Utløpt

Space Norway søker Konserndirektør for strategisk sjøfiber

Arbeidsgiver
Space Norway AS
Stillingstittel
Konserndirektør for strategisk sjøfiber
Frist
23.04.2023
Ansettelsesform
Fast

Space Norway AS er et heleid statlig aksjeselskap, som eier, utvikler og forvalter romrelatert infrastruktur som dekker viktige nasjonale brukerbehov, og på den måten bidrar til verdiskaping i norsk næringsliv. Selskapet benytter systeminnsikt, teknologiforståelse og forståelse av brukerbehov, og kombinerer dette med mulighetene teknologien gir til å utvikle rominfrastruktur som samfunnet har behov for.

Vår nåværende konserndirektør for området overtar som konsernsjef og administrerende direktør, og vi søker derfor hans arvtaker.

 

Om stillingen

Som konserndirektør for strategisk sjøfiber vil du ha ansvaret for teknisk, økonomisk, regulatorisk og sikkerhetsmessig oppfølging av de fiberoptiske kablene som forbinder Svalbard til fastlandet. Teknisk levetid til eksisterende samband utløper ila. 2028. I tillegg til å sørge for sikker drift av den eksisterende forbindelsen, blant annet gjennom oppfølging av underleverandører, vil du lede arbeidet med fornyelse av denne. Svalbardforbindelsen understøtter grunnleggende nasjonale funksjoner, og du vil i den sammenheng ha hyppig kontakt med myndighetene på nasjonalt og regionalt nivå. En viktig del av jobben er også å ha løpende kontakt med, og oppfølging av selskapets underleverandører og hovedkunder. Ansvaret i forretningsområdet vil utvides og utvikles i takt med ambisjoner og mål som realiseres.

Du vil jobbe bredt, fra å lede og bidra i team som jobber med innovative infrastruktur- løsninger, definere brukerbehov og tekniske løsninger, til å presentere løsninger og forretningsplaner for styret, eier og relevante myndigheter.

 

Kandidatprofil

Stillingens karakter og innhold tilsier at riktig kandidat har ledererfaring med forutsetninger for å jobbe på alle de beskrevne nivåene og arenaene. Fra det strategiske til det operative- forretningsmessige og tekniske. God innsikt i, forståelse for og interesse for samfunnsmessige, sikkerhets- og/ eller nordområdepolitikk er ønskelig. I karrieren tror vi man ved en eller flere anledninger hatt en nærhet til det offentlige Norge på høyt nivå, noe som kan muliggjøre strategiske bidrag til selskapets utvikling som helhet. De tekniske dimensjonene ved stillingen er i utgangspunktet godt dekket opp av egen organisasjon, men det vil likevel være en fordel om man har relevant kompetanse/ forståelse for kabelelektronikk/ nettverk og kommunikasjon. Erfaring med og interesse for strategi og forretningsutvikling, samt kjennskap til sikkerhetsloven og understøttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner, vil også være en fordel. Stillingen har budsjett- og resultatansvar, så både forretningsforståelse/ evne til å skape resultater og erfaring med økonomioppfølging vil være viktig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

 

Verdsatte personlige egenskaper: 

Du vil bli en viktig del av et erfarent, fagtungt og raust team, som jobber langs Norges lange linjer . At man motiveres av stillingens- og selskapets utfordringer og muligheter er en grunnleggende motivasjonsfaktor. Evne og vilje til å dele av sine erfaringer, og bruke kompetanse og innflytelse til å bidra for helheten tror vi er de fremste kjennetegnene for vår nye konserndirektør for strategisk sjøfiber. Videre ligger det som beskrevet oppgaver innen både operative og strategiske områder, evne til å håndtere denne kombinasjonen er av stor viktighet. Analytisk, uformell, innovativ, gode samarbeidsevner og med gjennomføringsevne-er andre stikkord vi forhåpentligvis kan sette på vår nye kollega.

 

Hvorfor velge Space Norway og denne muligheten?

Riktig kandidat tror vi motiveres av selskapets samfunnsviktige betydning, og av rollens innhold og utfordringer, spesielt i å formidle de operative mulighetene teknologien åpner for. Videre vil vi trekke fram følgende:

  • Organisasjon med åpenhet og gjensidig tillit til hverandres kompetanse og til den enkeltes bidrag til selskapets utvikling
  • Sentral rolle i et konsern med store, innovative og spennende prosjekter
  • Mulighet for å bidra til oppbygging og videreutvikling av et selskap med langsiktig perspektiv
  • Samfunnsmessig rolle/ bidra til å løse statlige samfunnsoppgaver, også i et internasjonalt perspektiv
  • Miljø for innovativ tenkning
  • Viktig aktør i Norges satsning i nordområdene

 

Space Norway AS gjennomfører en rekke romrelaterte prosjekter til nytte for norske samfunnsaktører i årene fremover. For den rette personen vil stillingen derfor kunne gi gode utviklingsmuligheter. Selskapets ledelse er opptatt av mangfold, og kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Arbeidssted ved Skøyen i Oslo, men arbeidet vil i perioder kunne medføre en del reisevirksomhet.

Rominfrastruktur inngår i samfunnsviktige og samfunnskritiske anvendelser og søkere må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt Frode Bjørnæs i Hartmark Executive Search på tel. 958 24 529/ frode@hartmarkexecutive.no

Alle henvendelser behandles fortrolig, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Søknadsfrist: 23. april 

Om arbeidsgiveren

Space Norway er en satellittoperatør som utvikler, eier og opererer romsystemer for viktige norske samfunnsbehov. Space Norway er 100% statlig eiet og utgjør en sentral del av statens aktiviteter og eiendeler innenfor romsektoren. Sentrale virksomhetsområder er utvikling og etablering av satellittbasert bredbånd i Arktis, med forventet oppskyting av to satellitter til høy-elliptisk bane tidlig i 2024. Utvikling av en test- og demonstrasjonssatellitt og ny teknologi for radarbasert havovervåking med forventet oppskyting medio 2025. Bakkestasjonsvirksomhet via det felleskontrollerte selskapet KSAT, samt eierskap og drift av strategisk sjøfibersamband mellom Norge og Svalbard. Videre opererer konsernet en flåte av AIS-satellitter på vegne av Kystverket. Konsernregnskapet for 2022 viser sum driftsinntekter på NOK 883 millioner, sum eiendeler på NOK 4,8 milliarder og en ordrebok for leveranse av rominfrastruktur på noe over NOK 9 milliarder. Selskapet drives på forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen av 2022 hadde selskapet med heleide datterselskap 48 ansatte, hvorav 7 har arbeidssted Tromsø.

Nettverk
LinkedIn
Sektor
Privat
Lederkategori
Direktør
Sted
DRAMMENSVEIEN 165, 0277 Oslo
Bransje
Telekommunikasjon,
Forsvar og militær,
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forretningsutvikling og strategi,
Ledelse,
Sikkerhet

Nøkkelord

Romindustri, Strategi, Infrastruktur, Teknisk, Konserndirektør

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Frode Bjørnæs
Stillingstittel
Managing Partner
Telefon
958 24 529
Nettverk
LinkedIn
Følg firma
1330 følger dette firmaet

DRAMMENSVEIEN 165, 0277 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 297342076
Sist endret 24. apr. 2023 00:12

Rapporter annonse