Dette er stillingen for deg som vil jobbe strategisk med helse- sosial og omsorgstjenester i Sandefjord, Vestfold og Tel

Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Stillingstittel
Kommunalsjef
Frist
16.04.2023
Ansettelsesform
Fast

Om stillingen

Kommunalområde helse, sosial og omsorg (HSO) er kommunens største kommunalområde. Som kommunalsjef vil du være en sentral deltaker i den strategiske utviklingen av kommunen, samtidig som du leder driften og utviklingen av en viktig del av kommunens tjenestetilbud til innbyggerne. I Sandefjord legger vi stor vekt på at ledergruppen fungerer som et lag og at samspillet mellom politikk og administrasjon fungerer godt. Kommunen har ambisjon om å være ledende i landet når det gjelder effektivitet og kvalitet på alle tjenesteområder. Vi søker deg som både er en lagspiller og har ambisjoner for utvikling av kommunen. Du har erfaring fra ledelse, og gjerne arbeid med omstilling og innovasjon.

Som kommunalsjef vil du ha et helhetlig lederansvar i kommunalområdet, herunder økonomi-, personal-, resultat- og utviklingsansvar. Ditt ansvarsområde omfatter alle helse- og velferdstjenestene i Sandefjord kommune for innbyggere over 18 år. Kommunen har satset mye på Leve hele livet-reformen og utvikling av bærekraftige pleie og omsorgstjenester. Andre sentrale områder er tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, psykisk helse og NAV. Et godt samarbeid med Sykehuset i Vestfold HF er viktig. Kommunalområdet satser mye på digitalisering og utvikling av velferdsteknologi, som skal bidra til bedre og mer effektive tjenester.

Sandefjord kommune har en for høy andel deltidsansatte innenfor pleie- og omsorgssektoren. I kommunalområde HSO jobbes det særskilt med å utvikle en sterkere heltidskultur. Vi har svært gode resultater gjennom pilotprosjekter som vi nå er i ferd med å implementere i større deler av kommunen. Sammen med høyere stillingsandeler står lavere sykefravær høyt på dagsorden som viktige forbedringsområder.

For å lykkes i rollen er det viktig at du er en tydelig og motiverende leder for kommunalområdets ansatte, og har en løsningsorientert tilnærming til utfordringene. Vi ser etter en tillitsskapende leder med faglig innsikt, solide kommunikasjonsferdigheter og gode samarbeidsevner. Du er opptatt av utvikling og vil lykkes i fellesskap med andre. Ledergruppen i HSO består av engasjerte og dyktige seksjonsledere. De er opptatt av å jobbe i en kultur der det er god takhøyde og rom for å uttrykke både glede og frustrasjon.

Kommunalsjefen sitter i kommunedirektørens ledergruppe og har et viktig medansvar for helheten. Ledergruppen består totalt av syv personer. Sandefjord kommune er opptatt av mangfold. I dag har ledergruppen en overvekt av mannlige deltagere. Kvinner og kandidater med mangfoldsbakgrunn oppfordres til å søke.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: Etter avtale

Arbeidsoppgaver

 • Leder- og utviklingsansvar for kommunalområdet
 • Tilrettelegging for, og gjennomføring av, politisk vedtak
 • Levere resultater i tråd med politiske vedtak, rammer for stillingen og avtalt oppdragsdokument med kommunedirektør
 • Drifte området innenfor gjeldene lov- og regelverk, kommunale planer og budsjett
 • Sikre samarbeid og dialog med brukere
 • Legge til rette for medbestemmelse/partssamarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Ledererfaring
 • Gjerne erfaring fra stillinger i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon
 • Erfaring fra en eller flere av kommunalområdets fagområder
 • God økonomiforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Strategiske evner
 • God på samarbeid
 • Opptatt av mennesker
 • Resultatorientert
 • Troverdig og tillitsskapende

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende topplederstilling med store muligheter til å påvirke utviklingen i Sandefjord kommune og kommunens tjenestetilbud
 • Lønn etter avtale
 • Hyggelige og engasjerte kollegaer
 • En god lederavtale som gjenspeiler stillingens ansvar
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Et bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Personalhytter for ansatte
 • Kunstforening

Lønn og pensjon

 • Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9440 - Kommunalsjef. 
 • Lønn etter avtale og en meget god pensjonsordning med medlemsskap i Sandefjord kommunale Pensjonskasse. Ansatte trekkes 2 %.
 • Stillingen er unntatt overtidsbestemmelsene, men det gis kompensasjon for møtevirksomhet med inntil 10 fridager.

Andre opplysninger

 • Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
 • Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.
 • Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.

Om kommunalområde HSO

Kommunalområdet er det største av seks kommunalområder og har i underkant av 2800 ansatte, 1800 årsverk og ca. kr 2 milliarder brutto budsjett. Kommunalområde HSO har en effektiv drift og arbeider systematisk med kvalitetsforbedring og utvikling av tjenestene. Det legges stor vekt på at tjenestene drives på en kvalitativt god og kostnadseffektiv måte. Området er for tiden organisert i to stabsenheter (Digitalisering og utvikling og Økonomi), seks seksjoner (Sandefjord medisinske senter, Senter- og hjemmetjeneste, Bolig, aktivitet og avlastning, Bolig- og tjenestekontor, Psykisk helse og rustjenester, Bo- og behandlingssentre) og NAV. Sandefjord kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold (USHT) og kommunalsjefen er øverste leder for USHT.

Er dette en stilling å flytte til?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube

Om arbeidsgiveren

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har over 65 000 innbyggere og over 5000 ansatte.

Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en times tid fra Oslo. Det er særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Rådhuset Sandefjordsveien 3, 3208 Sandefjord
Bransje
Helse og omsorg,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

helse, leder, ledelse, kommunalsjef, helsetjenester

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann
Telefon
481 53 414
Følg firma
493 følger dette firmaet

Rådhuset Sandefjordsveien 3, 3208 Sandefjord

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 293123396
Sist endret 28. feb. 2023 15:51

Rapporter annonse