Rektor - vikarstilling  

Arbeidsgiver
Agder fylkeskommune
Stillingstittel
Rektor
Frist
19.02.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Vil du være med å lede arbeidet med å utvikle skolen videre til det beste for Agder og lokalmiljøet?

Vi søker en raus, åpen og inkluderende leder som vil være ambisiøs på elevenes vegne og støtte ansatte i det viktige arbeidet med å gi elever læring for livet! Vi har høy gjennomføringsevne, men ønsker å bli enda bedre - tar du utfordringen? 

Vi ønsker at vår nye rektor ved Lillesand videregående skole skal være en inspirerende, tydelig, og samlende leder som har evne og vilje til å sette mål og retning, samt videreutvikle skolen i tråd med målsettinger i Regionplan Agder 2030. En av de viktigste målsettingene for arbeidet de kommende årene er at flere ungdommer og voksne i Agder fullfører videregående opplæring. Stillingen er et vikariat med oppstart i august 2023 med en varighet på to og ett halvt år. 

Lillesand videregående skole har et mangfoldig, forskningsinformert og nytenkende læringsfellesskap preget av samarbeid, trivsel, engasjement, respekt og medansvar, - både for elever og ansatte. Skolen har et pedagogisk grunnsyn med eleven i sentrum og har som mål at hver elev når sine potensialer. Lillesand videregående skolen er dimensjonert for 500 elever og ca 100 ansatte, som gjør oss i stand til å se og arbeide tett på den enkelte elev, og vi har derfor en god gjennomføring.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvar for skolen og personalansvar for ledergruppen. 
 • Lede skolens pedagogiske utviklingsarbeid for å nå målene om gjennomføring for elever og kvalitet i opplæringen.
 • Videreutvikle en trygg, inkluderende og mestringsorientert skole for ansatte og elever.
 • Ivareta og utvikle medbestemmelse og medvirkning i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.
 • Delta aktivt i rektorkollegiet og bidra til å utvikle en samlet videregående skole på Agder.
 • Samarbeid med kommunene, lokalt næringsliv og andre utdanningsinstitusjoner.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole/universitetsutdanning inkludert godkjent pedagogisk utdanning.
 • God forståelse for lov- og avtaleverk. 
 • Erfaring fra og kunnskap om videregående opplæring.
 • Innsikt og forståelse for økonomistyring og digitalisering.
 • Erfaring med å bruke det profesjonsfaglige felleskapet for å videreutvikle skolens praksis.
 • Relevant undervisnings- og ledererfaring fra videregående skole er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Evne til å sette klart definerte mål og arbeide strategisk for å nå disse. 
 • Engasjert, tydelig og beslutningsdyktig.  
 • Gode relasjonsferdigheter. Kunne inspirere, involvere, motivere og utvikle medarbeidere.  
 • Stor arbeidskapasitet med evne til å arbeide konstruktivt under press.  
 • Være synlig og tilstedeværende for elever og de ansatte.  
 • Evne til å skape tillit, prioritere og delegere.  
 • Bevissthet rundt egne svakheter og styrker, og kan tilpasse atferd basert på tilbakemeldinger.  

Vi tilbyr

 • Inkluderende og trivelig arbeidsplass både faglig og sosialt.
 • Delingskultur og fellesskap med rektorer og andre ledere i Agder fylkeskommune. 
 • En variert arbeidshverdag med gode kolleger. 
 • Mulighet til å videreutvikle seg som leder.  
 • Gode pensjonsordninger. 

Om arbeidsgiveren

Bli med å utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer! Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg. Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. I Agder fylkeskommune er et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget. Agder fylkeskommune har over 3 000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport, kultur og en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder. 


Agder fylkeskommune mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi skal derfor ha et inkluderende arbeidsliv og et mål om at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dette betyr at vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Agder fylkeskommune praktiserer meroffentlighet, jf. offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. offentleglova § 25. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jamfør offentleglova § 25.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Birkelandsveien 10, 4790 Lillesand
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Undervisning og pedagogikk / Lærer/Lektor

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Arly Hauge
Stillingstittel
Fylkesdirektør
Telefon
909 77 432
Følg firma
427 følger dette firmaet

Birkelandsveien 10, 4790 Lillesand

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288979139
Sist endret 25. jan. 2023 10:55

Rapporter annonse