Områdesjef Bodø HV-Område 14204

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Områdesjef Bodø HV-Område 14204
Frist
16.02.2023
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Forsvaret
Som områdesjef er du en viktig bidragsyter for å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Områdesjefen er en viktig funksjon for Forsvarets mobiliseringsstyrke og leder en militær avdeling på størrelse med et kompani. Områdesjefen bidrar også til å vedlikeholde og utvikle sivil/militært samarbeid og samvirker normalt med beredskapsaktører i Bodø kommuner

Arbeidsoppgaver

 • Administrere, organisere og trene HV-området i henhold til føringer fra sjef HV-14
 • Rapportere områdets operative status i henhold til gitte føringer fra sjef HV-14
 • Planlegge og gjennomføre pålagte og utledede oppdrag
 • Samarbeide med relevante sivile myndigheter, objekteiere og organisasjoner med samfunnssikkerhetsansvar

Kvalifikasjoner

 

Vervet er tillagt kapteins/Kapteinløytnants (OF2) grad. Yrkesbefal, vernepliktig og utskrevet befal samt HV-befal (fortrinnsvis kaptein/kapteinløytnant eller erfaren løytnant) kan søke stillingen. Søkeren bør fortrinnsvis være bosatt innenfor eller i nær tilknytning til HV-områdets geografiske grenser.

Absolutte krav:

 • Norsk statsborger med verneplikt til Norge
 • Må ha gjennomført grunnleggende soldatutdanning (førstegangstjeneste)
 • Grunnleggende befalsutdanning eller HV kursrekke
 • Kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret (H/NS)  før tiltredelse
 • Godkjenning i HV-nemd

 
Ønskelige krav:

 • Ledererfaring
 • Være bosatt ved eller i nær tilknytning til områdets oppsetningssted. 
 • Ønskelig med engelskkunnskaper

 

  Personlige egenskaper

  • God ordenssans
  • God helhetsoversikt
  • Analytiske evner 
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter 
  • God til å behandle mennesker 
  • God vandel

  Vi tilbyr

  All tjeneste som områdesjef godtgjøres etter "Bestemmelser om godtgjøring av tjeneste og utdanning i Forsvaret for personell som ikke er ansatt i Forsvaret og militære lærlinger (Fredsregulativet del I)", og består av 3 deler.

  • Fast månedlig godtgjøring P.t på kroner 3746,-
  • Variabel godtgjøring beregnet ut fra dagsats i henhold til styrkestrukturgrad for aktivitet som ikke dekkes av den faste godtgjøringen.
  • Godtgjøring beregnet ut fra dagsats i henhold til strykestrukturgrad ved tjenestegjøring.

  I tillegg tilkommer et månedlig administrasjonstillegg for dekning av telefon og kontorhold. I tillegg betales en godtgjørelse pr tjenestegjørende dag

  Gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Vervet som områdesjef er gjeldende i henhold til kontrakt for en periode på 5 år og kan gjensidig sies opp med en kalendermåneds varsling før 5-årsperioden er ute. Kontrakten kan forlenges i nye 5-årsperioder inntil innehaver av vervet fyller 60 år.

  Tjenesten som områdesjef gir ikke rettigheter eller ansiennitet som ansatt i Forsvaret.


  Om arbeidsgiveren

  En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


  Som en del av Heimevernet er du viktig for Forsvarets mobiliseringsstyrke. Heimevernet består av 40.000 soldater som kan stille opp på kort varsel. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker og er et viktig bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.


  Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-14) holder til på Drevjamoen ved Mosjøen og omfatter det meste av Nordland fylke.


  I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


  Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


  Les mer om jobb i Forsvaret.

  Sektor
  Offentlig
  Lederkategori
  Leder
  Sted
  8006 Bodø
  Bransje
  Forsvar og militær
  Stillingsfunksjon
  Militært personell

  Nøkkelord

  Forsvaret, HV, Heimevernet, Områdesjef, Bodø

  Spørsmål om stillingen

  Kontaktperson
  Røsdal, Jørn
  Stillingstittel
  HR-rådgiver
  Telefon
  971 24 054
  Følg firma
  10691 følger dette firmaet

  8006 Bodø

  Stort kart Hybridkart Flyfoto

  Annonseinformasjon

  FINN-kode 288971000
  Sist endret 25. jan. 2023 09:37

  Rapporter annonse