det samme med varierte erfaringer, fra både strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid. Vedkommende må videre kunne jobbe selvstendig, være løsningsorientert, og ha evne til å jobbe under press og med korte tidsfrister. 

 

Aktuelle kandidater bør kjenne seg igjen i flertallet av følgende kriterier:

 • Høyere relevant utdannelse, gjerne innenfor media/kommunikasjon/journalistikk
 • Bred kommunikasjonsfaglig erfaring, inkludert strategisk og operativ kommunikasjon og krisekommunikasjon
 • Erfaring fra selskap i skjæringspunktet mellom forretningsmessig og offentlig virksomhet
 • Politisk teft og god forståelse for samspillet mellom politikk, fag og forvaltning, spesielt innenfor områdene for nordområdepolitikk, utenriks- og sikkerhetspolitikk, samfunnssikkerhet og forsvarspolitikk
 • Erfaring med å utvikle og gjennomføre kommunikasjonsstrategi
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Hvorfor velge Space Norway og denne muligheten?

Riktig kandidat tror vi motiveres av selskapets samfunnsviktige betydning, og av rollens innhold og utfordringer, spesielt i å formidle de operative mulighetene teknologien åpner for. Videre vil vi trekke fram følgende:

 • Organisasjon med åpenhet og gjensidig tillit til hverandres kompetanse og til den enkeltes bidrag til selskapets utvikling
 • Sentral rolle i et konsern med store, innovative og spennende prosjekter
 • Mulighet for å bidra til oppbygging og videreutvikling av et selskap med langsiktig perspektiv
 • Samfunnsmessig rolle/ bidra til å løse statlige samfunnsoppgaver, også i et internasjonalt perspektiv
 • Miljø for innovativ tenkning
 • Viktig aktør i Norges satsning i nordområdeneSpace Norway AS gjennomfører en rekke romrelaterte prosjekter til nytte for norske samfunnsaktører i årene fremover. For den rette personen vil stillingen på sikt derfor kunne gi utvidete og interessante ansvarsområder. Selskapets ledelse er opptatt av mangfold, og kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Arbeidssted ved Skøyen i Oslo, men arbeidet vil i perioder kunne medføre noe reisevirksomhet.

Rominfrastruktur inngår i samfunnsviktige og samfunnskritiske anvendelser og søkere må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt Frode Bjørnæs i Hartmark Executive Search på tel. 958 24 529/ frode@hartmarkexecutive.no

Alle henvendelser behandles fortrolig, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Søknadsfrist: 23. april

Om arbeidsgiveren

Space Norway er en satellittoperatør som utvikler, eier og opererer romsystemer for viktige norske samfunnsbehov. Space Norway er 100% statlig eiet og utgjør en sentral del av statens aktiviteter og eiendeler innenfor romsektoren. Sentrale virksomhetsområder er utvikling og etablering av satellittbasert bredbånd i Arktis, med forventet oppskyting av to satellitter til høy-elliptisk bane tidlig i 2024. Utvikling av en test- og demonstrasjonssatellitt og ny teknologi for radarbasert havovervåking med forventet oppskyting medio 2025. Bakkestasjonsvirksomhet via det felleskontrollerte selskapet KSAT, samt eierskap og drift av strategisk sjøfibersamband mellom Norge og Svalbard. Videre opererer konsernet en flåte av AIS-satellitter på vegne av Kystverket. Konsernregnskapet for 2022 viser sum driftsinntekter på NOK 883 millioner, sum eiendeler på NOK 4,8 milliarder og en ordrebok for leveranse av rominfrastruktur på noe over NOK 9 milliarder. Selskapet drives på forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen av 2022 hadde selskapet med heleide datterselskap 48 ansatte, hvorav 7 har arbeidssted Tromsø.

Nettverk
LinkedIn
Sektor
Privat
Lederkategori
Direktør
Sted
DRAMMENSVEIEN 165, 0277 Oslo
Bransje
Telekommunikasjon,
Forsvar og militær,
PR, informasjon og kommunikasjon
Stillingsfunksjon
Forretningsutvikling og strategi,
Ledelse,
PR og informasjon

Nøkkelord

Strategisk kommunikasjon, Konsern, Forsvar, Politikk, Kommunikasjon

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Frode Bjørnæs
Stillingstittel
Managing Partner
Telefon
958 24 529
Nettverk
LinkedIn
Følg firma
1328 følger dette firmaet

DRAMMENSVEIEN 165, 0277 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 297354287
Sist endret 24. apr. 2023 00:12

Rapporter annonse