Utløpt

Seksjonsleder

Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Stillingstittel
Seksjonsleder for samlokaliserte boliger rus
Frist
12.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Stavanger kommune

Vi søker deg som ønsker å skape helhet, struktur og engasjement i den nye seksjonen som skal etableres i BOAP.
Du som vil like å lede og videreutvikle et tjenesteområde som skal ta vare de som faller utenfor i samfunnet og som sliter med rusutfordringer.

Boligavdelingen som i dag ligger under Rehabiliteringsseksjonen skal flyttes over til virksomheten Bo og aktivitet psykisk helse. Vi oppretter en ny seksjon for Samlokaliserte boliger   som skal sidestilles med de tre eksisterende seksjonene i BOAP. Dette vil styrke tjenesteområdet og det faglige nettverket ytterligere.

Tjenesten består i dag av 44 boenheter som er fordelt på 6 separate lokasjoner som tilbyr ulike tjenester til personer med nåværende eller tidligere rusproblematikk. Boligene har formål om habilitering og rehabilitering og har varierte former for tilstedeværelse av personal.

Bo og aktivitet psykisk helse er en fremoverlent virksomhet der kompetanseutvikling, tjenesteutvikling og god kvalitet har stort fokus. Samlet gir vi per i dag oppfølgingstjenester til ca 200 beboere fordelt på 19 avdelinger og 2 ambulerende team. 

Virksomheten har et eget faglig ressursteam bestående av erfarne fagpersoner, musikkterapeut og erfaringskonsulenter som aktivt bistår på de ulike tjenestenivå i virksomheten. 

Arbeidsoppgaver

En av dine viktigste oppgaver blir å legge til rette for gode strukturer og arbeidsforhold i seksjonen som bidrar til arbeidsglede og engasjement hos de ansatte og lederne. 

Du vil få ansvar for ledelse, utvikling og koordinering av tjenestene, avdelingsledere og ansatte i seksjonen. Du vil få ansvar for resultater innen fag, personal og økonomi i tråd med virksomhetens mål og overordnede krav og handlingsplaner, herunder fremme en Recovery-orientert praksis på både system- og individnivå.

Sikre at system for internkontroll, HMS og kvalitet er implementert og i aktiv bruk i seksjonen.

Seksjonsleder må sørge for å holde fokus på tjenesteutvikling og ønsket endring av tjenestetilbudene.

Du vil støtte, utvikle og lede ledere.

Kvalifikasjoner

Til denne stillingen legger vi vekt på at du har både faglig kompetanse og ledelseskompetanse. Du har bachelor i helse- og sosialfag og har solid erfaring som leder fortrinnsvis innenfor fagfeltet Rus/ROP. Vi ser gjerne at du har videreutdanning innen ledelse.

Andre kvalifikasjoner vi søker er:

God økonomiforståelse. Du kan gjerne vise til målbare resultater og planmessighet i drift fra tidligere arbeidsforhold.

God kunnskap om HMS som system og i praksis - du kan vise til systematisk HMS arbeid fra tidligere arbeidsforhold og kan vise til resultater av dette. 

God forståelse for drift og bemanningsplanlegging.

Erfaring med forbedringsarbeid.

Det kreves gode norskkunnskaper. God muntlig og skriftlig formidlingsevne er en forutsetning for stillingen. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper

Vi trenger en trygg og stødig leder med god handlingskompetanse og som evner å få folk med deg. 

Du er en synlig, tydelig og motiverende person med gode kommunikasjonsevner og god mellommenneskelig kompetanse. Det betyr bl.a. at du er en aktiv lytter, nysgjerrig og åpen for andres meninger, samt ærlig og etterrettelig. 

Du er forutsigbar i din lederrolle og stabil i relasjonen med andre. 

Du har en bevisst holdning til lederrollen din og de styrker og potensialer du bringer med deg. Du er åpen for å videreutvikle og utfordre deg selv i rollen. Du er nysgjerrig, søker kunnskap og opptatt til å dele. 

Du jobber godt i team og er opptatt av å skape godt miljø i samhandling med andre. 

Du evner å tenke strategisk og langsiktig slik at vi kan ligge i forkant av kommende tjenestebehov og utfordringer.

Du er utholdende og tåler å stå i tidvis krevende og stressende situasjoner.

Vi tilbyr

Vi bidrar med masse humor, støtte og raushet, og utenom dette har Stavanger kommune mange gode og varierte velferdsordninger.

Vi har etablert oss i flotte nye lokaler i et pulserende nærmiljø i Østre bydel. Dersom du liker å trene, så har vi treningssenter i etasjen under. Rett over gaten driver de med yoga. Er derimot en god lunsj viktigere for deg, så er vi nabo til flere populære spisesteder og kaféer. Det ene utelukker forøvrig ikke det andre.

Vi er opptatt av å utvikle oss sammen. Derfor har vi etablert et omfattende fagprogram og lederutviklingsprogram som du blir en del av. Herunder Mentaliseringsbasert miljøterapi og Traumebevisst miljøterapi. Lederne følger i tillegg et strukturert lederutviklingsprogram med praksisnære tema. 

Som vår nye kollega vil du ta del i en tverrfaglig, engasjert og erfaren ledergruppe som er gode medspillere og sparringspartnere. Vi vil du skal lykkes!

Vi har mentorordning

Vi har en fleksibel arbeidstidsordning.

Vi har en god innendørs sykkelparkering.

Hjem-jobb-hjem tilbud.

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Stillingskode 745100 - Leder. Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere.


 Som ansatt i Stavanger kommune:


  • får du utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne
  • blir du del av et åpent og inkluderende felleskap der alle er velkomne
  • blir du en del av en spennende storbyregion med konkurransedyktige næringer

Vi bygger fellesskap ved å være nære, åpen og nyskapende


Informasjon om offentlig søkerliste:


Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova §25.


 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
4014 Stavanger
Bransje
Offentlig administrasjon,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Omsorg og sosialt arbeid,
Sykepleier / Psykiatri,
Ledelse

Nøkkelord

ledelse, seksjonsleder, psykiatri, rus, bolig

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bjarne Andreas Johansen
Stillingstittel
virksomhetsleder
Telefon
459 77 097
Følg firma
1075 følger dette firmaet

4014 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288889219
Sist endret 8. feb. 2023 16:06

Rapporter annonse