Er du opptatt av trafikksikkerhet og liker å jobbe både operativt og strategisk?

Arbeidsgiver
Trygg Trafikk
Stillingstittel
Regionleder Trygg Trafikk Finnmark
Frist
26.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Om Trygg Trafikk 

Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper og er en av hovedaktørene i trafikksikkerhetsarbeidet både nasjonalt og på fylkesnivå. Trygg Trafikk ble opprettet i 1956 og har organisasjoner fylkeskommuner, kommuner og bedrifter som medlemmer. Vi er ca 55 medarbeidere hvorav halvparten er ansatt i fylkene. Vårt hovedkontor ligger i Oslo. For mer informasjon om Trygg Trafikk se www.tryggtrafikk.no


Om stillingen 

I forbindelse med den nye fylkesinndelingen fra 2024 har Trygg Trafikk ledig stilling som regionleder i Finnmark. 

Regionlederen leder Trygg Trafikks arbeid i fylket med ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene. Regionlederen skal nå Trygg Trafikks hovedmål som er å: 

 • være pådriver i arbeidet for trafikksikker oppvekst 
 • påvirke beslutningstakere til å prioritere trafikksikkerhet 
 • bidra til at trafikantene tar riktige valg 

Regionlederens oppgaver vil blant annet være: 

 • samarbeide med politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen 
 • være en pådriver for at trafikksikkerhet og trafikkantrettet arbeid innlemmes i fylkeskommunale og kommunale planer i tråd med nasjonale føringer 
 • arrangere kurs knyttet til trafikkopplæring for barnehagepersonale og lærere 
 • gjennomføre tiltak for å redusere ungdomsulykker 
 • kampanje- og informasjonsarbeid  
 • medie- og publikumskontakt 
 • samarbeid og nettverksbygging med medlemmer, andre etater og organisasjoner 
 • økonomi- og rapporteringsansvar 

Kvalifikasjoner 

Vi søker en person som har: 

 • høyere utdanning. Bred og dokumentert realkompetanse og erfaring, kan kompensere for kravet om utdanning 
 • erfaring fra pedagogisk-, pådriver- eller informasjonsarbeid 
 • kjennskap til politiske prosesser, forvaltningsnivåer og kommunestruktur 
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • god økonomiforståelse 
   

Det legges vekt på at du: 

 • har engasjement for trafikksikkerhet og ønsker å bidra i arbeidet med å redusere antall hardt skadde og drepte i trafikken  
 • trives med å jobbe både strategisk og operativt
 • er selvstendig, med evne til å jobbe i team
 • er god på relasjonsbygging 
 • er initiativrik, målrettet og strukturert og har god gjennomføringsevne 
 • kan identifisere deg med verdiene våre; troverdig, engasjert og inkluderende

Vi tilbyr 

Som ansatt i Trygg Trafikk blir du del av et tverrfaglig miljø, med kolleger over hele landet som brenner for trafikksikkerhet. Du tilbys en spennende jobb med mye ansvar og påvirkningsmuligher, og du blir en del av et godt arbeidsmiljø som i 2022 ble sertifsert som en av Norges beste arbeidsplasser. I stillingen gis det gode muligheter for personlig og faglig utvikling. 

Vi tilbyr deg også disse godene:  

 • Lønn etter avtale og i samsvar med vår lønnspolitikk 
 • God pensjonsordning og lån i Statens pensjonskasse 
 • Gode personalforsikringsordninger, inkludert behandlingsforsikring 
 • Trening i arbeidstiden  
 • Kontorplass er per i dag hos Finnmark fylkeskommune
 • Det er høy fleksibilitet i stillingen på hvor arbeidet utføres, etter nærmere avtale 

Det må regnes med noe reisevirksomhet.

Ønsket oppstartsdato er senest 1. august 2023.

Trygg Trafikk er opptatt av mangfold, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn og kulturell eller etnisk bakgrunn.  

For å?søke stillingen, vennligst last opp din CV og søknad innen 26. februar 2023 via Jobbnorge.no 


Ønsker du mer informasjon om stillingen? 

Ta kontakt med avdelingsleder Knut Skjetne mobil: 952 53?114 eller regionleder for Trygg Trafikk Troms og Finnmark, Helga Anette Melhus, mobil: 95 16 15 81.  


Sammen om en tryggere fremtid

Trafikksikkerheten er summen av en lang rekke faktorer, men den viktigste er oss mennesker. Alle de små og store valgene du og jeg tar hele tiden - hver gang vi ferdes, det kan vi gjerne kalle trafikksikkerhetsarbeid.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=07YpNfLxY10 (https://www.youtube.com/watch?v=07YpNfLxY10)


Om arbeidsgiveren

Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle. Mange er opptatt av sikkerhet i samferdselssektoren, men Trygg Trafikk er den eneste aktøren som kun arbeider med trafikksikkerhet. Trygg Trafikk er bidragsyter til nullvisjonen og retter oppmerksomheten mot alle som blir skadet i trafikken. Nullvisjonen innebærer et delt ansvar mellom myndigheter og trafikanter. Myndighetene skal sørge for at trafikksystemet er så sikkert at feilhandlinger ikke fører til død eller alvorlig skade. Trafikantene skal gjøre sitt beste for å overholde reglene i trafikken og vise aktsomhet.

Trygg Trafikk er pådriver for et sikkert veisystem og bidrar til at trafikantene har kompetanse til å ta sin del av ansvaret. Vårt samfunnsoppdrag er knyttet til trafikkopplæring av barn og unge, informasjon om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr.

Trygg Trafikk er opptatt av mangfold, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, kulturell eller etnisk bakgrunn 

Sektor
Privat
Lederkategori
Fagleder
Sted
Vadsø, 9800 Vadsø
Bransje
Organisasjoner
Stillingsfunksjon
Koordinering,
Ledelse,
Rådgivning

Annonseinformasjon

FINN-kode 288864808
Sist endret 24. jan. 2023 11:13

Rapporter annonse