Utløpt

Miljøvernsjef

Arbeidsgiver
Sysselmesteren på Svalbard
Stillingstittel
Miljøvernsjef
Frist
05.03.2023
Ansettelsesform
Fast

I Sysselmesteren på Svalbard sin ledergruppe er det ledig stilling som Miljøvernsjef. Stillingen er et åremål på 3 år med adgang til å søke 3 års forlengelse.

Vi søker etter en leder som motiveres av muligheten til å videreutvikle Sysselmesteren på Svalbard til en kompetent og effektiv enhet. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen med bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Ledere ved Sysselmesteren på Svalbard skal oppnå resultater på alle områder i daglig drift og ved kriser. Ledere setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer. 
Som medarbeider ved Sysselmesteren på Svalbard kjennetegnes du som samarbeidsvillig, trygg, modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidat vil vi vektlegge disse verdiene. Den som ansettes må kunne jobbe innenfor etatens styringssystemer samt ha forståelse for Sysselmesterens samfunnsrolle og framtidige utfordringer.

Klima- og miljødepartementet har det overordnede ansvaret for miljøvernforvaltningen på Svalbard med Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Norsk Polarinstitutt som sine ytre etater og Sysselmesteren som regionalt apparat. 

Svalbard er et av de siste store uberørte naturvillmarksområdene i Europa, og har en natur- og kulturarv av stor internasjonal betydning. Bevaring av Svalbards villmarksnatur er et av hovedmålene for norsk Svalbardpolitikk.

Som leder for Sysselmesterens miljøvernavdeling vil du få ansvar for å bidra til å nå de høye målene som er satt for å bevare Svalbards villmarksnatur og kulturminner i en situasjon der både klimaet, ferdsel og annen aktivitet er i endring. Svalbard har en egen miljøvernlov som regulerer helheten i miljøforvaltningen på øygruppen. I tillegg har avdelingen ansvar for saksbehandling av reiselivsaktiviteter, herunder meldinger om turopplegg fra organisert reiseliv og individuelle tilreisende etter forskrift om turisme på Svalbard.

Sysselmesterens miljøvernavdeling har ansvar for blant annet:

 • Myndighetsutøvelse på miljøområdet, herunder
  • natur- og verneområdeforvaltning
  • motorferdselssaker
  • kulturminneforvaltning
  • vilt- og fiskeforvaltning
  • arealforvaltning
  • forurensning og avfall
  • vurdering av reiseliv og turistaktiviteter etter forskrift om turisme på Svalbard

Det er et nært samarbeid mellom miljøvernavdelingen og politiavdelingen om miljøkriminalitet, oppdrag i felt  og forebyggende tiltak

Arbeidsoppgaver

 • Medlem av Sysselmesterens ledergruppe og deltakelse i planlegging og gjennomføring av de samlede oppgavene for Sysselmesteren
 • Faglig og administrativ ledelse av Sysselmesterens miljøvernavdeling, med ansvar for gjennomføringen av avdelingens oppgaver og personalansvar for avdelingens ansatte.
 • Samarbeid med lokale aktører og etatssamarbeid mot direktorater og departementer
 • Utadrettet informasjons- og foredragsvirksomhet om miljøforvaltningen og Sysselmesteren på Svalbard
 • Kontakt med nasjonale og internasjonale medier og forskningsmiljøer i saker som angår avdelingens arbeidsområde

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende innen minst ett av avdelingens arbeidsområder
 • Gode lederegenskaper og ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Det kreves tilfredsstillende vandel, og den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres på nødvendig nivå

Personlige egenskaper

 • Evne til å bygge tillit, skape gode relasjoner og til å omgås ulike kulturer og miljøer
 • Trygg og motiverende lederstil, samt evne til å skape resultater gjennom andre
 • God forståelse av helhet og sammenhenger i forvaltning og myndighetsutøvelse
 • Faglig og personlig integritet
 • Gode samarbeidsevner, rolleforståelse, fleksibilitet, serviceinnstilling

Det vil bli lagt betydelig vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med kompetente kollegaer og varierte oppgaver
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1268 Miljøvernsjef og lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ, p.t kr 900.000-980.000
 • Polartillegg etter gjeldende sats, for tiden kr 107 pr døgn
 • Til stillingen hører fri bolig, fri til- og fratredelsesreise og feriereiser etter gjeldende regulativ
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse utgjør til sammen 18 %

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål.


Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf. offentleglova § 25. Vi vil i tilfelle forhåndsvarsle søker om dette.

Om arbeidsgiveren

Svalbard er en del av kongeriket Norge, og Sysselmesteren er regjeringens øverste representant på øygruppen.  Sysselmesteren er både politimester og statsforvalter. Virksomheten har en miljøvernavdeling, en politiavdeling, en administrasjonsavdeling og en stab med til sammen 50 ansatte i åremålsstillinger.


Sysselmesterens administrasjonsbygg ligger i Longyearbyen på 78 grader nord. Longyearbyen har et godt tjenestetilbud og et rikt idretts- og kulturtilbud. Men Longyearbyen er ikke et livsløpssamfunn. På flere områder er klare rammer for hvilket tjenestetilbud som er tilgjengelig og dette kan være lavere enn på fastlandet. Svalbard tilbyr storslått natur med gode muligheter for spennende opplevelser både i nærområdet til Longyearbyen og ute i den arktiske villmarken.


Les mer om Sysselmesteren på Svalbard her

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Vei 309-6, 9170 Longyearbyen

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Lars Fause
Stillingstittel
sysselmester
Telefon
79 02 43 03
Kontaktperson
Kristin Heggelund
Stillingstittel
miljøvernsjef
Telefon
79 02 43 05
Følg firma
346 følger dette firmaet

Vei 309-6, 9170 Longyearbyen

Annonseinformasjon

FINN-kode 290939353
Sist endret 17. feb. 2023 13:27

Rapporter annonse