Utløpt

Space Norway søker Konserndirektør jordobservasjon og sjøsikkerhet

Arbeidsgiver
Space Norway AS
Stillingstittel
Konserndirektør jordobservasjon og sjøsikkerhet
Frist
23.04.2023
Ansettelsesform
Fast

Space Norway AS er et heleid statlig aksjeselskap, som eier, utvikler og forvalter romrelatert infrastruktur som dekker viktige nasjonale brukerbehov, og på den måten bidrar til verdiskaping i norsk næringsliv. Selskapet benytter systeminnsikt, teknologiforståelse og forståelse av brukerbehov, og kombinerer dette med mulighetene teknologien gir til å utvikle rominfrastruktur som samfunnet har behov for.


Om stillingen

Selskapet er i en vekstfase og ønsker nå å rendyrke og styrke virksomhetsområdet med en analytisk leder med høyt engasjement for området. Du skal lede og ha budsjett- og resultatansvar for et virksomhetsområde som omfatter utvikling av satellittbasert teknologi for jordobservasjon, sjøsikkerhet og overvåking av norske hav- og interesseområder. Space Norway har under bygging en test- og demonstrasjonssatellitt for satellittbasert radarovervåking (MicroSAR) med unike, nasjonalt utviklede, nyttelaster. Det planlegges med etablering og drift av en større satellittkonstellasjon med tilhørende bakkesegment og operativ drift. Du vil samarbeide tett med KSAT som vil ivareta bakkesegmentdelen for noen av våre satellittprosjekter. I tillegg vil du støtte konsernsjefen i forvaltningen av underliggende selskaper innen forretningsområdet. Fremtidige kapasiteter innen jordobservasjon vil også inngå i dette forretningsområdet.

 

Et utvalg av viktige ansvarsområder:

 • Lede, og bidra i team som søker innovative løsninger med potensiale for å dekke operative behov innen forretningsområdet
 • Bidra til å nå både strategiske mål og prosjektmål
 • Se sammenheng mellom systemutforming , teknisk realisering og kostnadseffektiv dekning av operative behov
 • Ivareta kunde- og interessentdialog innen utvalgte områder
 • Nettverksbygging mot relevante miljøer - nasjonale og internasjonale
 • Videreutvikle relasjonene til nasjonale og internasjonale utviklingsmiljøer innen fagområdet
 • Sørge for utvikling av nødvendig kompetanse til å kunne gjennomføre nåværende og fremtidige prosjekter
 • Delta i konsernets øvrige strategi-, forretnings- og virksomhetsutvikling

 

Etterspurte erfaringer og kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innen elektronikk, sensorer, software, signalbehandling eller radiosystemer
 • Erfaring fra systemdesign og prosjektarbeid/prosjektledelse av satellittbaserte systemer og brukerløsninger
 • Erfaring med å lede høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Resultatansvar, herunder økonomioppfølging og forretningsutvikling innen ansvarsområdet

Vi ser etter en leder med analytiske evner og et høyt engasjement for virksomhetsområdet, gjerne med erfaring fra avanserte brukermiljøer, utviklingsmiljøer eller industri. Du har god arbeidskapasitet, arbeider systematisk og muliggjør dermed kontinuerlig utvikling og felles læring. Vi jobber i team og i partnerskap med andre virksomheter, med korte beslutningsveier. Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit er viktig for oss. Åpen, entusiastisk, selgende og med god formidlingsevne er andre stikkord vi mener bør karakterisere vår nye leder for området.

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig.

 

Hvorfor velge Space Norway og denne muligheten?

Riktig kandidat tror vi motiveres av selskapets samfunnsviktige betydning, og av rollens innhold og utfordringer, spesielt i å formidle de operative mulighetene teknologien åpner for. Videre vil vi trekke fram følgende:

 • Organisasjon med åpenhet og gjensidig tillit til hverandres kompetanse og til den enkeltes bidrag til selskapets utvikling
 • Sentral rolle i et konsern med store, innovative og spennende prosjekter
 • Mulighet for å bidra til oppbygging og videreutvikling av et selskap med langsiktig perspektiv
 • Samfunnsmessig rolle/ bidra til å løse statlige samfunnsoppgaver, også i et internasjonalt perspektiv
 • Miljø for innovativ tenkning
 • Viktig aktør i Norges satsning i nordområdene

 

Space Norway AS gjennomfører en rekke romrelaterte prosjekter til nytte for norske samfunnsaktører i årene fremover. For den rette personen vil stillingen derfor kunne gi gode utviklingsmuligheter. Selskapets ledelse er opptatt av mangfold, og kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Arbeidssted ved Skøyen i Oslo, men arbeidet vil i perioder kunne medføre en del reisevirksomhet.

Rominfrastruktur inngår i samfunnsviktige og samfunnskritiske anvendelser og søkere må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt Frode Bjørnæs i Hartmark Executive Search på tel. 958 24 529/ frode@hartmarkexecutive.no

Alle henvendelser behandles fortrolig, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Søknadsfrist: 23. april 

Om arbeidsgiveren

Space Norway er en satellittoperatør som utvikler, eier og opererer romsystemer for viktige norske samfunnsbehov. Space Norway er 100% statlig eiet og utgjør en sentral del av statens aktiviteter og eiendeler innenfor romsektoren. Sentrale virksomhetsområder er utvikling og etablering av satellittbasert bredbånd i Arktis, med forventet oppskyting av to satellitter til høy-elliptisk bane tidlig i 2024. Utvikling av en test- og demonstrasjonssatellitt og ny teknologi for radarbasert havovervåking med forventet oppskyting medio 2025. Bakkestasjonsvirksomhet via det felleskontrollerte selskapet KSAT, samt eierskap og drift av strategisk sjøfibersamband mellom Norge og Svalbard. Videre opererer konsernet en flåte av AIS-satellitter på vegne av Kystverket. Konsernregnskapet for 2022 viser sum driftsinntekter på NOK 883 millioner, sum eiendeler på NOK 4,8 milliarder og en ordrebok for leveranse av rominfrastruktur på noe over NOK 9 milliarder. Selskapet drives på forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen av 2022 hadde selskapet med heleide datterselskap 48 ansatte, hvorav 7 har arbeidssted Tromsø.

Nettverk
LinkedIn
Sektor
Privat
Lederkategori
Direktør
Sted
DRAMMENSVEIEN 165, 0277 Oslo
Bransje
Telekommunikasjon,
Forsvar og militær,
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forretningsutvikling og strategi,
Ledelse,
Sikkerhet

Nøkkelord

Strategi, Romindustri, Satellitt, Konserndirektør, Teknisk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Frode Bjørnæs
Stillingstittel
Managing Partner
Telefon
958 24 529
Nettverk
LinkedIn
Følg firma
1328 følger dette firmaet

DRAMMENSVEIEN 165, 0277 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 297353290
Sist endret 24. apr. 2023 00:12

Rapporter annonse